Partner: Logo KobietaXL.pl

Już od Nowego Roku, koszt zatrudnienia małżonka będzie mógł w całości pomniejszyć dochód rodzinnej firmy.

 

 


 

 

Przypomnijmy, iż w obecnym stanie prawnym, osoba prowadząca działalność gospodarczą, która zdecyduje się zatrudnić w firmie swojego małżonka, musi liczyć się z kilkoma istotnymi ograniczeniami. Mąż lub żona zatrudnieni w rodzinnej firmie nie są bowiem traktowani przez przepisy podatkowe na równi z pozostałymi pracownikami.

W przeszłości pisaliśmy już o odmiennym traktowaniu małżonka w firmie z punktu widzenia przepisów ubezpieczeniowych. Żona zatrudniona na umowę o pracę w firmie męża nie zapłaci bowiem składek ZUS tak, jak każdy inny pracownik zatrudniony na etacie. Małżonek bowiem zawsze traktowany jest jako tzw. osoba współpracująca, w związku z czym ma obowiązek odprowadzenia do ZUS takich samych, ryczałtowychskładek ZUS jak sam przedsiębiorca. Szczegółowo na ten temat pisaliśmy w tym artykule.

 


 

Kolejnym, funkcjonującym obecnie ograniczeniem, jest zakaz zaliczania do kosztów uzyskania przychodu kwoty wynagrodzenia wypłaconego zatrudnionemu małżonkowi. Ograniczenie to wynika z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie w katalogu wyłączeń z kosztów uzyskania przychodu (art.23 ust.1 pkt 10), możemy znaleźć następujący zapis:

"Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci."

 

Co się zmieni? czytaj na zus.pox.pl

Tagi:

ZUS ,  praca ,  firma ,  podatki , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót