Partner: Logo KobietaXL.pl

Krok W Przyszłość, która znana jest szerzej jako StartUpWoman powstała jako inicjatywa zrzeszająca kobiety, które są zainteresowane rozwojem zawodowym, pogłębieniem wiedzy na temat siebie i zawodu, jaki jest tym, który daje mi satysfakcję, jak także możliwości zmiany dotychczasowego kierunku rozwoju, związane z założeniem własnego biznesu.

 

Jest to odpowiedź na rozwój sytuacji na rynku pracy. Można pokusić się o generalizowanie problematyki rynku pracy i odnieść się do danych statystycznych.

Od paru dni ożywiona jest po raz kolejny debata o tzw. umowach śmieciowych: umowach cywilno-prawnych czy samozatrudnieniu. Szacuje się, iż 1,4 miliony osób (8,75%) na 16 milionów pracujących wykonuje pracę w oparciu o umowy cywilno-prawne. Głos w sprawie rynku pracy zajął także Prezes NBP w rozmowie z Gazetą Wyborczą (17 lipca 2015r.) stwierdził, że pensje w Polsce są za niskie, a sukces polskiej gospodarki zbyt długo oparty był na niskich kosztach pracy i liberalnej polityce podatkowej wobec firm. Udział płac w polskim PKB stanowi tylko 45%. Średnia w UE wynosi ok. 60%.

 

Poza danymi statystycznymi i twardymi danymi liczbowymi, należy uwzględnić także i inne czynniki.

Sytuacja jest zróżnicowana w odniesieniu do przedstawicieli grup zawodowych, poziomu wykształcenia czy branżowych uwarunkować oraz pokoleń.

 

Wyzwania rynku pracy sprowadzają się ostatecznie do przypadku konkretnej osoby i tego, w jaki sposób radzi ona sobie z rozwiązywaniem problemów, pokonywaniem barier, jak i osobistą motywacją, samoświadomością.

 

Przykładowe czynniki bardziej zindywidualizowanych wyzwań rynku pracy i rozwoju zawodowego:

 

  • praca na etacie dla osób z kilkuletnim doświadczeniem na danym stanowisku może stać się ograniczeniem z uwagi na brak perspektywy awansu lub oddalonych perspektyw na sukcesję,

 

  • praca nie sprawia już satysfakcji albo jest mało angażująca z uwagi na rutynę, jej powtarzalność, ograniczanie swobody decyzyjnej, etc. Rutyna lub brak decyzyjności może być znacznym ograniczeniem dla osób, które nabierają eksperckości wraz ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego oraz życiowego,

 

  • osoba poszukuje nowych wyzwań zawodowych, decyzyjności, poczucia wpływu, różnorodności czy kreowania lub usprawniania,

 

  • organizacja jest w trakcie zmiany i prowadzi restrukturyzację miejsc pracy lub zmiany organizacyjne, fuzje czy przejęcia przedsiębiorstwa wpływają na kulturę organizacyjną, z którą już się nie identyfikujemy

 

  • dla kobiet, które decydują się na pozostanie dłużej z dzieckiem i zajęcie się wychowywaniem, powrót do dawnego miejsca pracy jest czasami trudny a może i nawet niemożliwy

 

  • Dla innych osób, które decydują się na mentoring kariery taką cezurą dla weryfikacji swoich dalszych planów zawodowych jest wypalenie zawodowe, coraz częściej spotykane i szeroko dyskutowane,

 

Mentoring kariery jest jednym z filarów otwierających drzwi do nowej rzeczywistości zawodowej. StartUpWoman w ramach tworzonej społeczności buduje mosty pomiędzy nowym a starym.

 

Jednym z takich mostów jest funkcjonalność StartUpWoman, której celem jest łączenie osób do pracy nad wspólnymi projektami. Jeśli kobieta prowadzi działalność księgową, a inna freelancerka potrzebuje taką usługę, StartUpWoman jest miejscem, które łączy takie osoby. I tak można wymieniać dalej wszystkie obszary. Jedna osoba szuka mieszkania a druga prowadzi agencję nieruchomości, etc.

 

Zarówno tzw. etat, jak i freelance potrzebuje mieć swoich pracodawców, jak i zleceniodawców. StartUpWoman umożliwia łączenie osób, łącznie z usługą rekrutacyjną.

 

StartUpWoman jest pierwszą i jedyną w Polsce firmą rekrutacyjną oraz pośredniczącą w łączeniu zleceniobiorców ze zleceniodawcami dla kobiet.

 

Zajmujemy się pozyskiwaniem zleceń dla kobiet prowadzących własne firmy oraz kobiet poszukujących pracy na tzw. etacie w ramach łączenia pracy z życiem osobistym, tzw. work-life balance. Oznacza to pracę w niepełnym wymiarze godzin.

 

Jesteś zainteresowana pozyskaniem więcej informacji, pisz na kontakt@startupwoman.org

 

Zapraszamy także firmy zainteresowane pozyskaniem ekspertek do pracy lub współpracy do kontaktu.

Magda Stawska

Tagi:

Magda Stawska ,  startupwoman ,  praca ,  kariera ,  kobieta , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót