Każdy dźwięk niesie z sobą określoną częstotliwość, która wpływa na konkretną część mózgu i całego organizmu. Za pomocą mantr, medytacji lub odpowiednich dźwięków możemy wpływać na nasze życie i uwalniać nieznane nam wcześniej potencjały. Po wedyjskiej kulturze Ariów zachowały się starosłowiańskie mantry- Agmy. Agma (Агма)- Słowo mocy, przy wymowie którego uruchamia się mechanizm sprzyjający energetycznej przemianie na poziomie ciała lub umysłu.

Agmy składają się głównie z jednego, dwóch lub (rzadko) trzech słów. Nie staraj się zrozumieć Agmy. Jest to runa, słowo, dźwięk otwierający osobę, która go wymawia. Dźwięk przemieniający osobę, która go wymawia, a tym samym przemieniający okoliczności i rzeczywistość.

Nagranie bazuje na podkładzie o częstotliwości 432Hz. (wzmacnia również wibracje wymawianych run/agm/słów mocy).

Okazuje się, że gdy częstotliwość jest dostrojona do 432 Hz (naturalna i korzystna częstotliwość) nasz mózg wchodzi w stan synchronizacji z falą Schumanna oraz tworzącą ją pasma alikwotów. Równowaga taka występuje w przyrodzie nazywana często strojem naturalnym Solfeggio.

W 432 Hz wibruje złoty środek PHI, ujednolicona jest właściwość światła, czasu, przestrzeni, materii, grawitacji, magnetyzmu, biologii; ma również ogromne korzyści dla całego systemu komórkowego w organizmie.

RADORO (РАДОРО) Wprowadza równowagę sił (witalnych) między częściami ciała i niweluje zapory w przepływie energii. Pomaga zbliżyć międzyludzkie relacje [Восстанавливает разорванные связи- przywraca zerwane więzi]. Jest wibracją sprzyjającą dobremu losowi.

DARO (ДАРО) Uzdrawia/zapobiega konfliktom między sferami: ciało-duch. Jest to potężna broń przeciwko złu. Powtarzanie tej runy wnosi do życia człowieka entuzjazm i obniża poczucie wszelkich obaw i lęków.

SLAWO (СЛАВО) Odcina napływ negatywnych emocji i myśli, wskazując jednocześnie na wewnętrzne źródło problemu. Daje intuicyjną zdolność do przystosowania się do zmian w życiu. [Дает энергию в ведении дел -Pomaga w codziennych czynnościach]. Dodaje sił.

Tagi:

dusza,  oczyszczenie,  słowianie,  mantra, 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót