Partner: Logo KobietaXL.pl
Zainspirowani zachowaniem samic koni, wilków i myszy w czasie szczytu płodności, postanowili odpowiedzieć na bardzo nietypowe pytanie. Czy kobiety podczas dni płodnych unikają swoich ojców?

Debra Lieberman oraz jej współpracownicy wykazali, że częstotliwość oraz długość rozmów telefonicznych kobiet w czasie owulacji jest mniejsza w przypadku ich ojców, ale nie matek. Tym samym badacze sugerują istnienie wrodzonego mechanizmu, który reguluje sposób, w jaki unikamy zachowań związanych z seksem. W wypadku kobiet jest on uzależniony od ich okresów płodności.

Lieberman oraz jej zespół zaprosili do badania 51 normalnie owulujących kobiet, które poprosili o dostarczenie aktualnych rachunków za rozmowy prowadzone przez telefon komórkowy. Dodatkowo uczestniczki podawały płeć oraz wiek swoich rozmówców, a także rodzaj i stopień intymności relacji jaka je z nimi łączyła.

Na podstawie informacji dotyczących dni, w których kobiety zaczynały okres menstruacji, psychologowie określili czas najwyższej i najniższej płodności uczestniczek. Dane zostały zebrane w odrębnym trwającym 2 miesiące badaniu. Na koniec zespół Lieberman porównał jak często panie dzwoniły do ojców i matek podczas wysokiej i niskiej płodności. Poza tym jako dodatkową miarę wykorzystano długość trwania rozmów telefonicznych.

Przepiękny ogon pawia uważany jest za wynik doboru płciowego.

Zgodnie z przypuszczeniami badaczy analiza danych wykazała, że uczestniczki w czasie płodnych dni dzwoniły do ojców rzadziej niż do matek. Natomiast jeśli już z nimi rozmawiały, to poświęcały na konwersacje mniej czasu niż w przypadku rozmów z matkami. Co ciekawe, podobnej zależności nie zaobserwowano w okresie gdy płodność badanych kobiet była niska. Mało tego uzyskany efekt był niezależny od tego, jak blisko kobiety związane były z rodzicami.

Warto też podkreślić, że dni płodne kobiet nie prowadziły w sumie do zmniejszenia ilości rozmów z rodzicami. Dotyczyło to tylko ojców, gdyż do matek badane dzwoniły częściej niż w czasie niepłodnych dni. Niezależnie od płodności kobiet, ilość telefonów jakie otrzymywały od rodziców, pozostawała niezmieniona.

Autorzy badania postulują istnienie wrodzonego mechanizmu unikania zachowań seksualnych zależnego od okresów płodności, a ta z kolei jak wiemy wpływa na decyzje kobiet na wiele sposobów. Na przykład w czasie dni płodnych kobiety preferują twarze o bardziej męskich rysach (Penton-Voak et al., 1999), zapach mężczyzn, których ciała są symetryczne (Gangestad & Thornhill, 1998) lub takich, którzy są dominujący i chętnie podejmują seksualną rywalizację (Gangestad, Simpson, Cousins, Garver-Apgar, & Christensen, 2004).

Z drugiej strony dobór naturalny powinien wyposażyć kobiety – mężczyzn prawdopodobnie też – w mechanizm pozwalający unikać partnerów, którzy posiadają niewłaściwe cechy reprodukcyjne. Jedną z takich cech jest genetyczne pokrewieństwo. Dzieci będące wynikiem stosunku dwojga spokrewnionych osób, ze względu na możliwe mutacje genetyczne, zagrożone są problemami zdrowotnymi, te natomiast zmniejszają ich szanse na przeżycie (Bittles & Neel, 1994; Ilmonen et al., 2008; Tooby, 1982).

Współczesna teoria doboru naturalnego została oparta na pracach Karola Darwina.

Właśnie dlatego ewolucja powinna wykształcić wrodzony mechanizm unikania krewnych, który dotyczy nie tylko zwierząt, ale także ludzi (Lieberman, Tooby, & Cosmides, 2007). Jednym z dowodów na jego istnienie są obserwacje myszy, kotów, wilków oraz koni, które unikają męskich krewnych w czasie rui.

Alternatywnym wyjaśnieniem mogłoby być stwierdzenie, że kobiety dzwonią do ojców rzadziej w czasie owulacji, ponieważ więcej czasu poświęcają na rozmowę z matkami. Okazało się jednak, że ilość wykonanych telefonów do obojga rodziców nie jest w żaden sposób ze sobą powiązana i nie ogranicza się nawzajem. Bliskość relacji z ojcem natomiast nie wyjaśniała spadku ilości wykonanych do niego telefonów. Badane dzwoniły do ojców rzadziej w czasie płodnych dni, niezależnie od tego jak zażyła była ich więź.

Lieberman i jej zespół uważa, że uzyskane wyniki odkrywają istnienie dwóch różnych systemów. Jeden motywuje kobiety do unikania ojców w czasie dni płodnych, a drugi sprawia, że poszukują partnera obdarzonego dobrymi genami. Działanie tego ostatniego zwiększa u kobiet potrzebę omówienia relacji związkowych z bliską im osobą np. matką albo przyjaciółką, jednak nie z krewnym płci męskiej.

 

Więcej informacji:
Lieberman D, Pillsworth EG, & Haselton MG (2010). Kin Affiliation Across the Ovulatory Cycle: Females Avoid Fathers When Fertile. Psychological science : a journal of the American Psychological Society / APS PMID: 21106894
 
 

Tagi:

psychologia ,  kobieta ,  płodne dni ,  relacje ,  ojciec ,  matka , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót