Partner: Logo KobietaXL.pl

Sealtiel, także Selatiel, Selathiel lub Zerachiel, jego imię oznacza w dosłownym tłumaczeniu - „modlitwa do Boga”, jest według tradycji judaistycznej, bizantyjskiej tradycji katolickiej i prawosławnej jeden z siedmiu archaniołów.
Przedstawiany jest z rękami złożonymi do modlitwy lub z kadzielnicą.  Angelolodzy uważają, że jego modlitwy docierają do Boskiej chwały, a on przemienia ziemskie smutki w radości.

 

Na obrazie galeryjnym w kościele farnym w Mattsies, dzielnicy miasta Tussenhausen, 1730–1750/ wikipedia domena publiczna

 

Sealtiel zwalcza ułomności charakteru

Zwalcza wszelkiego rodzaju wady, takie jak nadmierne picie, obżarstwo, pychę oraz wszystkie grzechy i zbrodnie, które można popełnić podczas ziemskiej wędrówki. Wezwany do pomocy przeciwko wszelkiego rodzaju uzależnieniom, ten Archanioł ma tę zaletę, że wypełnia miłością duszę, która cierpi z powodu problemu. I ta miłość powoduje, że problem znika.
Sealtiel jest w pewnym sensie pośrednikiem naszej komunikacji z wyższymi wymiarami boskimi. Archanioł Sealtiel zanosi nasze modlitwy do boskiego ołtarza. Będąc mistrzem modlitw, dostarcza nam inspiracji. Dla naszej skutecznej komunikacji z boskim królestwem wkłada w nasze usta właściwe słowa, aby nasze głosy były słyszane przez Boga.

Apokalipsa 8, 3–4 opisuje niebiańską wizję anioła, o którym tradycja chrześcijańska mówi, że jest Sealtielem, który zanosi modlitwy ludzi do Boga: „I przyszedł inny anioł, i stanął przy ołtarzu, mając złote naczynie na żar, i dano mu wiele kadzideł, aby dał je w ofierze jako modlitwy wszystkich świętych, na złoty ołtarz, który jest przed tronem”. To dlatego na starożytnych obrazach zawsze można go znaleźć właśnie z kadzidłem.
Jego imię jednak nie występuje w Piśmie Świętym. Znane jest tylko z pism apokryficznych. W tekście Konflikt Adama i Ewy z Szatanem Bóg posyła Sealtiela i Suriyela, aby pomogli uratować Adama i Ewę przed oszustwem Szatana.


Jednym z głównych zadań Archanioła Sealtiela jest pomoc w komunikacji pomiędzy wyższymi królestwami i naszymi modlitwami. Jest o tym wzmianka również w Objawieniu 8:3-4. W Apokalipsie jest aniołem przedstawiającym modlitwy wszystkich, którzy z ziemi wołają do Boga.

 

Rzeźba Sealtiela w kościele San Miguel w Manili na FIlipinach/ wikipedia domena publiczna

Sealtiel jest bez wątpienia archaniołem, którego warto przywoływać, gdy chcemy zwiększyć poziom naszej świadomości. Pomaga interpretować sny, a te, jak wiadomo,
są często trudne do zrozumienia. Większość ludzi po prostu nie jest w stanie zrozumieć wiadomości, które otrzymują z wyższych wymiarów. Sealtiel, proszony o pomoc, pomaga odczytać zawarte w snach wskazówki. Ponieważ sny są jednym ze sposobów komunikowania się królestwa anielskiego, może on pomóc ci przetłumaczyć te ukryte wiadomości, które docierają do twojego nieświadomego umysłu. Zrozumienie swoich snów może być kluczem do odblokowania wielu błogosławieństw i podniesienia częstotliwości wibracji duchowych, a także świadomości.

Sealtiel jest też archaniołem, który pomaga walczyć z uzależnieniami. Człowiek bezsilny wobec swojego nałogu powinien, zdaniem angelologów, prosić Sealtiela o pomoc.
Archanioł Sealtiel może usunąć wszystkie uzależnienia z naszego życia. Łączenie się z nim może dać moc i dodatkową pomoc, której potrzebują ludzie, aby zostawić za sobą destrukcyjne uzależnienia.
Sealtiel również chroni dzieci. W tym celu można kierować swoje modlitwy do św. Sealtiela, aby dzieci dorastały w czystości i nietknięte żadnymi złymi wpływami.

 

Archanioł od egzorcyzmów


Co ciekawe, to Sealtiel bierze udział w egzorcyzmach. Egzorcyzmy to religijna praktyka wypędzania demonów lub wszelkich grzesznych istot duchowych z ciała człowieka. Uważa się, że osoba, na której przeprowadza się egzorcyzmy, jest opętana przez złą duszę lub demona, który zmusza ją do popełnienia różnych grzechów. Czasami to nie człowiek, a przestrzeń – budynek, dom – została opętana przez złe moce i wymaga egzorcyzmu.

 

Na obrazie anonimowego malarza, około 1650/ wikipedia domena publiczna.

Święty Archanioł Sealtiel wraz ze swoim legionem aniołów kieruje duchowym procesem egzorcyzmów. Św. Sealtiel pomaga egzorcyście uwolnić cierpiącego człowieka od nieszczęścia opętania przez złe moce. Św. Sealtiel jest siłą przewodnią procedury egzorcyzmów i skutecznie uwalnia miejsce lub osobę od grzesznego opętania przez złą duszę lub istotę. Zawodowy egzorcysta lub kapłan przeprowadzający proces religijny musi najpierw przyjąć błogosławieństwo św. Sealtiela dla jego powodzenia, a także dla bezpieczeństwa i wolności opętanej duszy.

Św. Sealtiel jest też dyrektorem Niebiańskiego Chóru w Niebie i uważa się, że rządzi niebiańską muzyką.

 

Obraz Bartolomé Romána w Muzeum del Prado/ wikipedia domena publiczna

 

Jak prosić Sealtiela o pomoc?

Najlepszą metodą połączenia się z Sealtielem i proszeniem go o pomoc, jest modlitwa.
„Och, Sealtileu, czysty i święty św. Sealtielu! Modlę się przed Tobą pokornie, abym pomógł mi zostać błogosławionym sługą przy świętym ołtarzu Wszechmogącego. Wraz ze swoimi legionami aniołów zanieś moje modlitwy do najłaskawszego Boga. Prowadź mnie, abym zasłużył na to, aby być świętym kapłanem Jego Najświętszego Serca. Módlcie się za mnie, abym mógł przekazywać Jego Świętą Łaskę moim pokornym głosem. Pobłogosław mnie, abym mógł utrzymać uczciwe i duchowe życie Jego kapłana. Amen."

źródła:

https://almablanca.es/san-saeltiel-arcangel/

https://www.archangelsecrets.com/archangel-sealtiel-qualities/

 

Tagi:

anioł ,  archanioł ,  Sealtiel , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót