Partner: Logo KobietaXL.pl

Profesor Wojciech Kudyba, były dyrektor Instytutu Filologii Polskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, napisał wypracowanie dla jednego z licealistów, aby sprawdzić, czy nauczycielka rzeczywiście ocenia ucznia niesprawiedliwie. Wypracowanie, napisane przez profesora, również otrzymało ocenę niedostateczną, co potwierdziło podejrzenia o arbitralnym ocenianiu przez nauczycielkę.

 

Po ujawnieniu sprawy nauczycielka straciła pracę, a Małopolska Kurator Oświaty, Gabriela Olszowska, zapowiedziała wizytę w szkole, aby przypomnieć nauczycielom o właściwym ocenianiu i wspieraniu uczniów.

 

Wśród uczniów panuje ulga po odejściu nauczycielki. Część z nich twierdzi, że podobne przypadki arbitralnego oceniania mogą występować w niemal każdej szkole. Zwracają uwagę na to, jak ważne jest dla młodych ludzi, aby ich prace były oceniane sprawiedliwie i "po ludzku".

 

Wielu uczniów podzieliło się swoimi doświadczeniami z nauczycielami, którzy niesprawiedliwie oceniali ich prace, zniechęcając ich do dalszego rozwijania swoich pasji. Wśród nich są przyszli lekarze, którzy mieli problemy z biologią w szkole, ale zdali egzamin maturalny z tego przedmiotu na piątkę, gdy oceniał go inny nauczyciel.

Te historie pokazują, jak wielki wpływ na przyszłość młodych ludzi mają nauczyciele i system oceniania w szkołach. Wskazują też na potrzebę większej transparentności i sprawiedliwości w procesie oceniania uczniów.

 

Link: https://wiadomosci.onet.pl/krakow/profesor-napisal-za-licealiste-prace-i-dostal-jedynke-szkolne-gnebienie-po-polsku/4463lfq

 

Tagi:

szkoła ,  nauczyciel. skandal , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót