Partner: Logo KobietaXL.pl

Projekty zmian podatkowych na 2019 rok (m.in. projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw) nie zostały jeszcze w pełni ukończone i zatwierdzone. Coraz bliżej jest jednak ich wejścia w życie, dlatego warto przyjrzeć się, jak przebiegają przygotowania firm i instytucji publicznych do planowanych zmian.

 

Marta Tomaszewska, Kierownik Działu Wsparcia Kadry i Płace w firmie KALASOFT Sp. z o.o.:

- Przygotowanie do zmian jest znacznie łatwiejsze niż jeszcze kilka lat temu, gdy deklaracje wypełniało się i rozliczało się w większym stopniu ręcznie. By wszystko przebiegało sprawnie, każda aktualizacja systemu musi uwzględniać jednak obowiązujące przepisy. Dlatego tak ważne jest bieżące śledzenie poprawek. Niektóre z nich, np. projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, są jeszcze na etapie konsultacji społecznych. Mogą ulec więc modyfikacji. Najważniejsze zmiany, które prawdopodobnie dostarczą trudności z rozliczeniami, będą dotyczyć:

wspomnianych wcześniej wzorów deklaracji;

zwiększenia kwoty wolnej od podatku;

możliwości wpisania w PIT-11 informacji o przychodach z innych źródeł (z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach);

możliwości wykazania w PIT-37 rachunku banku na który nastąpi zwrot nadpłaty (w przypadku jej wykazania w zeznaniu);

kwestii odliczeń od dochodu (-przychodu) w w PIT/O:

w wierszu „wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet” – zrezygnowano z pozycji przeznaczonych do podania informacji czy podatnik/małżonek korzystał z ulgi internetowej w latach ubiegłych;

w części o ulgach na dzieci wykazywana będzie liczba miesięcy, a nie jak dotychczas zaznaczana;

a także e-PIT-ów, które będą wystawiane przez urzędy skarbowe.

Tak jak wcześniej wspomniałam, istotne jest jednak to by wiedzieć, w jakim kierunku będą ewaluować przepisy. Przykładowo, wspomniane wcześniej e-PITy nie obejmą wszystkich podatników, a tych rozliczających się za pomocą deklaracji PIT-37 i PIT-38. Dla osób rozliczających się na deklaracjach PIT-36 i PIT-36L, e-PITy pojawią się dopiero w przyszłym roku. Jeśli nic nie ulegnie zmianie, przepisy nie obejmą więc m.in. osób, które w mijającym roku:

zatrudniały się do tzw. pomocy przy zbiorach;

prowadziły działalność nierejestrowaną (zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców przychody z tytułu działalności nierejestrowanej zostały zaliczone jako przychody z innych źródeł);

uzyskiwały przychody:

z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach;

ze źródeł krajowych, od których byli zobowiązany samodzielnie opłacać zaliczki na podatek;

ze źródeł przychodów położonych za granicą bez pośrednictwa polskich płatników (innymi słowy zarobkowali u płatnika spoza terytorium kraju);

z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek – podsumowuje Marta Tomaszewska, Kierownik Działu Wsparcia Kadry i Płace w firmie KALASOFT Sp. z o.o. będącej liderem na rynku zintegrowanych systemów klasy ERP wspomagających zarządzanie uczelniami wyższymi w Polsce.

Tagi:

podatki ,  społeczeństwo , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót