Partner: Logo KobietaXL.pl

„Takie doświadczenia są niestety udziałem połowy pracowników na świecie”, mówi Michael C. Bush, dyrektor generalny Great Place to Work®. „To oznacza, że przeciętna firma nie korzysta z pełnego potencjału swoich pracowników, co przekłada się na niższą konkurencyjność i słabsze wyniki biznesowe firm”.


Badanie Global Employee Engagement Benchmark 2021 zostało przeprowadzone na grupie ponad 14 tysięcy pracowników z 37 krajów i pozwala przyjrzeć się jakości globalnego rynku pracy. Badani mieli za zadanie ocenić swoje miejsce pracy na podstawie 17 stwierdzeń, jakie zawarte są w tradycyjnej ankiecie Great Place to Work Trust Index™. Stwierdzenia dotyczyły czynników, które przyczyniają się do pozytywnego doświadczenia pracowników, w tym poczucia celu pracy, przestrzeni do innowacyjnego myślenia, bezpieczeństwa psychicznego, postrzegania liderów i uczciwości stosowanych zasad.

Z badania wynika, że tylko około połowa pracowników na całym świecie ma jednoznacznie pozytywne doświadczenia i myśli o swoim pracodawcy jako świetnym miejscu pracy. Różnice między regionami są niewielkie. W regionie o najlepszym wyniku - w Ameryce Południowej, 60% pracowników określiło swoją firmę jako świetne miejsce pracy. Regionem o najsłabszym wyniku okazała się być Europa - jedynie 52% potwierdziło, że pracuje w wyjątkowym miejscu pracy.


Dlaczego świetnych miejsc pracy jest tak mało?

 

Analiza wyników badania pozwoliła wyodrębnić 4 obszary, które stanowią dzisiaj dla większości firm na świecie największe wyzwanie. Są to:

1. Uczciwość i równość traktowania: ponad połowa pracowników uważa, że wynagrodzenia i awanse nie są przyznawane sprawiedliwie.

2. Atmosfera pracy i relacje międzyludzkie: 45% ankietowanych twierdzi, że ich firma nie jest środowiskiem sprzyjającym zdrowiu psychicznemu.

3. Poczucie celu: to dla pracowników coraz ważniejszy aspekt, niestety, duży odsetek respondentów zadeklarował, że nie ma poczucia, że ich praca ma sens i znaczenie.

4. Przywództwo: niemal połowa respondentów nisko oceniła kompetencje przywódcze swoich liderów, wskazując m.in., że nie dbają o nich jako o ludzi i nie angażują ich w podejmowane decyzje.


Czołówka powiększa dystans od peletonu

Globalny rynek pracy mierzy się od lat z problemem kosztownej rotacji pracowników i trudnościami z pozyskiwaniem talentów. W świetle wyników badania Great Place to Work® nie ulega wątpliwości, że większość miejsc pracy na świecie będzie miała kłopoty z utrzymaniem pracowników: prawie połowa ankietowanych stwierdziła, że nie zamierza pozostać na długo u swojego obecnego pracodawcy. Firmy te staną również przed wyzwaniem przyciągnięcia nowych talentów: ponownie blisko połowa pracowników zadeklarowała, że nie zamierza polecić swojego pracodawcy innym.

Diametralnie inne doświadczenie w miejscu pracy jest udziałem osób zatrudnionych w firmach z listy World’s Best Workplaces™.


Na tle średniej światowej, gdzie niemal połowa zatrudnionych marzy o zmianie pracy, wyniki Najlepszych Miejsc Pracy™ na świecie pokazują, że istnieją firmy, w których zdecydowana większość pracowników czuje się bezpieczna i zawodowo spełniona. Fakt, że 88% zamierza związać się zawodowo na dłużej ze swoim aktualnym pracodawcą, a co ważniejsze 89% jest skłonna polecić swoją firmę jako świetne miejsce pracy innym, powoduje, że pozycja tych firm na rynku jest o wiele bardziej stabilna.

Brak satysfakcji z pracy przekłada się na mniejsze zaangażowanie pracowników, a to w sposób bezpośredni rzutuje na cały potencjał firmy. Organizacjom trudniej w takiej sytuacji szybko i sprawnie reagować na nowe wyzwania czy zwinnie dostosowywać się do zmiennych warunków rynkowych. Długofalowe inwestycje w pracowników mają więc biznesowy sens.


Tagi:

praca ,  społeczeństwo , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót