Partner: Logo KobietaXL.pl

Feng Shui jest sztuką aranżacji przestrzeni w taki sposób, by w jej obrębie zharmonizować przepływ energii. Należy jednak nadmienić, że tą samą nazwą określany jest również stan chi w danym pomieszczeniu – możemy na przykład stwierdzić, że jakieś mieszkanie czy dom „ma dobre feng shui”, czyli znajduje się w stanie równowagi energetycznej.

By uniknąć nieporozumień wywołanych tym podwójnym znaczeniem, przyjmijmy, że stan energetyczny pomieszczenia określać będziemy jako feng shui, natomiast sztukę aranżacji przestrzeni jako Feng Shui. Co prawda, niektórzy nadają temu określeniu jeszcze inne znaczenie, nazywając nim zbiór technik służących poprawie stanu energetycznego pomieszczenia, takich jak rozwieszanie dzwonków wietrznych i luster albo ustawianie mebli w określony sposób, jednak takie pojmowanie tej chińskiej sztuki oznacza znaczne jej spłycenie, choć oczywiście techniki stanowią bardzo istotny element sztuki Feng Shui.


Twoje mieszkanie i Ty

Feng Shui opiera się na założeniu, że mieszkanie stanowi odzwierciedlenie tak wnętrza jak i stanu zewnętrznego swego właściciela. Wszystko, co tworzymy i czym się zajmujemy zabarwiamy unikalnością swej osobowości, w ten sposób dając wyraz naturalnej skłonności do samoekspresji. Jeśli nie czujesz się przekonany, poświęć chwilę na wykonanie szybkiego i prostego eksperymentu. Najpierw dokończ zdania:
(1) „Moje mieszkanie wyglądałoby zupełnie inaczej, gdyby nie…”
(2) „Chciałbym, żeby moje mieszkanie było bardziej______, a mniej______”,
a następnie zwrot „moje mieszkanie” zastąp kolejno wyrażeniami „moje życie” i „ja”. Jeśli za przyczynę niezadowalającej Cię sytuacji mieszkaniowej uznałeś układ lub wielkość pomieszczeń („Moje mieszkanie wyglądałoby zupełnie inaczej, gdyby pokoje nie były takie małe/ ciasne/ źle rozplanowane”), być może czujesz, że Twoje życie jest dla Ciebie za ciasne, a Ty sam jesteś ograniczany przez sytuację zewnętrzną, której nie jesteś w stanie kontrolować. Jeżeli zaś w satysfakcjonującym Cię urządzeniu mieszkania, według własnego gustu i uznania, przeszkadza Ci wpływ innych („Moje mieszkanie wyglądałoby zupełnie inaczej, gdyby partner/ właściciel mieszkania nie narzucał mi swej woli”), być może czujesz, że Twoje życie zdominowane zostało przez osoby Ci bliskie (partner, rodzina, przyjaciele), bądź przez ludzi, którzy mają nad Tobą władzę (autorytety, zwierzchnicy). Ta część ćwiczenia miała za zadanie uświadomienie Ci analogii między Twoim domem a Twoim życiem, jak również rodzaju ewentualnych ograniczeń, jakie mogą powstrzymywać Twój rozwój. Druga część ćwiczenia uzmysłowi Ci, że doskonale wiesz, co Ci przeszkadza a czego brakuje w Twoim życiu („Chciałbym, żeby moje mieszkanie/ życie było bardziej ______, a mniej _____).


Posprzątaj wokół siebie i w sobie

Jak wynika z powyższego, podstawą wszelkich działań zgodnych ze sztuką Feng Shui, a zmierzających do poprawy jakości naszego życia, jest miejsce, w którym mieszkamy i które uznajemy za własną przestrzeń, niezależnie od tego, czy jest to dom, mieszkanie czy jedynie pokój. Chińska mądrość głosi, że cokolwiek dzieje się w naszym życiu znajduje swe symboliczne odbicie w naszym mieszkaniu, i odwrotnie, wszystko, co ma związek z naszym mieszkaniem wpływa na nasze życie i osobowość. Innymi słowy, nie tylko Ty tworzysz swe mieszkanie, ale także Twoje mieszkanie kształtuje Ciebie. Dla przykładu, jeśli w Twoim życiu panuje chaos, w którym nie możesz się odnaleźć, masz problemy w szkole, pracy, czy związkach, ten przykry stan zostanie dokładnie odzwierciedlony poprzez bałagan panujący w Twoim mieszkaniu. Łatwo wywnioskować, że gdy rozwiążesz swoje problemy w życiu, zapewne bałagan zniknie również z Twego mieszkania. Logika Zachodu jest w stanie zaakceptować tego typu zależność, jednak wschodnia mądrość idzie o krok dalej, mówiąc, że jeśli zaprowadzisz porządek w swoim mieszkaniu, pozbędziesz się chaosu ze swego życia.

 

feng shui


Siatka bagua

Feng Shui dysponuje dokładnym schematem poszczególnych sfer ludzkiego życia, przyporządkowanych określonym częściom mieszkania. Schemat ten jest bardzo prosty, a jednocześnie wystarczająco elastyczny, by można go było idealnie dopasować do każdego pomieszczenia i powierzchni. Jest to tzw. siatka bagua. Zawsze przybiera ona kształt pomieszczenia lub powierzchni, na którą jest nakładana, zazwyczaj przedstawiana jest jednak w postaci kwadratu lub prostokąta podzielonego na dziewięć równych części, tak że część centralna (oznaczona numerem 5) otoczona jest pozostałymi ośmioma.4 9 2
3 5 7
8 1 6

Jeśli dotąd nie miałeś do czynienia z praktycznym wykorzystaniem sztuki Feng Shui, z pewnością uznasz za pomocne narysowanie prostego planu swojej przestrzeni życiowej. Dzięki temu, zamiast niewyraźnych wyobrażeń, uzyskasz dokładny i namacalny obraz swego życia. W trakcie rysowania uwzględnij proporcje, a także ewentualne nieregularności, jak nisze, wnęki czy wypustki. Zaznacz drzwi i okna, rozmieszczenie mebli, sprzętów oraz wszelkich ważnych dla Ciebie obiektów, takich jak ulubiony fotel, kwiat doniczkowy, obraz czy figurka. Pamiętaj, by drzwi wejściowe Twojego domu, mieszkania, czy pokoju znalazły się w dolnej części rysunku. Tak przygotowany plan podziel na dziewięć równych części, tym samym uzyskując obraz ba-gua narysowanego budynku lub pomieszczenia. Ponumeruj wszystkie części tak jak na poniższej ilustracji. Upewnij się, że drzwi wejściowe znalazły się w jednym z następujących pól: 8, 1, lub 6.
Dziewięć pól bagua

Każde z dziewięciu pól siatki bagua symbolizuje określoną sferę życia, dzięki czemu siatka ta może stać się dla Ciebie nieocenionym narzędziem do diagnozowania, kontrolowania oraz modyfikowania stanu wybranych przez Ciebie dziedzin Twojego życia. Wystarczy tylko poznać rozmieszczenie poszczególnych pól oraz dokładne znaczenie każdego z nich, które znajdziesz poniżej.


1. Kariera/ Droga życiowa

Pole to odpowiada za pomyślność w sferze zawodowej, wiąże się z pracą zarobkową, ale także z wykorzystaniem i poszerzaniem możliwości zawodowych. W bardziej ogólnym sensie odnosi się także do drogi życiowej, którą kroczymy, do wyborów, których dokonujemy i życiowych szans, z których mamy możliwość korzystać.


2. Związki/ Małżeństwo

W tej części siatki bagua znajduje się strefa odpowiedzialna za nasze kontakty z innymi, począwszy od związków intymnych poprzez rodzinne i przyjacielskie, aż po zawodowe. Ponieważ za swój najważniejszy związek uważamy zwykle małżeństwo lub inną relację o charakterze miłosnym i intymnym, to pole bagua często nazywane jest też po prostu polem Małżeństwa, nie należy jednak ograniczać rozumienia tego terminu wyłącznie do związków zawieranych oficjalnie w obliczu władzy państwowej lub kościelnej.
3. Autorytety/ Rodzina

Ta strefa związana jest z rolą wszelkich autorytetów w naszym życiu, szczególnie zaś z naszymi przodkami, dlatego też tradycyjną nazwą tego pola jest Rodzina. To właśnie pole odpowiada za stan stosunków panujących w rodzinie: wzajemne zrozumienie, akceptację i wspieranie, natomiast w relacjach zawodowych, strefa Autorytetów odpowiedzialna jest za charakter kontaktów pracownik-szef.


4. Bogactwo/ Korzyści

Ta strefa bagua najczęściej bywa kojarzona z pieniędzmi i wykorzystywana do poprawiania sytuacji finansowej. Rozumienie pojęcia „bogactwo” wyłącznie w sensie powodzenia materialnego może jednak ograniczać napływ powodzenia i korzyści o charakterze innym niż finansowy, jak wzbogacające nas przeżycia (korzyści duchowe), czy nasze ambicje i cele (korzyści intelektualne bądź duchowe).


5. Zdrowie/ Witalność

Centralne pole odpowiada za stan naszego zdrowia i odczuwaną radość życia. W tym właśnie punkcie każdego pomieszczenia gromadzi się dobroczynna energia chi, stąd pole to w znacznym stopniu wpływa na nasz nastrój, generując komfort lub dyskomfort psychiczny. Ponieważ z wszystkich pól właśnie centrum bagua jest najsilniej związane z naszym ogólnym samopoczuciem i zdrowiem, niewątpliwie uznać je można za pole szczególne. Skoro wszystkie sfery naszego życia mają mniejszy lub większy wpływ na nasz stan psychofizyczny, sądzę, że także centrum bagua ulega wpływowi pozostałych pól. W związku z tym, jeśli zechcesz wykorzystać Feng Shui do poprawy swego stanu zdrowia, nie koncentruj się wyłącznie na tym polu, ale raczej zajmij się tymi, które je otaczają. Innymi słowy, jeśli poprawisz jakość swego życia we wszystkich lub przynajmniej w większości sfer, Twój stan psychofizyczny ulegnie automatycznej poprawie. Powyższa zasada sprawdzi się lepiej, jeśli usuniesz z tego miejsca wszelkie zbędne przedmioty i sprzęty, pozostawiając wolną przestrzeń, aby zachować możliwość swobodnego przepływu energii życiowej.


6. Pomocni Ludzie/ Przyjaciele

Określenie Pomocni Ludzie odnosi się w równym stopniu do osób nam znanych (rodzina, partner, przyjaciele, współpracownicy, szefowie), jak i nieznanych. Dzięki harmonii panującej w tej strefie bagua możemy doświadczyć bezinteresownej życzliwości i pomocy ze strony innych, a dzięki temu pełniej odczuwać, że jesteśmy akceptowani i doceniani. Co więcej, rolę naszych pomocników mogą przyjąć nawet przedmioty, które pojawią się w naszym zasięgu w najkorzystniejszym czasie i miejscu.


7. Twórczość/ Dzieci

To pole odnosi się do wszelkich rezultatów naszych twórczych działań czy myśli, czyli naszych dzieci – pojętych również w sensie dosłownym. Określenie Twórczość łączy w sobie wiele znaczeń i doskonale opisuje to właśnie pole bagua, odpowiadające za pozornie tak różne kwestie jak nasze potomstwo, dojrzewające plany, dobre pomysły i kreatywność.


8. Wiedza/ Świadomość

Strefa określana jako Wiedza odnosi się nie tylko do naszej erudycji i ogólnego zasobu wiadomości zdobywanych w procesie edukacyjnym, ale również, a może przede wszystkim, do wiedzy duchowej, rozumianej jako świadomość. Harmonia panująca na tym obszarze owocuje lepszym zrozumieniem samego siebie oraz zasad rządzących światem.


9. Opinia/ Uznanie/ Sława

Najczęściej spotykaną nazwą tego pola bagua jest Sława, nie jest to jednak najtrafniejsze określenie, ponieważ wielu osobom niesłusznie kojarzy się wyłącznie ze zdobyciem rozgłosu na szeroką skalę. Tymczasem znaczenie tej strefy bagua jest znacznie szersze, odpowiada ona bowiem za stan naszej pozycji społecznej, reputacji i zdobytego uznania w środowisku, w którym żyjemy.


Remedia i wzmacniacze energetyczne

 

feng shui

Feng Shui dysponuje tzw. modyfikatorami, dzięki którym możemy regulować i poprawiać stan energetyczny pomieszczenia zgodnie ze swymi potrzebami. Modyfikatory te można podzielić na dwie podstawowe grupy: remedia (stosuje się je, by trwale skorygować fizyczne niedoskonałości kształtów pomieszczeń, mebli i sprzętów) i wzmacniacze (służą do wprowadzania doraźnych i tymczasowych modyfikacji). Wszystkie modyfikatory można podzielić na kilka głównych grup:

(1) światła i przedmioty odbijające światło: świece, lampy, lustra, kryształowe kule,
(2) dźwięki: dzwonki (wietrzne lub inne),
(3) obiekty żywe: rośliny, kwiaty, rybki w akwarium,
(4) obiekty ruchome: przedmioty, urządzenia, mobile,
(5) obiekty ciężkie: kamienie lub figury,
(6) obiekty zasilane elektrycznością: telewizor, stereo, video, komputer,
(7) przedmioty symboliczne: prezenty, ozdoby, dzieła sztuki, obrazy, rzeźby,
(8) kolory.


Żywioły w Feng Shui

Energia chi dzieli się symbolicznie na pięć żywiołów chińskich: metal, drzewo, wodę, ogień i ziemię. Można im przyporządkować określone kolory, liczby, kierunki geograficzne, pory roku, planety, części ciała, stany emocjonalne, postacie zwierzęce itd. Te pięć żywiołów przypisano też polom bagua tak, by wzmacniały lub hamowały w ich obrębie przepływ energii chi. Żywioły te wpływają na siebie wzajemnie (a zarazem na równowagę w naszym otoczeniu i życiu), przy czym wpływ ten może mieć charakter wzmacniający (składając się na tzw. cykl twórczy) lub hamujący (stanowiąc tzw. cykl niszczący).
Cykl twórczy

W cyklu twórczym, drzewo podsyca ogień, który tworzy popiół (czyli ziemię), a ta z kolei rodzi metal, na którym skrapla się woda pobudzająca do wzrostu rośliny i drzewa.

Wykorzystując cykl twórczy pięciu żywiołów, możemy wzmocnić przepływ energii w wybranym polu ba-gua i odpowiadającej mu sferze życia. Dla przykładu, chcąc wzmocnić stan chi w dziedzinie Opinii/ Uznania/ Sławy, możemy powiesić w odpowiednim polu bagua czerwoną (element ognia) świecę (element ognia), albo obraz w drewnianej (element drzewa) ramie, przedstawiający słoneczny, wiosenny (element drzewa) lub letni (element ognia) krajobraz, trzy (element drzewa) lub dziewięć (element ognia) ptaków (element ognia), albo też abstrakcję w tonacji czerwonej (element ognia), w której przeważają trójkątne (element ognia) bądź wznoszące się, pionowe (element drzewa) kształty.
Cykl niszcący

W cyklu niszczącym, ogień topi metal, metal tnie drzewo, drzewo jałowi ziemię, ziemia hamuje i zanieczyszcza wodę, woda gasi ogień.

Tak jak przy pomocy cyklu twórczego możemy wzmacniać przepływ energii chi, tak przy pomocy cyklu niszczącego możemy go osłabić. Na przykład, aby osłabić nadmiar ognistej energii w polu Opinii/ Uznania/ Sławy, możemy w odpowiednim polu ba-gua umieścić symbole przynależne żywiołowi wody, która niszczy ogień. Może to być akwarium z jednym żółwiem wodnym lub choćby jedno czarne naczynie z wodą, albo obraz w czarnej ramie, przedstawiający zimę, wodę lub przynajmniej jakieś opływowe kształty.
Remedia harmonizujące

Zasady rządzące cyklami pięciu żywiołów możemy także wykorzystywać do tworzenia remediów harmonizujących przepływ energii chi w wybranym polu bagua. Takie remedium powinno zawierać w sobie symbole wszystkich pięciu żywiołów. Może to być na przykład:

umieszczone na drewnianej podstawce szklane naczynie z wodą, w której pływa okrągła (element metalu), żółta lub pomarańczowa (element ziemi) świeca (element ognia),

wysoka roślina (element drzewa) w czerwonej (element ognia), okrągłej (element metalu) donicy z ziemią, którą będziemy regularnie podlewać lub zraszać (element wody),

obraz w drewnianej ramie, przedstawiający pięć (element ziemi) wodnych (element wody) ptaków (element ognia) pływających na powierzchni okrągłego (element metalu) jeziora, czy sadzawki.

 

źródło http://www.solaris-rozwojosobisty.pl/feng-shui-co-to-jest/

 

Tagi:

rytuał ,  feng shui ,  biała magia , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót