Partner: Logo KobietaXL.pl

Nazwa déjà vu pochodzi z francuskiego i oznacza „już widziane”. Jest to rodzaj paramnezji rozpoznania jakiegoś doświadczenia, które wydaje się być wcześniej przeżyte.


Déjà vu to często dziwne doświadczenie, które sprawdza pamięć. Dzieje się tak, ponieważ powoduje ono poczucie, że podobna lub ta sama sytuacja była już wcześniej doświadczana.

Istnieje wiele teorii sugerujących, że déjà vu oznacza, że ​​mózg pamięta moment z poprzedniego życia lub może być nawet ma możliwość przewidywania przyszłości. Ale są też teorie naukowe, które to zjawisko wyjaśniają.

 

Zjawisko opisał dokładnie Emile BoBoirac z Francji (1851-1917), badacz zjawisk paranormalnych. Takie epizody występują najczęściej w wieku młodzieńczym i dorosłym, ale ustępują około 25 roku życia. Jednak osoby, które dużo podróżują, niezależnie od wieku, częściej doświadczają déjà vu niż osoby, które nie podróżują. Nikt nie wie, dlaczego tak jest.


Istnieje wiele teorii dotyczących tego, dlaczego ludzie mają dziwne wrażenie, że doświadczenie się powtarza. Jedna z teorii głosi, że déjà vu pojawia się, gdy umysł człowieka połączył się z alternatywną rzeczywistością, w której wydarzenie, które wywołało to wrażenie, już się wydarzyło. Inni teoretyzują, że umysł połączył się nie z alternatywną rzeczywistością, ale ze wspomnieniami z poprzedniego życia, ponieważ wierzą, że po śmierci dusza człowieka rodzi się ponownie w innym ciele. Jeszcze inna teoria głosi, że umysł łączy się poprzez mentalną telepatię z umysłem kogoś innego, kto już przeżył dane wydarzenie.

Prostszym wyjaśnieniem jest to, że déjà vu ma miejsce, gdy mózg łączy nowe doświadczenie ze starym, które jest podobne. Innymi słowy, nowe doświadczenie wydaje się znajome, ponieważ bardzo przypomina coś, co wydarzyło się wcześniej. Wielu naukowców, którzy popierają ten pogląd, klasyfikuje déjà vu jako rodzaj iluzji – w szczególności iluzji znajomości. Naukowcy uważają, że déjà vu jest spowodowane zmianami chemicznymi w mózgu. Jako dowód przytaczają fakt, że niektóre osoby z padaczką doświadczają déjà vu przed napadami, które wynikają z braku równowagi neurochemicznej.


Karan Raj, brytyjski lekarz mówi wyraźnie: „To w zasadzie usterka w twoim mózgu. Dzieje się tak, gdy nowa pamięć krótkotrwała jest przypadkowo przechowywana w pamięci długotrwałej. Wydaje się więc, że coś wydarzyło wcześniej, ponieważ nasz mózg mówi nam, że to stare wspomnienie. To po prostu pomyłka w przetwarzaniu danych przez nasz mózg”.


Lekarz całkowicie wyklucza paranormalne pochodzenie zjawiska. Rozróżnia też rożne rodzaje déjà vu. Uważa, że głównie doświadczamy deja vécu, co oznacza „już przeżyłem” lub „już doświadczyłem”. Badania pokazują, że nawet 70% populacji miało takie doświadczenia, zwykle w młodym wieku. Przeżycie zazwyczaj związane jest z bardzo banalnym wydarzeniem, ale jest tak szokujące, że zapada w pamięć na lata.

Innym zjawiskiem jest déjà senti i to odnosi się do czegoś „już odczuwanego”. W przeciwieństwie do prekognicji zawartej w déjà vécu, déjà senti jest przede wszystkim lub nawet wyłącznie zdarzeniem mentalnym, nie ma aspektów prekognitywnych i rzadko pozostaje w pamięci osoby, która go doświadcza.

 

Oczywiście medyczne argumenty nie wszystkich przekonują. Ezoterycy są zdania, że déjà vu w swoich rożnych odmianach jedynie potwierdza teorię istnienia zjawisk paranormalnych.

źródła https://tn.com.ar/sociedad/2021/03/28/que-es-el-deja-vu-esa-sensacion-de-esto-ya-lovivi/

          https://occult-world.com/deja-vu/

 

 

 

 

Tagi:

mózg ,  deja vu , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót