Partner: Logo KobietaXL.pl

Niejedna z nas ma problem z zaimkiem ta. Wynika to stąd, że wśród różnych określeń rzeczownika rodzaju żeńskiego tylko zaimek ta ma w bierniku końcówkę ę podczas gdy inne określenia przyjmują końcówkę ą. Na przykład: ta lalka, weź tę lalkę, weź tamtą lalkę.

Tak więc pamiętajmy:


- w połączeniu z biernikiem – weź lalkę! (odpowiada na pytanie kogo, co?)

- w połączeniu z narzędnikiem – z lalką! (odpowiada na pytanie z kim, z czym?)

Te formy są obligatoryjne w pisowni i tu nie ma odstępstw. Natomiast w swobodnej mowie potocznej językoznawcy dopuszczają obie formy. Kiedy jednak wypowiadamy się na forum publicznym, w oficjalnych rozmowach, bezwzględnie powinniśmy przestrzegać zasad poprawnej polszczyzny! Lepiej więc zapamiętać poprawną formę i stosować ją w każdej sytuacji.

Tagi:

ciekawostki ,  gramatyka ,  zaimek , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót