Partner: Logo KobietaXL.pl

Niemal wszystkie kobiety biorące udział w badaniu - w tym te, które miały trudności z podjęciem decyzji o przerwaniu ciąży - stwierdziły 5 lat później, że była to dobra decyzja.

 

Raport, który został opublikowany w czasopiśmie Social Science & Medicine w marcu 2020, obala mity, że kobiety żałują przerywania ciąży.

 

W ramach badania naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco i Uniwersytetu Columbia przeanalizowali dane 667 kobiet z 21 stanów, które uczestniczyły w trwającym 5 lat badaniu Turnaway Study, w ramach którego badano zdrowotne i społeczno-ekonomiczne skutki aborcji.

 

Badanie miało zróżnicowaną etnicznie bazę uczestniczek, na początku badania średni wiek uczestniczek wynosił 25 lat. Około 6 na 10 uczestniczek miało już co najmniej jedno dziecko.

 

97,5% kobiet powiedziało ankieterom tydzień po zabiegu, że była to właściwa decyzja.

 

Po 5 latach 99 procent uznało, że aborcja była właściwym posunięciem. Tylko nieliczne przypadki żalu po aborcji związane były ze środowiskiem, w którym żyją kobiety, i w którym aborcja jest potępiana.

 

Ulga była najbardziej widoczną emocją zgłaszaną przez uczestniczki na każdym etapie badania.

 

 

Również stanowisko American Psychological Asociation jest w tej sprawie jednoznaczne.

 

Badania, na które się powołuje APA, wykazały, że aborcja nie zwiększa u kobiety ryzyka wystąpienia depresji, lęku lub zespołu stresu pourazowego. Wskazano, że względne ryzyko problemów ze zdrowiem psychicznym po jednej planowanej aborcji w pierwszym trymestrze ciąży nie stanowi większego zagrożenia dla zdrowia psychicznego, niż donoszenie tej ciąży do terminu porodu. Natomiast problemy emocjonalne, których doświadczają kobiety po wykonaniu aborcji, mogą być związane ze współwystępującymi czynnikami ryzyka, które predysponują kobietę do wielu niechcianych ciąż i ogólnych problemów ze zdrowiem psychicznym.

 

Co mówi nauka

 

1. Kobiety, którym odmówiono aborcji, są bardziej narażone na wyższy poziom lęku, niższą satysfakcję z życia i niższą samoocenę w porównaniu z kobietami, które poddały się aborcji.

 

2. Niepożądana ciąża wiąże się z deficytami w późniejszych procesach poznawczych, emocjonalnych i społecznych dziecka. Takie dzieci są bardziej narażone na negatywne długoterminowe skutki w wieku dorosłym, takie jak zwiększone prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa, zależność od pomocy publicznej i niestabilne małżeństwo.

 

3. Liczba niebezpiecznych aborcji prawdopodobnie wzrośnie, gdy polityka ograniczy dostęp do opieki w zakresie zdrowia reprodukcyjnego.

 

4.Istnieje silny związek między niechcianą ciążą a przemocą interpersonalną. W szczególności niemożność wykonania aborcji może zmusić kobiety do pozostawania w kontakcie z agresywnymi partnerami, narażając je i ich dzieci na ryzyko.

 

5. Dostęp do bezpiecznej i legalnej aborcji ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia równości społecznej dla kobiet.

 

6. Przepisy ograniczające dostęp do bezpiecznych, legalnych aborcji są szczególnie szkodliwe dla kobiet o niskich dochodach, kobiet kolorowych oraz mniejszości seksualnych i płciowych, a także dla osób mieszkających na obszarach wiejskich lub zaniedbanych ze względów medycznych.

 

 

Już w 1969 roku APA podjęło uchwałę mówiącą o tym, że przerwanie ciąży jest prawem cywilnym kobiety w ciąży, które należy traktować tak samo, jak inne procedury medyczne i chirurgiczne w porozumieniu z jej lekarzem, i że należy je uważać za legalne, jeśli wykonuje je uprawniony lekarz w licencjonowanej placówce medycznej. Kolejne uchwały APA przyjęte w latach 1980, 1989, 1992 potwierdziły prawo kobiety do wyboru reprodukcyjnego i zaprzeczyły twierdzeniom dotyczącym niekorzystnych psychologicznych skutków aborcji.

 

 

Z mitami na temat aborcji rozprawia się również Center of Reproductive Rights. Oto wnioski:

 

1. Kobiety będą miały mniej aborcji, jeśli aborcja będzie zabroniona lub ograniczona

Aktywiści antyaborcyjni twierdzą, że zakazanie lub ograniczenie dostępności

aborcji spowoduje, że kobiety będą kontynuować niechciane ciąże do terminu porodu.

Fakt: Kobiety, które muszą zakończyć niechcianą ciążę, znajdą na to sposób,

czy aborcja jest legalna czy nie. Z około 46 milionów aborcji, które mają miejsce każdego roku na świecie, 19 milionów jest nielegalnych.

To nie liberalne prawo aborcyjne skłania kobiety do aborcji. Raczej to

to rzeczywistość życia z niechcianą ciążą. Prawie 40% wszystkich ciąż jest nieplanowanych. Dostęp do planowania rodziny pozwoliłby znacznie bardziej ograniczyć ilość aborcji.

 

2.Aborcja zwiększa ryzyko raka piersi

Aby osłabić poparcie społeczne dla legalnej aborcji i przestraszyć kobiety, niektórzy działacze przeciwko wyborowi twierdzą, że aborcja zwiększa ryzyko raka piersi u kobiet.

Fakt: Dowody naukowe pokazują, że aborcja nie zwiększa ryzyka raka piersi.

W kilku badaniach naukowych przeanalizowano rzekomy związek między aborcją a rakiem piersi. Dowody wykazały, że aborcja nie zwiększa ryzyka choroby. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i kilka krajowych stowarzyszeń medycznych w Stanach Zjednoczonych doszło do tego samego wniosku.

 

3. Kobiety, które miały aborcję, doświadczają takich problemów psychiatrycznych, jak ciężka depresja i choroba afektywna dwubiegunowa, inaczej określane jako „zespół poaborcyjny”.

Przez ostatnie dwie dekady grupy przeciwne aborcji zarzucały istnienie tak zwanego „syndromu poaborcyjnego”, który ich zdaniem jest ciężkim stanem pourazowym u kobiet po aborcji.

Fakt: Opinie lekarzy są jasne, że nie ma czegoś takiego jak „zespół poaborcyjny”.

Badania nad możliwym wpływem aborcji na stan emocjonalny kobiet i ich dobrostan, wielokrotnie wykazywały, że nie ma naukowych lub medycznych dowodów na istnienie „zespołu poaborcyjnego” .Badania wykazały, że głównym predyktorem dobrego samopoczucia kobiety po aborcji jest jej poziom samopoczucia przed aborcją. Stwierdzono również, że niektóre kobiety mogą doświadczyć żalu, smutku lub poczucia winy po aborcji, ale w przytłaczającej większości są to reakcje pozytywne uczucia ulgi i szczęścia.

 

źródła: https://www.apa.org/pi/women/programs/abortion/index

http://reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/pub_bp_tk_myths.pdf

https://www.healthline.com/health-news/study-finds-99-of-women-say-they-do-not-regret-having-an-abortion

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953619306999?via%3Dihub

 

Tagi:

aborcja ,  przerywanie ciąży , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót
Wyszukiwarka
Newsletter
zapisz