Jak co roku na przełomie lipca i sierpnia przechodzimy energetycznie ważny czas. Od mniej więcej 21.07 do 21.08 jesteśmy w energiach bramy lwa, której kulminacja nastąpi 08.08. W tym roku mamy drugą bramę lwa w krystalicznych energiach Nowej Ziemi. To jest czas pola serca. Jeśli wasze życie nagle przyspieszyło, nie dziwcie się. Szczególnie te osoby, które w tym czaie mają urodziny. Urodzeniowe lwy: to jest wasz coroczny czas mocy.

Czas bramy lwa i okolice, to jest też czas zaćmień. 02.07 mieliśmy całkowite zaćmenie słońca, 16.07 częściowe zaćmienie księżyca. W tym czasie przypadają też dwa nowie w znaku lwa. Letnie zaćmiena są ściśle powiązane ze styczniowymi zaćmieniami, tworząc planetarną cykliczność. Słowem to, co pracuje w lipcowo-sierpniowym czasie, znajduje swoje odbicie w styczniu-lutym i odwrotnie. Planety bawią się w doświadczenie także na swoim poziomie, a my jesteśmy powiązani z kosmicznym nurtem. 

Brama lwa, to czas, którym Syriusz, Ziemia i Słońce ustawiają się w konfiguracji otwierającej przestrzeń energetyczną dla źródłowego spływu energii przez portal Słońca (energia kosmicznej świadomości). W astrologii Syriusza uważa się za duchowe słońce naszej części kosmosu. Słońce materialne - gwiazda naszego układu, jest jednym z węzłów energetycznych we Wszechświecie służącym do przesyłania energii boskich, energii życia do naszego zakątka Drogi Mlecznej.

Energetycznie Słońce jest portalem do przesyłania energii i bramą do Wszechświata dla naszego układu słonecznego.

Brama lwa jest czasem kiedy nasz zakątek galaktyki zostaje doładowany nowymi energiami Wszechświata/ Boga. Dla nas oznacza to energetyczne wsparcie osobistych i planetarnych przemian, a ponieważ mamy w przestrzeni lekkość piątego wymiaru, będzie szybciej i mniej boleśnie. 08.08, w czasie kulmincji o synchronicznych godzinach można się łączyć intencją z przestrzeni serca z energią spływu. Mocne połączenia 10:10, 11:11, 20:20, 21:21, 22:22 i 0:00 i pozostałe co godzinę: 12:12, 13:13, 14:14 itd. Warto skorzystać świadomie. Warto wyrazić intencje uzdrowień, intencje dla Duszy, dla Ziemi i wszystkiego czego nam potrzeba. Niech serce prowadzi. 

Czas głębokich oczyszczeń, energie serca i harmonia przestrzeni.

Energetycznie, zaćmienia są zawsze dobrą okazją do głębokich wewnętrznych wglądów i oczyszczeń. Zaćmienia w bramie lwa są energetycznie bardzo silne. Lew to droga serca. Wspierani wibracjami Wszechświata mamy możliwość schodzić do swoich podziemi, by w krystaliczności widzenia rozpoznawać co jest nieaktualne i co wymaga puszczenia. Robimy miejsce na przejawienie nowego. Cień zaćmień pozwala lepiej rozejrzeć się tam, gdzie zwykle nie mamy jasności wglądu oświetlani rażącym światłem gwiazd. Zaćmienia w portalu lwa i sam portal są zawsze okazją do kosmicznych przejść tak na poziomie osobistym jak i planetarnym. Warto być świadomym i warto skorzystać świadomie.

08.08.2019 kulminacja. (Jak to się pięknie układa: ósemki wibrują energią nieskończonego boskiego przepływu. Zero – boska pełnia. Dwójka – zjednoczenie z Bogiem. Jedynka i dziewiątka – manifestacja ze źródłowego poziomu). W przestrzeni już czuć krystaliczność i siłę tegorocznego przepływu, którego głównym celem jest WSPIERANIE POLA SERCA. Tak na poziomie osobistym, jak i zbiorowości, a także na poziomie Planety. Po co wspierać? Po to byśmy mogli odkrywać swoją boskość, porozumiewać się na poziomie jedności tak w sobie, jak i na zewnątrz. Każdy z nas jest inny. Każda Dusza ma swoją osobistą drogę. Trzeba stworzyć jedność w przejawieniu, abyśmy mogli, pomimo różnorodności budować wspólną przestrzeń dla nowej rzeczywistości. Jest to możliwe z przestrzeni serca, której energie emanują poziomem Boskiej Jedni.

Energie serca pomogą nam stworzyć wspólną, opartą na jedności i pięciowymiarowych jakościach przestrzeń do przejawienia się nowych paradygmatów. Chodzi właśnie o paradygmaty serca. Odbywa się to tak na płaszczyźnie jednostki, jak i zbiorowości, i na poziomie Planety.

Kryształowe matryce Ziemi.

W rzeczywistości energetycznej naszego świata istnieje już krystaliczna matryca, która jest boską linią czasową wzniesienia ewolucyjnego Dusz/ ludzkości. To przepiękne pole, połączone z kryształową siecią Ziemi i wyższymi, kosmicznymi wymiarami, które stwarza nam możliwość kreacji na nowych pięciowymiarowych jakościach. Słowem - do zagospodarowania jest przestrzeń Nowej Ziemi. Czas zacząć budować rzeczywistość na krystalicznej sieci 5D. Możliwe jest to z poziomu serca, którego wibracje są zgodne z Boskim Wzorcem. Proces już trwa.

Jak to robić? Kreować z poziomu serca naszą codzienność, zarówno na poziomie osobistym, jak i zbiorowym i planetarnym. W praktyce: spełniajmy wszystkie zachcianki serca. Wyrażajmy intencję budowania nowych pięciowymiarowych relacji i świata. Przestrzeń serca wibruje zgodnie z energiami nowej rzeczywistości. Przestrzeń serca jest także tą, w której wypali się wszystko, co jest niezgodne z boskimi wibracjami.

Oczyszczenie w czasie bramy lwa może być gwałtowne i hurtowe. Masowo odpadają sytuacje, które jeszcze niedawno wydawały się nie do rozwiązania. A ponieważ mamy lekkość nowej przestrzeni, sprawy będą szły szybciej i lżej. Uwalniamy się zbiorowo do świadomego istnienia z poziomu serca.

Za około dwa, trzy lata ludzkość będzie już na tyle wybudzona, że zaczniemy masowo manifestować i budować nową rzeczywistość. To już się daje zauważyć w przestrzeni publicznej. Widać wyraźnie poruszenie w kierunku przełamywania ciasnych i sztywnych reguł gęstego świata 3D. Pragniemy wolności. Widzimy bezsensownosć iluzji, które stworzyliśmy. Widzimy nierówność i krzywdę Planety, ludzkości.

Nowe kryształowe matryce Ziemi są do wypełnienia/ zagospodarowania.

Manifestacja, przyspieszenie, jedność, tworzenie w duchu wspólnoty, odpowiedzialności za innych, wolność, współinstnienie, suwerenność energetyczna.

Pozostań jasnym, otwartym kanałem. Pracuj nad sobą uwalniając wszystko, co już Ci nie służy. Jednocz się z Duszą, z polem Ziemi, z Drzewami. Wyrażaj intencję budowania nowej osobistej, a w dalszej perspektywie zbiorowej przestrzeni jedności i wolności. Zaufaj Wszechświatu, zaufaj sercu/ Duszy. Przyzwól na objawienie się drogi serca w Tobie. Wszystko to dla naszej kochanej Planety i dla nas.

Afirmacja: jestem gotowy stać się tym, kim jestem w istocie rzeczy. Jestem gotowy zanurzyć się w Istnieniu. Jestem gotowy odkryć moją boskość.

Królowie życia to My. Czas powstać z kolan. Ustawmy się po właściwej stronie fali i niech Nam wiatry sprzyjają.

 

Energie serca TERAZ. 

Mandala światła TERAZ.

Przyspieszenie TERAZ.

Budowanie nowego świata TERAZ.

(Kreujemy.)

 Ps. Przechodzę przemiany związane z przejściem Duszy na dziewiąty z dwunastu poziom ewolucyjny, co oznacza zródło o wibracjach 95 tys. w skali Bovisa. Poziom dziesiąty Dusza zrobi jeszcze we Wszechświecie (poziom wibracji źródłowych 97 tys.), 11 i 12 zrobimy razem w tym świecie. Poziom trzynasty (zródło 100 tys. to koniec ewolucji na ziemskiej drabinie i przejście w nowy fraktal rozwojowy) jest pełnym zjednoczeniem z Bogiem tutaj na Ziemi. To są przemiany na bardzo głębokich poziomach siebie, tak w biegunie wewnętrznego światła (boskości) jak i cienia (także boskości). Bo wszystko jest jednością.

Jeśli się przepracowałeś i przechodzisz kolejne przejścia w drodze do statusu istoty światła, brama lwa jest portalem zasilającym świetlnymi kodami ciebie i twoją Duszę w dalszych przemianach do struktur światła. Dla tych osób zaćmienia są rodzajem głębokiej medytacji, wielkiego, wewnętrznego spokoju i wglądami w naturę Istnienia (każdy wedle perspektywy i drogi swojej Duszy). Takie osoby zaczynają odcinać kupony od ciężkiej pracy oczyszczenia i zjednoczenia z Duszą, którą wykonały na przełomie ostatnich lat.

Zjednoczeni w sobie, z Duszą, Bogiem i Wszechświatem serfujemy na fali życia. W zachwycie Istnieniem, w poczuciu wolności i mocy serca; w głębokiej wdzięczności, pomagamy wznieść Boskie Stworzenie na wyższe poziomy.

Jesteśmy jednością w Boskiej Mandali Stworzenia.

 

Obudź w sobie radość dziecka, obudź Życie w czystej postaci. Ziemia bardzo potrzebuje tej energii.

Pięknie jest żyć gdy nic nie musisz za to wszystko możesz.

Spełnienie życia.

 

Pozdrowienia dla Was Kosmiczni Wędrowcy. 

 Sylwia Sadowska

https://www.w-przestrzeni-serca.pl/nowa-ziemia/225-brama-lwa-portal-slonca-i-krysztalowa-energia-nowej-ziemi.html