Partner: Logo KobietaXL.pl

Co mówi ustawa o wypłacie pieniędzy z OFE w przypadku rozwodu?

 

Ustawa w sposób jasny reguluje sytuację środków zgromadzonych na koncie OFE w przypadku rozwodu. Mowa tu o ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z dnia 28 sierpnia 1997r. Dokładnie opisuje to rozdział 12 „Podział środków w razie rozwodu lub unieważnienia małżeństwa” z artykułami od 126 do 129.

 

Sytuacja podziału środków z OFE dotyczy tylko małżeństw bez rozdzielności majątkowej. Rozdzielność majątkowa oznacza, iż małżonkowie posiadają dwa odrębne majątki a co za tym idzie przepisy w/w ustawy nie mają tu zastosowania. W artykule skupimy się na osobach posiadających wspólność majątkową. Zgodnie z art. 31 §2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z chwilą zawarcia aktu małżeństwa, do majątku wspólnego wchodzą pieniądze zgromadzone na kontach OFE. Oznacza to, że w momencie rozwodu wartość zgromadzonych środków stanowi majątek wspólny, który dzielimy pomiędzy małżonków.

 

Zgodnie z ustawą, w przypadku unieważnienia małżeństwa lub rozwodu, część środków zgromadzonych na koncie członka funduszu przysługuje również byłemu współmałżonkowi w wyniku podziału majątku. Mówimy tutaj o środkach zgromadzonych podczas trwania małżeństwa. Co robimy zanim zgłosimy się do OFE po wypłatę pieniędzy z części majątku? W pierwszej kolejności musimy przedstawić dokumenty potwierdzające jego podział. Decyzję sądu lub umowę pisemną pomiędzy byłymi współmałżonkami. Istotny będzie zapis podziału dotyczący środków z OFE: w jednostkach, kwotowy lub procentowy.

 

Należy zwrócić uwagę na to, że przekazanie środków następuje w wyniku transferu wyłącznie na konto byłego współmałżonka, założone w OFE, zawsze podczas jednej z wypłat transferowych pomiędzy funduszami emerytalnymi. Wypłata transferowa dokonywana jest jedynie cztery razy w roku, w ostatnim dniu roboczym miesiąca: lutego, maja, sierpnia lub listopada. W przypadku braku rachunku w funduszu emerytalnym, fundusz mający dokonać transferu niezwłocznie zakłada konto u siebie na nazwisko uprawnionego, byłego współmałżonka. Następnie przekazuje środki podczas wypłaty transferowej, a były małżonek staje się automatycznie członkiem jego funduszu. O tym fakcie i warunkach członkostwa, fundusz informuje pisemnie uprawnionego byłego małżonka.

 

 Wypłata dla osoby, nie posiadającej konta w OFE

 

Osobie, która nie posiadała wcześniej konta w OFE i musiała je założyć, przysługuje jednorazowa wypłata w gotówce. Wypłata nastąpi w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, w przypadku zaistnienia jednej z trzech sytuacji:

  • przedstawienia wniosku o wypłatę wraz z decyzją potwierdzającą nabycie praw emerytalnych;
  • nienabycia prawa do emerytury o ile osoba ta ukończyła 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat dla mężczyzn – tzw. stary system emerytalny;
  • złożenia wniosku przez osoby urodzone przed 1 styczniem 1969r., jeżeli środki zgromadzone nie są wyższe od kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia, a otwarcie rachunku w OFE nastąpiło przed 1.01.2002 r. lub 150%, gdy otwarcie konta nastąpiło po tej dacie.

 

W każdym innym przypadku otrzymane pieniądze po byłym współmałżonku, powiększają saldo środków zgromadzonych w OFE. Skorzystamy z nich dopiero, gdy nabędziemy uprawnienia emerytalne. Zostaną wówczas przekazane na FUS (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych) i będą wypłacane przez ZUS, do końca naszego życia w formie emerytury.

Tagi:

emerytura ,  pieniądze ,  społeczeństwo , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót
Wyszukiwarka
Newsletter
zapisz