Partner: Logo KobietaXL.pl

W publikacji „Produktywność pracy w Polsce – jak dogonić Europę?” ALEO.com analizuje statystyki OECD dotyczące wydajności europejskich gospodarek. Te nie są najlepsze dla Polski: znajdujemy się w gronie najmniej produktywnych krajów Unii Europejskiej. Godzina pracy przeciętnego Polaka to ok. 40 dolarów zysku dla krajowego PKB. W tym samym czasie pracownik w Niemczech wytwarza ponad 1,5 raza więcej, a w Norwegii, Irlandii czy Luksemburgu – ponad 2 razy więcej.

praca

 

 

Dane OECD mogą niepokoić, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że Polacy to jeden z najdłużej pracujących narodów w UE. W 2018 r. każdy z nas spędził w pracy średnio 1792 godziny. W całej Unii więcej od nas (1956 godzin) przepracowali jedynie Grecy. Dla porównania bardziej produktywni Niemcy w ciągu roku spędzili w pracy o 429 godzin mniej, co przekłada się na niemal 54 dni po 8 godzin. I choć nasza produktywność rośnie najszybciej w Europie (średnio o 3,4% rocznie), to od najbardziej wydajnych gospodarek wciąż dzieli nas spory dystans. Największe różnice widać przede wszystkim w takich sektorach, jak produkcja przemysłowa, rolnictwo oraz energetyka – w tych obszarach jesteśmy aż o 59% mniej produktywni od państw Europy Zachodniej.

Jak tłumaczą autorzy raportu, tak duże dysproporcje mogą wynikać m.in. ze specyfiki polskiej gospodarki, opartej na niskich kosztach pracy oraz produktach i usługach o relatywnie niewielkiej wartości dodanej. ALEO.com powołuje się na dane Eurostatu, z których wynika że średni koszt godziny pracy w Polsce w 2018 r. wynosił ok. 10 euro – niemal trzy razy mniej niż unijna średnia. „Dla porównania we Francji i Szwecji – czyli dwóch z sześciu krajów UE, gdzie koszty pracy przekraczają 35 euro – już same dodatki socjalne (odpowiednio 11,6 i 11,8 euro) są wyższe niż łączny koszt pracownika w Polsce. Jednocześnie gospodarki obu tych krajów są prawie dwukrotnie bardziej produktywne od polskiej” – czytamy w raporcie.

 

praca

 

Niska produktywność wynika też z nieefektywnego zarządzania codzienną pracą. Ta może stać się bardziej wydajna m.in. dzięki inwestycjom w nowe technologie, zwiększeniu innowacyjności przedsiębiorstw oraz tworzeniu przyjaznego środowiska pracy, sprzyjającego zachowaniu odpowiedniego balansu między życiem zawodowym a prywatnym.

Więcej informacji dot. produktywności w Polsce i na świecie znajduje się w raporcie ALEO.com: https://aleo.com/pl/blog/produktywnosc-pracy-w-polsce

Tagi:

praca ,  biznes ,  pieniądze , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót