„Cutting-edge technology” oznacza nowe innowacyjne technologie, które wpłyną na powstawanie nowych, nieznanych dotychczas zawodów, wymagających odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności współpracy. Konsekwencją powstania tych stanowisk będzie nowy sposób wykonywania pracy, jej miejsce oraz czas.


O jakich innowacjach mówimy?

Przedstawicieli świata nauki i biznesu czeka ogromne wyzwanie związane z bezpieczeństwem i przetwarzaniem danych oraz e-szpiegostwem czy cyberatakami. Między innymi w tych obszarach należy spodziewać się nowych zawodów.

Zintegrowane platformy, systemy zarządzania danymi, przesyłanie danych pomiędzy organizacjami, fabrykami, maszynami, przedmiotami, użytkownikami - to ekosystem przyszłości.

Rolnictwo także przeżywa boom - w obszarze budowania własnych ekosystemów technologicznych, które obejmują zarządzanie uprawami (monitoring gleby, jej właściwości, wilgotności i żyzności pod kątem uprawy poszczególnych nasion, monitoring upraw, plantacji, prognozowanie upraw, zdalne sterowanie maszynami, nawadnianie, użyźnianie, etc.)

Kolejnym obszarem jest transport i logistyka oraz wykorzystanie GPSu do monitoringu przemysłowego miejskiego, wojskowego, zarządzanie ruchem, aby unikać tworzenia się korków i kolizji, etc. Obecnie silniki samolotowe produkowane są w wykorzystaniem informacji m.in. o sile wiatrów.

Przyszłość elektroniki wskazuje na kierunek związany z wykorzystaniem materiałów biomedycznych. Materiały biologiczne i organiczne mogą zostać wykorzystywane w miejsce tradycyjnych komputerów. Rozwija się także system czujników wykonanych w nowych technologiach (głównie nanotechnologia).

Co jeszcze? Nanoroboty wykorzystywane w medycynie, między innymi do diagnostyki nowotworów, piezorezystywne i piezoelektryczne czujniki i aktuatory służące do usuwania zjawisk z zanikiem widzenia. Inżynieria tkankowa, reprodukcja zmysłu równowagi jest już także omawiana wśród fachowców.

 

Lab on chip, czyli laboratoria chemiczne działające na jednym układzie scalonym wielkości kilku centymetrów, umożliwiają szybką analizę składu płynów, diagnozę oraz wykrywanie chorób, wirusów i bakterii.


Hybrydyzacja branżowa w obszarach cyfrowej medycyny, rolnictwa, przemysłu wymusi na człowieku koncentrację na tych obszarach, które nie mogą być zautomatyzowane, jak planowanie systemowe, inżynieria, zarządzanie kryzysowe, koordynacja i harmonizacja procesów. Hybrydyzacja wymusi także konieczność ściślejszej współpracy inżynierów z różnych dziedzin i dzielenie się wiedzą.
Designer robotów medycznych, menedżer modernizacji sieci (grid modernization), inżynier sieci intermodalnych – to przykłady nowych stanowisk pracy.

Dzięki automatyce pracy, szczegółowej analizie danych, współpracy człowieka z maszynami, człowiek będzie mógł dedykować swój czas w większym stopniu na kreatywne poszukiwanie wspólnych rozwiązań z wykorzystaniem pracy zespołowej. Większość projektów unijnych kładzie nacisk na wzmacnianie współpracy zespołów naukowców i tworzenia sieci kontaktów.

Nowe zawody, które wyłaniają się z tej obszernej analizy publikacji naukowych, popularno-naukowych, rozmów z fachowcami i moich obserwacji związane są z koniecznością posiadania wiedzy interdyscyplinarnej w konkretnych dziedzinach przemysłu, znajomości nowych technologii, analitycznego myślenia przy zachowaniu otwartości na zmiany oraz wysokich umiejętności interpersonalnych, przywództwa i umiejętności pracy w zespołach.

Człowiek zatem będzie eksploatować swoje możliwości twórcze i intelektualne, realizując swoje pasje i misje z uwzględnieniem warunku koniecznego – nieustannego uczenia się, które powinniśmy zakodować jak najszybciej w naszym planie na przyszłość, aby być zdolnym adaptować się do zmieniającej się rzeczywistości.

Magda Stawska, specjalistka HR, mentorka, twórczyni autorskiego programu dla kobiet StartupWoman

Tagi:

Magda Stawska,  praca,  startupwoman, 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Podobne artykuły:

Powrót