Partner: Logo KobietaXL.pl

Partnerem programu jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Na uczestniczki czekają warsztaty, prowadzone przez członków Zarządu Siemens oraz ekspertów z zakresu technologii przemysłowej z takich firm jak KUKA czy Daimler.

Zajęcia dotyczyć będą m.in. takich obszarów jak: "Virtual and augmented reality", "New production setup na przykładzie fabryki Mercedesa w Jaworze", "Robotyzacja w świecie Industry 4.0" i "Projektowanie innowacji w duchu design thinking".

Zakres zajęć obejmuje także dziedziny związane z rozwojem osobistym na rynku pracy, czyli m.in. komunikację, doskonalenie wizerunku i mentoring.

 

„Przygotowanie zawodowe współczesnego inżyniera wymaga połączenia wielu specjalności w procesie edukacji. W kształceniu konieczne jest umiejętne powiązanie takich dziedzin wiedzy jak mechatronika czy informatyka przy jednoczesnej znajomości procesów technologicznych specyficznych dla poszczególnych branż produkcyjnych. Kompletne rozumienie wszystkich zagadnień wiążących się z nowym podejściem do przemysłu, jakie oferuje Siemens w projekcie „Inżynierki 4.0”, pozwoli studentkom lepiej przygotować się do wymagań rynku i wymogów przyszłego pracodawcy” – mówi Cezary Mychlewicz, dyrektor ds. marketingu branż przemysłowych w Siemens.

 

Projekt edukacyjny „Inżynierki 4.0” wpisuje się w inicjatywę Siemensa oraz Fundacji Edukacyjnej Perspektywy „Potencjał kobiet dla branży technologicznej” wspierającą kobiece kariery w zawodach inżynieryjnych. Z raportu opracowanego przez Siemensa i Fundację Edukacyjną Perspektywy wynika, że firmy powinny podjąć znacznie więcej działań zwiększających udział kobiet w zawodach związanych z nowymi technologiami. Udział w programie jest bezpłatny.

Więcej informacji i rejestracja: www.siemens.pl/inzynierki4-0

Tagi:

kariera,  kobieta,  biznes,  społeczeństwo, 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót