Partner: Logo KobietaXL.pl

Nowe badanie wykazało, że osoby z zespołem metabolicznym, który odnosi się do grupy schorzeń, które zwiększają ryzyko wystąpienia problemów sercowo-naczyniowych, są bardziej narażone na gorsze rokowania w przypadku COVID-19 - w tym konieczność przebywania pod respiratorem, a nawet zgon.

Badanie, które ukazało się w czasopiśmie Diabetes Care, dostarcza dalszych informacji na temat podstawowych czynników ryzyka, które mają wpływ na ciężki przebieg COVID-19.

Według informacji podawanych przez Centers for Disease Control and Prevention (CDC), niektóre grupy są najbardziej narażone na ciężki przebieg choroby, są to przede wszystkim osoby starsze jaki i osoby z takimi chorobami jak choroby układu krążenia, otyłość i cukrzyca typu 2.

Nowe badanie mówią, że ​​otyłość, nadciśnienie i cukrzyca, niosą znacznie większe ryzyko zgonu z powodu z powodu COVID-19, niż choroby płuc.

Zespół metaboliczny to ogólny termin obejmujący kilka schorzeń, które wpływają na ryzyko chorób serca i innych problemów zdrowotnych.

         Czytaj o zespole metabolicznym

Oprócz otyłości trzewnej wczesny zespół metaboliczny przebiega bezobjawowo, a pozostałe objawy choroby są zwykle wykrywane podczas rutynowych badań przesiewowych. Są to:

 

- wysokie ciśnienie krwi (130/85 i więcej)

- insulinooporność

- nieprawidłowe poziomy glukozy

- niski poziom cholesterolu HDL

- wysokie poziomy trójglicerydów

 

 

Badania dotyczące ryzyka zgonu na COVID-19 u pacjentów z zespołem metabolicznym prowadzono wykorzystując dane od 287 pacjentów z COVID-19 w dwóch szpitalach w Nowym Orleanie, między 30 marca a 5 kwietnia 2020 r. Był to początkowy lokalny szczyt pandemii.

Ponad 85% osób uwzględnionych przez naukowców w badaniu było rasy czarnej. Średni wiek uczestników wynosił 61 lat, a prawie 57% stanowiły kobiety.

W sumie 80% pacjentów miało nadciśnienie, 65% otyłość, 54% cukrzycę, a 39% niski poziom HDL.

Ogółem 66% osób miało zespół metaboliczny.

56% wymagało intensywnej opieki (w porównaniu z 24% osób bez zespołu metabolicznego)

26% zmarło z powodu COVID-19 (wobec 10% bez zespołu metabolicznego)

Nawet po uwzględnieniu szeregu zmiennych - w tym wieku, płci, rasy i lokalizacji szpitala - naukowcy odkryli, że osoby z zespołem metabolicznym miały znacznie większe ryzyko zgonu z powodu COVID-19 (ogólnie 3,4 razy większe prawdopodobieństwo) niż osoby bez zespołu metabolicznego.

Autorzy badań podkreślili, że występujące razem otyłość, cukrzyca lub stan przedcukrzycowy, wysokie ciśnienie krwi i nieprawidłowe poziomy cholesterolu ewidentnie zwiększają ryzyko zgonu z powodu koronawirusa. Im większe nagromadzenie tych chorób i objawów u jednej osoby, tym szansa na wyzdrowienie jest niższa. kojące j

źródła https://care.diabetesjournals.org/content/early/2020/08/18/dc20-1714

          https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fneed-extra-precautions%2Fgroups-at-higher-risk.html#serious-heart-conditions

Tagi:

koronawirus,  pandemia,  zespół metaboliczny, 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót