Partner: Logo KobietaXL.pl

Niektórzy badacze dowodzą, że tego rodzaju autoprezentacje są zafałszowane (Manago, Graham, Greenfield & Salimkhan, 2008). Ich zdaniem na profilach społecznościowych tworzymy raczej tzw. „Ja-idealne” – opowiadamy innym o tym kim chcielibyśmy być, a nie tym kim „w rzeczywistości” jesteśmy. Inni badacze (Vazire & Gosling, 2004) dowodzą natomiast, że profile w serwisach społecznościwych przedstawiają prawdziwą osobowość ich właścicieli z co najmniej dwóch powodów: a) profile uzupełniane są o raporty z codziennej aktywności – częsta interakcja prowadzi do bardziej wiarygodnej prezentacji; b) profile integrują wiele źródeł informacji – dokumentują nasze przemyślenia w formie aktualizacji statusów, zbierają zdjęcia z różnymi ekspresjami mimicznymi czy w końcu zdradzają z kim się przyjaźnimy.

Czy na podstawie lektury Twojego profilu z Facebooka nieznajomy mógłby Cię dobrze poznać?

Czy nieznajomy mógłby Cię dobrze poznać analizując jedynie Twój profil Facebooka?

  • Nie (69%, 65 Votes)
  • Tak (31%, 29 Votes)

Total Voters: 94

W przeprowadzonej na naszej stronie ankiecie większość Czytelników opowiedziała się za twierdzeniem, że wnioski wyciągnięte na podstawie znajomości profilu nie byłyby dobrym odzwierciedleniem osobowości jego właściciela. Co ciekawe badania naukowców przedstawiają odmienny wniosek: lektura jedynie informacji zawartych na profilu w serwisie społecznościowym wystarcza do wiarygodnego oszacowania osobowości jego właściciela.

Profil w serwisie społecznościowym dokumentuje rzeczywistą osobowość jego właściciela

Psycholodzy z USA i Niemiec zaprosili sędziów kompetetnych do oceny osobowości 236 użytkowników portali społecznościowych w wieku 17-22 lat (Facebooka w USA i StudiVZ w Niemczech) do wypełnienia serii kwestionariuszy oceniających ich osobowość. Aby porównać czy profile na serwisach społecznościowych „mówią prawdę” o ich właścicielach badacze realizowali procedurę badawczą w trzech krokach: 1) po pierwsze właściciele profilów wypełniali kwestionariusz osobowości mierzący pięć podstawowych cech ich osobowości tzw. Big Five (ekstrawersję, neurotyzm, otwartość na doświadczenia, sumienność i ugodowość) w kontekście „Ja-realnego” (kim teraz jesteś) oraz „Ja-idealnego” (kim chciałbyś być); 2) po drugie ten sam kwestionariusz w imieniu właściciela profilu wypełniało czterech jego/jej dobrych znajomych (nominowanych przez samego badanego jako posiadający najpełniejszą wiedzę na temat jego/jej zachowań); 3) po trzecie dziesięciu nieznanych badanemu studentów wypełniało te same kwestionariusze w imieniu badanych wcielając się uprzednio w rolę niezależnych sędziów -studiujących wszystkie informacje zamieszczone przez właścicieli profilów w Internecie (analizie poddawano zrzut ekranu profilów sprzed udziału w badaniu aby badany nie mógł dodać nowych informacji po pierwszym pomiarze osobowości).

Jak się okazuje, zebrane w ten sposób dane potwierdzają hipotezę, że profil w serwisie społecznościowym dokumentuje rzeczywistą osobowość jego właściciela – wyniki testu osobowości w ocenie niezależnych obserwatorów (nieznajomych) silniej korelowały z aktualną samooceną osobowości właściciela profilu niż jego wyobrażeniem o idealnej osobowości. Jak widać w powyższej tabeli największą zgodność w ocenie osobowości między trzema wspomnianymi stronami procedury badawczej zanotowano dla szacunków dotyczących ekstrawersji i otwartości na doświadczenia badanego (im wyższy wskaźnik korelacji tym bardziej zgodne były oceny stron). Najwyraźniej te cechy najłatwiej odczytać ze śladów pozostawianych na naszych profilach. Trudności w ocenie niezależnych sędziów sprawiło jedynie oszacowanie poziomu neurotyzmu anonimowego właściciela profilu, choć pozostałe cechy osobowości internautów na podstawie lektury profilu oszacowywane były dość rzetelnie. Podsumowując, popularność serwisów społecznościowych rośnie prawdopodobnie również dlatego, że, co ciekawe, internauci w takich miejscach mówią na swój temat prawdę.
ResearchBlogging.org

Więcej informacji:

Back MD, Stopfer JM, Vazire S, Gaddis S, Schmukle SC, Egloff B, & Gosling SD (2010). Facebook profiles reflect actual personality, not self-idealization.

 

Michał Parzuchowski https://badania.net/czy-jestes-soba-na-facebooku/

 

Zapisz

Tagi:

facebook ,  psychologia ,  osobowość ,  badania , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót