Partner: Logo KobietaXL.pl

Wystawa w Galerii Wystaw Czasowych Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym prezentuje bogatą i różnorodną kolekcję dzieł sztuki stworzoną przez zakopiańskich kolekcjonerów Tadeusza Litawińskiego (1902-1986) i jego żonę Olgę z Jurkiewiczów (1900-1991), zawierającą cenne przykłady europejskiego i polskiego rzemiosła artystycznego oraz szereg wybitnych obrazów autorstwa najlepszych polskich malarzy z przełomu XIX i XX wieku. 30 lat temu, w roku 1986 Olga i Tadeusz Litawińscy przekazali swoją kolekcję Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu, „aby to piękno, które stanowiło sens ich życia, które tak bardzo kochali, służyło innym, a przede wszystkim adeptom i miłośnikom sztuki...”. Do uniwersyteckiego muzeum trafiło ok. 70% zbiorów, reszta ulegała rozproszeniu jeszcze za życia jej twórców. Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym pokusiło się o próbę rekonstrukcji tej jednej z najlepszych dwudziestowiecznych, polskich kolekcji prywatnych. Na wystawie prezentowane są dzieła sztuki ze zbiorów muzealnych KUL oraz te wchodzące niegdyś w skład kolekcji Litawińskich, a dziś stanowiące własność polskich muzeów i kolekcjonerów prywatnych. Ekspozycja przystosowana jest do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących, m.in. kilka eksponatów wykonano w druku 3D.

Tadeusz Litawiński

 

Uzupełnieniem tej wystawy jest ekspozycja przygotowana w Kamienicy Celejowskiej poświęcona twórczości Wojciecha Ottona Flecka (1903-1972), wybitnego zakopiańskiego kolorysty i pejzażysty. Większą jej część (ponad 50 dzieł) stanowią obrazy ze zbiorów KUL, również z donacji Tadeusza Litawińskiego, który był miłośnikiem i mecenasem twórczości Flecka.

Kuratorzy wystawy: dr Krzysztof Przylicki (KUL) i dr Seweryn Kuter (MNKD).

Jak dotąd jest to największa wystawa dzieł sztuki należących do KUL. Uniwersyteckie zbiory muzealne służą jako baza dydaktyczna dla studentów historii sztuki i na co dzień nie są udostępniane szerokiej publiczności. Obecnie liczą blisko 1700 cennych obiektów, m.in. średniowieczne rzeźby sakralne, zbiór porcelany oraz znakomity przegląd malarstwa polskiego przełomu XIX i XX w.

Olga Litawińska z córką

 

Wybrane obiekty od 2012 roku pokazywane są na wystawach czasowych w różnych polskich muzeach. Dotychczas można je było oglądać w Suwałkach, Kozłówce, Lesznie, Wrocławiu, Rzeszowie, Sandomierzu, Stalowej Woli oraz w Muzeum Lubelskim. W najbliższych planach jest wystawa malarstwa ze zbiorów Olgi i Tadeusza Litawińskich w Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego w Zakopanem, zaplanowana w terminie od 29 lipca do 11 września.

 

Tagi:

obrazy ,  Agnieszka Zadura ,  KUL ,  Kolekcja Litawińskich , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót