Partner: Logo KobietaXL.pl

Kredyt bez zgody współmałżonka - do jakiej kwoty?

Ustawa o kredycie konsumenckim nie zobowiązuje do informowania o zaciąganych kredytach i pożyczkach drugiego współmałżonka. W związku z tym również banki i firmy udzielające pozabankowych pożyczek nie będą zazwyczaj wymagać zgody naszej drugiej połówki. Wszystko zależy od wewnętrznych regulacji konkretnej instytucji finansowej. Podczas ubiegania się o kredyt w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych przyjęło się, że taką zgodę trzeba przedstawić. Firmy pożyczkowe z reguły udzielają pożyczek na mniejsze kwoty, dlatego można je wziąć bez wiedzy współmałżonka. Nie ma dokładnej kwoty wskazanej przez prawo, od której zgoda jest wymagana, ponieważ brana jest pod uwagę również indywidualna zdolność kredytowa. Im jest ona lepsza, tym wyższy kredyt uzyskamy bez konieczności angażowania współmałżonków.

Czy żona odpowiada za długi męża zaciągnięte bez jej zgody?

Czy wierzyciel może pociągnąć do odpowiedzialności za długi męża? Nawet jeżeli nie mamy ustalonej rozdzielności majątkowej, pożyczka bez zgody współmałżonka spłacana jest z majątku osobistego męża. Dlatego nie należy obawiać się wierzytelności zaciągniętych za naszymi plecami. Wyjątek stanowią pożyczki na zaspokojenie bieżących potrzeb gospodarstwa domowego. Wierzyciel, który udowodni, że pieniądze zostały pozyskane na ten właśnie cel, może domagać się egzekucji długu z majątku wspólnego. Dlatego, kiedy decydujemy się na tego rodzaju kredyt, warto zastanowić się, czy aby na pewno pożyczka za plecami naszego partnera wpisuje się w reguły postępowania odpowiedzialnego pożyczkobiorcy.

Oczywiście współodpowiedzialność za długi występuje również, kiedy obie strony wyraziły zgodę na kredyt lub pożyczkę.

Czy małżonek może kupić nieruchomość tylko na siebie?

W przypadku niektórych czynności prawnych zgoda współmałżonka jest konieczna. I tak na przykład nie kupimy nieruchomości, jeśli umowy nabycia do niej praw, nie potwierdzi współmałżonek. Możemy to zrobić samodzielnie, tylko jeśli pieniądze pochodzą w całości z naszego majątku osobistego lub gdy zdecydowaliśmy się na rozdzielność majątkową. Warto pamiętać, że intercyzę można podpisać również w trakcie małżeństwa. Ustawowa wspólność majątkowa nie daje szans na kupno mieszkania za pieniądze pochodzące z wynagrodzenia pobieranego po ślubie. Pieniądze te wchodzą w skład małżeńskiej wspólnoty majątkowej. Dlatego wejść w posiadanie nieruchomości bez zgody współmałżonka, możemy praktycznie tylko wtedy, gdy posiadamy odpowiednio duże oszczędności z okresu przed małżeństwem. Bez zgody małżonka nie otrzymamy również kredytu hipotecznego, nawet jeżeli chcielibyśmy go zaciągnąć samodzielnie.

Intercyza w trakcie małżeństwa

Intercyza w trakcie małżeństwa lub przed wejściem w związek jest pomysłem wartym rozważenia, zwłaszcza kiedy jedno ze współmałżonków prowadzi działalność gospodarczą. W ten sposób możemy zabezpieczyć się przed egzekucją wierzytelności ze wspólnego majątku. Co prawda nie uchroni to nas przed zapłatą zaległych podatków i składek ZUS, ale pozostałe zobowiązania zaciągnięte po podpisaniu intercyzy w trakcie małżeństwa pozostają osobistym długiem małżonka. Wszystkie kredyty i pożyczki, które pobrano, nie obciążają wówczas całego gospodarstwa domowego. Nie decydując się na małżeńską wspólność majątkową, zabezpieczacie przynajmniej jedno źródło dochodu. Jednak intercyza ma też swoje minusy. Rozdzielność majątkowa potrafi negatywnie wpłynąć na zdolność kredytową i utrudnić np. kupno nieruchomości.

Do rozdzielności majątkowej możemy zostać również zobligowani decyzją sądu. O podział majątku wnioskuje wierzyciel, jeśli ma problemy z egzekucją długu z majątku osobistego współmałżonka. Przymusowa rozdzielność majątkowa włączy część majątku wspólnego do majątku osobistego dłużnika, ułatwiając odzyskanie wierzytelności.

Czy żona odpowiada za długi męża zaciągnięte przed ślubem

Długi otrzymane w posagu, nawet po wejściu w życie ustawowej wspólności majątkowej, ściągane są z majątku osobistego dłużnika. Dlatego niezależnie od tego, kto wnosi takie wiano do związku, wierzytelności pozostają w świetle prawa jego problemem. Istnieje jednak zagrożenie, że wierzyciel podczas problemów ze ściąganiem długu, zwróci się do sądu o wprowadzenie przymusowej rozdzielności majątkowej, o której mowa w poprzednim akapicie. Wtedy część majątku wspólnego, a tym samym część majątku osobistego małżonka, który nie był zadłużony, zostanie włączona w majątek dłużnika, a tym samym może zostać poddana egzekucji. Zdarza się też, że sąd podejmuje decyzję o ściągnięciu wierzytelności z dochodu drugiego małżonka, nawet jeśli jest to część majątku wspólnego.

Tagi:

pieniądze ,  pożyczka długi ,  małżeństwo ,  intercyza ,  prawo , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót
Wyszukiwarka
Newsletter
zapisz