Partner: Logo KobietaXL.pl

Rozróżniamy:

a) znaki główne (kardynalne) Baran, Rak, Waga, Koziorożec


b) znaki stałe Byk, Lew, Skorpion, Wodnik


c) znaki ruchome (zmienne) Bliźnięta, Panna, Strzelec, Ryby

 

Otrzymujemy w ten sposób trzy krzyże:

 

Krzyż Główny

 

Tworzą znaki: Baran, Waga i Rak, Koziorożec.

Wszystkie cztery posiadają one następujące cechy wspólne: samoświadomość (pewność siebie) i w pewnym stopniu odpowiedzialną autorytatywność względem innych. Ludzie urodzeni pod tymi znakami czują się zawsze mniej lub więcej powołani do przewodzenia innym, do służenia bliźnim radą i pomocą, do ich wychowania, czy też dodawania im bodźca dla ich skuteczniejszego rozwoju. Przy Baranie i Wadze, znakach pozytywnych, popęd ten objawia się w życiu światowym, zewnętrznym; przy Raku i Koziorożcu, znakach negatywnych, daje się obserwować w najbliższym otoczeniu lub sposobach działania cichych i nie zwracających powszechnej uwagi. Ponieważ jednak Baran – Waga i Rak – Koziorożec są położone naprzeciw siebie, przeto mimo zasadniczych cech wspólnych, różnią się znacznie między sobą.

 

Aries (Baran) jako znak Marsa, ceni oczywiście najwięcej mocny czyn, przykład osobisty, śmiałą decyzję i szybkie rozwiązanie. Baran widząc, że coś gdzieś nie jest w porządku, powstaje natychmiast, aby ze złem walczyć i nie spocznie wcześniej, aż cel swój osiągnie. Kiedy widzi, że inni są podobnego jak on mniemania, jednak brak im odwagi lub siły do walki o dobra sprawę, to chętnie sam porwie się do dzieła, czując w ich sympatii dostateczne poparcie dla swych zamiarów. W ten sposób jest więc Baran zarówno „pionierem” jak i „Barankiem”, który gładzi grzechy świata…

 

Libra (Waga) znak Wenery, jest już z natury przeciwny wszelkiej walce, wychodząc z założenia, że ważąca wszystko świadomość doprowadzi zawsze do równowagi wszelkie kwestie sporne. Dlatego Waga drugim będzie zawsze doradzać wiele czytać i studiować, niczego zbyt prędko nie odrzucać, w nieprzyjemnym odnajdywać stronę jaśniejszą, chętnie wtedy ofiarowuje swe własne usługi, aby pożądane rozwiązanie wspólnie wynaleźć. Przede wszystkim jednak wspólnie, ponieważ wtedy najpewniej unika się jednostronności. Wszelkie konsekwencje są nic nie warte, każda krańcowość jest fałszywa, błogosławieństwo i szczęście osiągamy tylko wybierając złotą ścieżkę środka – oto hasło życiowe Libry.

 

Cancer (Rak) przede wszystkim znak macierzyński, zwraca głównie uwagę na wychowanie i zaopatrzenie własnych dzieci, a kiedy ich nie ma, innych najbliższych jego sercu. W znaku tym uczucie jest rzeczą najważniejszą. Rak będzie się zawsze starał pozyskać sobie innych drogą uczucia; dlatego ma największe powodzenie u dzieci i ludzi sensytywnych. Rak będzie zawsze nakłaniać drugich do uczynienia czegoś, co by sprawiało mu (Rakowi) radość, lub też powstrzymywać kogoś od zrobienia czegoś, co by sprawiało mu (Rakowi) przykrość – co oczywiście może mieć miejsce tylko w najściślejszym kółku familijnym lub towarzyskim. Jeśli gdzieś dzieje się niesprawiedliwość, Rak nie powoła szkodnika do odpowiedzialności, ale cały wyleje się w demonstracyjnym rozczuleniu nad pokrzywdzoną ofiarą, w mniemaniu, iż tą drogą najpewniej winowajcę nakłoni do skruchy.

 

Capicornus (Koziorożec) w przeciwieństwie do Raka może być nazwany znakiem ojcowskim. Panuje tu Saturn i stąd światopogląd Koziorożca jest zawsze mniej lub więcej melancholijny o poważny. Koziorożec bardzo prędko dochodzi do poznania, że życie nie jest romansem i że tylko uporną i twardą pracą można przezwyciężać troski codzienne. Także i drugim będzie zawsze przypominać o pilnym wykonaniu obowiązków, przynajmniej kiedy ci odniosą się do niego po radę i oświecenie, lub też gdy będąc ich przełożonym (ojcem) jest obowiązany do tego. Znak ten bowiem negatywny, sam z siebie nie jest wcale skłonny do zajmowania się sprawami innych, jak też i nie znosi, aby się mieszano do spraw jego osobistych. Każdemu jednak poważnie szukającemu, chętnie odda do dyspozycji swą wiedzę i doświadczenie, a w stosunku do „młodszych” wykaże wiele cierpliwości i taktu.

 


Krzyż Stały

Tworzą go znaki: Byk, Lew, Skorpion i Wodnik.


Wszystkie cztery odznaczają się troską o duchowe lub materialne zabezpieczenie, o pewien kapitał, stałe zapasy, z których można by czerpać dla innych lub dla siebie, aby umożliwić czy też przyspieszyć wykonanie zaprojektowanych planów.

 

Pozytywna para: Lew – Wodnik objawia swą działalność w życiu otwartym i pracy społecznej; zaś negatywna: Byk – Skorpion powiększa i gromadzi cicho swój kapitał, aż się okaże, że może on być w ten lub inny sposób pożytecznie zużytkowany.

 

Taurus (Byk) jako znak żywiołu ziemi, gruntuje swe posiadanie głównie na wartościach ziemskich, jak zwykle bowiem w praktyce się okazuje, z najpiękniejszych nawet planów są zawsze „nici” jeżeli im brak kręgosłupa finansowego. Podległość znaku tego Wenerze, czyni go jednak dostępnym i dla uczuć altruistycznych, artystycznych lub religijnych, tak że urodzeni w tym znaku chętnie popierają przedsięwzięcia tego rodzaju. Byk ma jednak wstręt do rzeczy zbyt skomplikowanych; motyw, cel i środki muszą być proste i realne, aby mógł z całym spokojem i zaufaniem poświęcić im swe dary. Rzeczy, których nie rozumie – nie uznaje. Jeśli ktoś chce gwałtem zwrócić jego uwagę na takie rzeczy, to zbudzi w nim tylko opór, który będzie równie stały, jak w innych wypadkach jego współdziałania.

 

Scorpio (Skorpion) natomiast wychodzi z przekonania, że wiedza to potęga i że chcąc zebrać jak najwięcej wiadomości nie trzeba uciekać od spraw skomplikowanych. Czuje on najwięcej pociągu do rzeczy nie każdemu dostępnych, rzeczy niezbadanych, których poznanie i umiejętność spożytkowania, mogłyby jednak mieć duże znaczenie. Skorpion wie jednak, że wiedza równie jak i każda inna potęga może kryć w sobie czasem niebezpieczeństwo; jest więc zwykle bardzo powściągliwy w wyjawieniu swojego mniemania. Chętnie jednak innych stawia na próbę, i skoro ją wytrzymają, staje się uczynnym, a dla ludzi moralnie silniejszych od niego samego, jest pełnym czci i największego szacunku. W stosunku do ludzi, których uważa za podległych sobie zachowanie jego jest lekceważące, chociaż objawia się to zwykle w formie raczej negatywnej, niż pozytywnej.

 

Leo (Lew) uważa się zwykle za przywódcę i opiekuna wszystkich przedsięwzięć, które go zainteresowały. Kapitałem jego jest zatem talent organizacyjny oraz inspirująca innych miłość do rzeczy. Lew to „suweren”, osoba reprezentatywna, punkt centralny dla szarych rzesz pracowników czy karierowiczów, mających w nim pewną ostoję. Rozumie się samo przez się, że Lew wymaga za to pewnej czołobitności i poddaństwa, aby tym pewniej trzymać ster w rękach. Na niższym stopniu rozwoju może się to łatwo wyrodzić w despotyzm i narów, u wyższych jednak typów służy jedynie do osiągnięcia zamierzonego celu.

 

Aquarius (Wodnik) w przeciwieństwie do Lwa, ma więcej przekonań „republikańskich” i większą siłę widzi we wzajemnym współdziałaniu i przyjaźni ludzi podobnie myślących. Kapitałem obrotowym Wodnika jest „braterstwo”, z którego nieustannie promieniuje ożywiająca siła, wylewająca nową chęć do życia w dusze zwątpiałę. Dla Wodnika przedstawiają zaciekawienie i interes wszyscy ludzie; najwięcej jednak szacunku i poważania wzbudzają w nim ci, którzy najszerzej przyczynili się do praktycznego urzeczywistnienia ideałów braterstwa. Jak wszystkie znaki żywiołu powietrza, posiada Wodnik usposobienie idealne, z trzech ich najwięcej przykłada się do zrealizowania swych ideałów w praktyce. Że jednak ideały zwykle są „muzyką przeszłości”, przeto też z trzech znaków powietrznych najwięcej napotyka trudności, co wcale nie zmienia stałości jego przekonań.

 

 

Krzyż Ruchomy

Krzyż ten składa się ze znaków: Bliźniąt, Panny, Strzelca, Ryb.

Jeśli znaki główne dadzą się określić słowem „inicjatywa”, a znaki stałe słowem „kapitał”, to znaki ruchome symbolizują „pracę”. Jakkolwiek bowiem każdy musi dążyć do pewnych wyżyn, to w znakach kardynalnych mamy do czynienia z siłą nadającą ton i kierunek pewnej sprawie, a w znakach stałych z ujęciem jej ze strony utylitarnej. Jedynie w znakach ruchomych widzimy prace dla pracy samej i bez niej nie wyobrażałyby one sobie życia. Także i tu jest podział, na + i – : pozytywne znaki Bliźnięta i Strzelec wykonują swą pracę w dziedzinie pozytywnej, zaś negatywne Panna i Ryby widzą swe pole działania w pracach negatywnych. Trudności znaków zmiennych leżą w ich niezdecydowaniu; interesuje ich zawsze jeszcze coś, co leży poza obrębem ich działalności, chcieliby jeszcze dokonać czegoś, do czego nie zawsze są powołani. Wskutek tego dochodzą czasem do genialności, częściej jednak do niepowodzenia.

 

Gemini (Bliźnięta) pozytywny znak Merkurego „posłańca bogów” interesuje się oczywiście wszystkim. Wszystkie posłania wszystkich „bogów” są dla Bliźniąt godne największego zainteresowania i uwagi. Gdzie tylko można się czegoś nauczyć lub z czymś się zaznajomić, tam jest on już na posterunku, stale zajęty studiowaniem i rozwiązywaniem problemów, jakie wokoło siebie zauważył. Jakkolwiek małe wykształcenie posiadałby typ Bliźniąt, to jednak będzie on zawsze robił wrażenie człowieka posiadającego dobre wykształcenie ogólne. Często wiedza jego jest bardzo powierzchowna i płytka, wykazuje jednak, że umysł był jego czynny we wszystkich kierunkach i przecież wytworzył sobie pewna syntezę całości. Chociaż jako znak powietrzny rozwija Bliźniak swą działalność głównie w dziedzinie myśli, to jednak i w dziedzinie materialnej nie ma nic takiego, czegoby Bliźniak nie miał ochoty spróbować, starając się przy tym zawsze najwygodniejszymi i najprostszymi sposobami osiągnąć najlepsze rezultaty. Do solidnej, praktycznej pracy typ ten jest mało zdatny.

 

Sagittarius (Strzelec) ożywiony jest zawsze pewną określoną myślą, która go pobudza do pracy dla pewnego określonego ideału, i tym różni się od znaku Bliźniąt, który nigdy nie wie dokąd go jego praca zaprowadzi. Jowisz jako pan znaku Strzelca daje mu wiarę, że ideał musi zwyciężyć i że wszystkie okoliczności prowadzą zawsze do dobrego. Ta kojąca pewność nie opuszcza go nawet w najcięższych chwilach życia, i ten pogodny światopogląd daje mu zawsze wielu przyjaciół, którzy w krytycznych momentach chętnie mu dopomogą. Strzelec bierze chętnie udział w życiu otwartym, potrzebuje on przestrzeni i swobody do pracy, i rad mieć jak największą ilość słuchaczy dla swych teorii. Jest on zawsze mniej lub więcej filozoficznie nastrojony, lecz nie należałby do grupy znaków zmiennych, gdyby nie skłonność do innej krańcowości: do niefrasobliwego brykania jak młode źrebię.

 

Virgo (Panna) jako siła negatywna pracuje nie tyle w dziedzinie twórczej, ile w dziedzinie konstruktywnej i analitycznej. Gdzie jest coś zaniedbane lub zepsute, tam Panna znajduje pole do swej działalności, systematyzując i budując wszystko na nowo. Znak ten spotyka się często u pracowników laboratoryjnych, sanitariuszów i gospodyń. Panna to sługa znaków głównych i stałych, które mogą tu liczyć na to, że wydane przez nich dyspozycje będą najakuratniej wykonane, a dobro powierzone Pannie będzie dobrze administrowane. Merkury – jakkolwiek negatywnie – panujący w tym znaku, obdarza go zwykle dobrymi zdolnościami umysłowymi i wrażliwością artystyczną, jednakże tylko rzadko daje on poznać szerzej te zalety, ponieważ uważa on swoją wiedzę i sztukę tylko jako środek pozwalający mu być użyteczniejszym dla innych.

 

Pisces (Ryby) znak wodny, reaguje przede wszystkim na bodźce uczuciowe. Typ Ryb znalazłszy się wobec zmartwienia lub nieszczęścia, koncentruje się tylko na jednym życzeniu: pomóc. Nie żądza poznawania Bliźniąt, nie zapał Strzelca, nie krytyczna zapobiegliwość Panny, lecz ogólnie ludzkie współczucie jest tu pobudką we wszystkich czynach. Ryby idą na ogół tak przez życie i przez bliźnich nie są zbyt wysoko cenione; one same zresztą uważają się za tak niegodne. Dopiero w potrzebie ludzie poznają ich wartość, ponieważ i Ryby czują się dopiero wtedy w swoim żywiole, kiedy mają możność zaopatrzyć lub pocieszyć strapionego. Ponieważ dla takich typów niewiele jest dziś miejsca w świecie, przeto Ryby pędzą życie w melancholii i odosobnieniu, kryjąc się za innymi znakami swego horoskopu, lub mianując się sami „cymbałami” uprzedzają w ten sposób innych w przylepieniu im takiego stempelka. Rzadko lub nigdy nie odważy się Ryba wyrazić swojego zdania w całej otwartości.

 

artykuł ze strony www.solaris-rozwójosobisty.pl

Tagi:

znaki zodiaku ,  horoskop ,  znaki kardynalne ,  znaki stałe ,  znaki zmienne , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót