Partner: Logo KobietaXL.pl

Przy „małym ZUS” niższe przychody oznaczają odpowiednio niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej. „Mały ZUS” jest dla przedsiębiorców, którzy w poprzednim roku mieli przychód nieprzekraczający trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 roku to kwota 63 tys. zł). Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.


Zgłoszenie w styczniu


Jeśli przedsiębiorca decyduje się w tym roku na korzystanie z „małego ZUS”, musi to zgłosić ubezpieczycielowi do 8 stycznia. Natomiast rozliczenie składek za styczeń standardowo odbywa się na początku lutego. Jeśli ktoś nie prowadzi teraz działalności, ale rozpocznie albo wznowi ją w trakcie roku, to do „małego ZUS” zgłasza się dopiero wtedy.


Nowy przedsiębiorca z innymi ulgami


Do „małego ZUS” nie mają prawa nowi przedsiębiorcy, bo jeden z warunków to prowadzenie działalności w poprzednim roku przynajmniej przez 60 dni. Oni na starcie mogą jednak skorzystać z innych możliwości: półrocznego zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz dwuletniego okresu składek preferencyjnych. Gdy wygaśnie im prawo do tych ulg, będą mogli przejść na „mały ZUS”.
Warto przy tym pamiętać, że od wysokości opłacanych składek zależy wysokość świadczeń ubezpieczeniowych, m.in. zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego.


Dodatkowe informacje


Informacje o warunkach korzystania z „małego ZUS” i zasady wyliczania nowych składek można znaleźć na www.zus.pl.

Tagi:

ZUS ,  podatki ,  firma , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót