Partner: Logo KobietaXL.pl

- To, co jest absolutnie zdumiewające, to spójność informacji o tym, co się z nami dzieje, gdy umieramy, która przychodzi do nas od wielu ludzi, z wielu krajów i przez wiele wieków. Poniższa wiedza na ten temat została opracowana na podstawie badań Victora Zammita, znanego badacza życia po życiu i mojej książki „Nieskończone życie” – pisze Joaquín Cámara, psycholog i terapeuta, autor bloga na temat życia po życiu. (tłumaczenie Magdalena Gorostiza)


Wielki naukowiec profesor Robert Crookall, który podjął systematyczne badania informacji napływających z wielu źródeł i setek pośmiertnych komunikatów, opublikował wyniki pracy w swojej książce The Supreme Adventure, 1961. Jego praca jest uważana za naukową, ponieważ bada dokładnie i obiektywnie dowody, jest wewnętrznie spójna i dostarcza hipotez zgodnych z dużą ilością różnych świadectw, które zostały udokumentowane. Crookall zachwycał się spójnością dowodów, które docierają do nas z całego świata. Komunikacja ze wszystkich krajów, Brazylii, Anglii, RPA, Tybetu, Europy, Indii i Australii są zbieżne. Był zdumiony, gdy odkrył, że są one identyczne z wierzeniami hawajskich wyspiarzy, oddzielonych od innych cywilizacji na lata przed ich „odkryciem” przez kapitana Cooka w 1778 roku. Był również zdumiony spójnością dowodów dostarczonych przez ludzi, którzy mieli doświadczenia poza ciałem i komunikację z mediami z wysokiego poziomu astralnego.

Jak wyjaśniłem w książce „Nieskończone życie”, istnieją również silne zbieżności w przekazach otrzymywanych przez osoby, które przeżyły NDE, spontaniczny kontakt ze światem duchowym poprzez sny lub te, które przeprowadziły terapię psychoduchową za pomocą technik. takie jak „Życie między życiami” lub „Przeszłe wcielenia”, które są coraz bardziej rozpowszechniona i prowadzone przez wyspecjalizowanych w nich psychologów i psychoterapeutów.
Istotne wiadomości z życia pozagrobowego

Z kompilacji doświadczeń zebranych w ciągu ostatnich dziesięcioleci najważniejsze wiadomości przekazywane przez Najwyższe Inteligencje przekazywane w różnych krajach i różnymi kanałami do nas, ludzi tej Ziemi, wielokrotnie informują nas, że:

• Wszyscy ludzie przeżywają śmierć fizyczną, niezależnie od swoich przekonań.

• W momencie śmierci zabieramy nasz umysł ze wszystkimi naszymi doświadczeniami, nasz charakter i nasze ciało eteryczne (dusza) — które jest duplikatem naszego ziemskiego ciała. Dusza wychodzi z ciała w momencie śmierci i jest z nim połączona srebrnym sznurem. Śmierć następuje tylko wtedy, gdy srebrny sznur jest oddzielony od ciała fizycznego. Silver Birch, duchowy przewodnik, który przemawiała przez Maurice Barbanell (1902-1981), informuje nas, że w życiu pośmiertnym ciało eteryczne i wszystko, co nas otacza, jest tak solidne, jak nasz świat wydaje nam się teraz.

• Natychmiast po śmierci fizycznej wielu poczuje pilną potrzebę wstania.

• Kluczowy jest stan umysłu w chwili śmierci. Niektórzy świadomie przechodzą do innego stanu i doceniają bliskich, którzy przychodzą ich powitać; inni są nieprzytomni i zabierani do specjalnego miejsca spoczynku.

• Ci na Ziemi, którzy są głęboko uwięzieni przez silne uzależnienia – narkotyki, alkohol, hazard, tytoń lub którzy nadmiernie pobłażają seksowi, mogą zostać uwięzieni na poziomie astralnym.

• W chwili śmierci niektórym ludziom łatwo jest oddzielić się od ciała fizycznego. Inni potrzebują aktywnej pomocy w przejściu. Niektórzy, głównie materialiści przywiązani do pieniędzy, mają bardzo ciężkie zduplikowane ciało i będzie im trudniej oddzielić się od ich już bezużytecznego fizycznego ciała.

• OSTRZEŻENIE: Niektóre halucynogeny mają moc wyciągania zduplikowanego ciała z ciała fizycznego. Narkomani, widziani przez istoty życia pozagrobowego, „mają żałosne oblicze, jakby nie mieli ducha, w ich oczach jest pustka. Widząc puste ciało, inne niższe istoty próbują wejść do ciała narkomana - wtedy dochodzi do opętania.

• Nie ma czegoś takiego jak niebo „na górze” i „piekło w dole”: lokalizacja życia pośmiertnego nie zmienia się z poziomu ziemskiego — przenikają się różne sfery — od najwyższych do najniższych wibracji.

• Ci, którzy mają stałe, niezmienne i dogmatyczne wyobrażenia o tym, co nas czeka zaraz po śmierci, narażeni są na poważne problemy.

• Ateiści, agnostycy i inni mogą bez trudności wznosić się na wyżyny – ważne jest to, co zrobili w swoim życiu i motywacja, by to robić, a nie to, w co wierzyli.

• Miłość, miłość bezwarunkowa, jest najpotężniejszą znaną siłą we wszechświecie.

• Bezwarunkowa miłość to nieodwracalna więź z naszymi bliskimi w życiu pozagrobowym.

• Dobrzy, rozsądni ludzie są mile widziani wśród swoich bliskich - bratnie dusze łączą się ponownie. Wyższe Inteligencje informują nas, że nasz wygląd w życiu pozagrobowym powraca do swojej świetności - dla większości ludzi na początku lub w połowie lat dwudziestych.

• Zmarli bliscy mają moc odwiedzania bliskich, którzy są jeszcze na ziemi.

• Nowo przybyli bliscy, zwykle w pierwszych trzech miesiącach od przejścia, mogą przekazywać za pomocą komunikatów wizualnych – snów, objawień i innych środków – dowody, że żyją.

• Rodzaj życia, jakie należy prowadzić w życiu pozagrobowym — piękno, pokój, światło i miłość, które czekają na większość ludzi — jest niewyobrażalny.

• Nadal można uczyć się duchowych lekcji w życiu pozagrobowym i nadal przechodzić do wyższych i piękniejszych sfer.

• W życiu pośmiertnym doświadcza się uczucia ogromnej lekkości.

• Fizyczne niepełnosprawności, które ludzie mają na ziemi znikną – po przystosowaniu się umysłowym nie będzie żadnych deformacji, chorób, ślepoty ani niczego innego, co miało na nich negatywny wpływ na ziemi.

• Umysł ma ogromną moc w życiu pozagrobowym. Może tam tworzyć materię i transportować swoje ciało z prędkością myśli, więc jeśli ktoś wyobraża sobie, że jest gdziekolwiek na świecie, dociera tam natychmiast.

• Ci, którzy byli konsekwentnie źli, przeszli z niskimi wibracjami, z tą samą bardzo niską duchowością, przyciągani są do niższych i ciemnych sfer.

• Niektórzy ludzie na ziemi mają lżejsze przejście do życia pozagrobowego niż inni — im więcej mamy wiedzy na temat życia pozagrobowego, tym przejście jest łatwiejsze.

• Niektórzy wpadają w pułapkę „pomiędzy dwoma światami”. Czując swoje ciało stałe, nie akceptują faktu, że w rzeczywistości są martwi. Wielu popada w zakłopotanie umysłowe i mogą trwać w zagubieniu przez dziesięciolecia, a nawet dłużej.

• Energia — dodatnia lub ujemna — to „bumerang”. Kiedy wysyłamy komuś dobrą energię, ta prędzej czy później wraca do nas. Jeśli wysyłamy negatywną energię przez bycie nieuczciwym, oszukiwanie, kłamstwo, nękanie, dyskredytowanie lub ranienie kogoś – ten rodzaj negatywnej energii nieuchronnie do nas wraca.

• „Zbieramy to, co zasialiśmy” jest uznanym uniwersalnym prawem duchowym. Karma oznacza, że ​​nic nie ulegnie zapomnieniu. Wszystkich negatywnych czynów przeciwko innym należy doświadczyć na własnej skórze, aby „kontynuować duchowy postęp”.

• Każda myśl, każde słowo i każde działanie jest rejestrowane… w przeglądzie naszego własnego życia wszyscy doświadczymy skutków ich wszystkich.

• Na planach astralnych można wszystko zapamiętać i trójwymiarowo zobaczyć każde wydarzenie w dowolnym okresie naszego istnienia.

• Nadużycie władzy i systematyczne nękanie innych to dwa z najbardziej karmicznych działań. Przerażająca karma czeka na tych, których misją była ochrona społeczeństwa, ale którzy celowo nadużywali swojej władzy, dopuszczali się arbitralnych wykroczeń i powodowali krzywdę innym.

• NIKT nie będzie usprawiedliwiony za swoje złe zachowanie na podstawie tego, że wykonywał tylko rozkazy.

• Okrucieństwo — psychiczne lub fizyczne wobec ludzi lub zwierząt — jest wysoce karmiczne i nigdy nie jest usprawiedliwione.

• Piekło na wieczność i wieczne potępienie zostały wymyślone przez człowieka, aby manipulować sercami i umysłami niczego niepodejrzewających - one NIE istnieją. Chociaż prawdą jest, że w życiu pozagrobowym istnieją niższe sfery, które są szczególnie ciemne, nieprzyjemne, a nawet przerażające — niektórzy nazywają je „piekłem” — NIE dotrzesz tam na wieczność. Prawo Uniwersalnego Postępu zapewnia, że ​​kiedyś w przyszłości osoby z niskimi wibracjami w końcu, nawet jeśli zajmie to tysiące lat, otrzymają wyższe wibracje i będą mogły przejść do wyższych sfer. W tej delikatnej sprawie można znaleźć głębsze wyjaśnienie w mojej książce „Nieskończone życie”.

• Nikt nas nie osądza ani nie skazuje na niższe sfery. Skazujemy się na ohydne sfery („piekło”) za nasze niskie wibracje (niską duchowość), której nabywamy podczas naszego życia na ziemi.

• Konwersja na łożu śmierci? Zostaliśmy poinformowani przez Wysokie Źródła i ciągle nam to powtarzają, że zaraz po śmierci nasze wibracje się nie zmieniają, nawet jeśli pokutujemy na krótko przed śmiercią. Zabieramy nagromadzone wibracje (duchowość), którą nabyliśmy lub straciliśmy podczas całego naszego życia na ziemi. Chrzest i pokuta są absolutnie absurdalne jako sposób na uzyskanie „lepszego traktowania” bezpośrednio przed śmiercią.

• Uniemożliwianie innym dostępu do wiedzy o prawdzie jest wysoce karmiczne.

• Nikt na ziemi ani nigdzie nie może cię skrzywdzić duchowo.

• Nie rodzimy się duchowo równi.

• Samolubstwo jest jednym z największych wykroczeń przeciwko duchowości i jest wysoce karmiczne.

• Nie przychodzimy na ten świat do wymarzonego życia - bez smutku, bez cierpienia i bez problemów. Im bardziej zróżnicowane są nasze doświadczenia, im więcej uczymy się na błędach, tym cenniejsza jest nasza egzystencja.

• Uniwersalne prawa działają, nawet jeśli ich nie znamy.

• Bycie religijnym niekoniecznie oznacza bycie duchowym.

• Nieuczestniczenie w obrzędach religijnych, np. chrzcie, spowiedzi, oraz niewiara w dogmaty lub doktryny NIE przeszkodzi nikomu w osiągnięciu wyższej duchowości lub wyższych sfer życia pozagrobowego.

• Istnieje kilka nieodłącznych niebezpieczeństw związanych z komunikowaniem się z istotami zaświatowymi.

• Osoby z życia pozagrobowego potrafią czytać w naszych umysłach i wprowadzać w nasze umysły idee i myśli. Niższe i bardziej złośliwe istoty mogą umieszczać negatywne idee i myśli, a pozytywne i bardziej oświecone istoty pomagają nam w pozytywnych pomysłach i myślach. Wiele zależy od naszej wolnej woli.

• Możemy wezwać naszych potężnych obrońców z życia pozagrobowego, aby pomogli nam radzić sobie z codziennymi problemami, ale oni nie zdecydują za nas.

• To, co dzieje się z osobą, która popełnia samobójstwo, zależy od wielu rzeczy. Motywacja jest zawsze bardzo ważna. Na przykład będzie duża różnica między osobą, która popełnia samobójstwo z powodu nieuchronnej śmierci, a drugą, która popełnia samobójstwo, aby uniknąć odpowiedzialności. Ci, którzy odbierają sobie życie, aby uniknąć problemów i obowiązków, prawdopodobnie powiększą swoje problemy i obowiązki w życiu pozagrobowym.

• Istnieją różne poziomy sfer w życiu pozagrobowym - od najniższych do najwyższych wibracji. Kiedy umieramy fizycznie, udajemy się do sfery, która najlepiej odpowiada wibracjom, które akumulujemy podczas naszego życia na Ziemi. Mówiąc najprościej, większość ludzi udaje się do „trzeciej” sfery – którą niektórzy nazywają Krainą Lata. Im wyższe wibracje, tym lepsze warunki, które przeniosą nas do wyższych sfer. Dowiadujemy się, że najwyższe sfery są zbyt piękne, aby je sobie wyobrazić. Na osoby o bardzo niskich wibracjach czekają bardzo poważne problemy.

• Zgodnie z Prawem Postępu, w końcu, nawet jeśli zajmie to tysiące lat, wszyscy osiągniemy wysokie poziomy.

• Naprawdę toczy się wojna między siłami światła a siłami ciemności. Ci, którzy nieustannie wspierają ciemność: ignorancję, fałszywą i szkodliwą propagandę, nienawiść, nękanie innych, nadużywanie władzy, kłamstwa, oszustwa, dominację w celu wykorzystania i inne negatywne energie, przyciągną i najprawdopodobniej staną się częścią Sił Ciemności. Ci, którzy pracują i rozpowszechniają większe zrozumienie, wiedzę, pokój, miłość, światło, harmonię i inne pozytywne energie, przyciągną i staną się częścią Sił Światła.

• Odpowiedzialność za siebie — w ostatecznym rozrachunku każdy jest odpowiedzialny za własne czyny i zaniechania podczas swojego życia na ziemskim poziomie.

 

Joaquín Cámara

https://circulodebusqueda.wordpress.com/2010/05/26/que-pasa-cuando-morimos-mensajes-desde-el-otro-lado/

 

 

Joaquín Cámara, hiszpański psycholog i psychoterapeuta, autor bloga o życiu po życiu. Napisał bestsellerową książkę „Una vida infinita" ("Nieskończone życie"), która jest przetłumaczona na język polski, a w której szczegółowo wyjaśnia teorie wędrówki dusz i znaczenie naszego ziemskiego życia. Joaquín Cámara w ramach terapii psychospiritualnej stosuje technikę Life Between Lives (Życie między życiami) oraz Regresję Przeszłego Życia (Terapia de Vidas Pasadas) które pozwalają mu na to, by, jak twierdzi, pacjenci opisywali nie tylko dawne wcielenia, ale i pobyty na planach astralnych.

Tagi:

Joaquín Cámara ,  reinkarnacja ,  karma ,  duchowość , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót