Partner: Logo KobietaXL.pl

Carmen została poddana operacji wycięcia chorej połowy mózgu, co pozwolilo jej wrocić do zdrowia po długiej rehablitacji.

Podobny przypadek miał miejsce również w Polsce. W 2008 roku dziewczynka z częstymi napadami padaczki została przyjęta do poznańskiej Kliniki Neurologii Wieku Rozwojowego. Dopiero kolejne badania pokazały, że pacjentka cierpi na Zespół Rasmussena.

 

Zespół Rasmussena (ZR), opisany po raz pierwszy w 1958 roku, jest postępującym zapaleniem mózgu o nieznanej etiologii, przypuszczalnie związanym z infekcją wirusową i wtórną odpowiedzią autoimmunologiczną. Na świecie zarejestrowano do tej pory około 200 przypadków Zwykle rozpoczyna się w pierwszych 10 latach życia. W naturalnym przebiegu choroby wyróżnia się trzy stadia. Pierwsze stadium charakteryzuje występowanie ogniskowych drgawek klonicznych lub mioklonii, obejmujących różne obszary tej samej połowy ciała. Początkowo drgawki dotyczą małych grup mięśni, np. kciuka, kącika ust lub okolicy oczu, z czasem rozszerzają się na sąsiednie regiony, wydłuża się okres ich trwania oraz częstotliwość. Obserwuje się również napady częściowe proste czuciowe, napady częściowe złożone bez automatyzmów, rzadziej wtórnie uogólnione toniczno-kloniczne. Padaczka częściowa ciągła (EPC – Epilepsia Partialis Contin) występuje w 56–92 % przypadków ZR. W drugim stadium choroby (zwykle po około trzech miesiącach) pojawiają się ogniskowe objawy neurologicznie w postaci połowiczych niedowładów, zaburzeń czucia, zaburzeń widzenia, dysfazji, dyzartrii oraz stopniowy regres funkcji poznawczych.

Osiągnięcie ostatniego etapu może nastąpić nawet po 10 latach, wówczas zmniejsza się częstotliwość napadów padaczkowych, ale jednocześnie deficyty neurologicznie mogą się pogłębiać. Zgony w przebiegu typowego ZR są rzadkością i mogą wynikać z uszkodzenia pnia mózgu lub powikłań stanu padaczkowego.

Polska pacjentka nie miała tyle szczęścia co Carmen. Z powodu zmian w obu półkulach nie poddano jej operacji. Cały artykuł na ten temat znajdziecie TU.

Zobaczcie film o Carmen!

Screen youtube

Tagi:

mózg,  operacja,  choroba,  zespól rasmussena, 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót