Partner: Logo KobietaXL.pl

Ślub to nie tylko wybór sukni, fotografa czy weselnej sali. To również ważna decyzja o tym, jak będą wyglądać małżeńskie finanse.

W większości polskich małżeństw nadal przeważa wspólnota majątkowa, która, powstaje po ślubie automatycznie, z mocy prawa. Od tej chwili majątek staje się wspólny, małżonkowie mają do niego prawo. Wszystko, co zarobią od tej chwili będzie wspólne. Ale wspólne będą też długi.

- Od powyższej reguły istnieją jednak wyjątki. Jeżeli dług został zaciągnięty bez wiedzy i zgody współmałżonka, to taki współmałżonek nie będzie odpowiedzialny za jego spłatę, nawet jeśli nie doszło do podpisania intercyzy. Przepisy prawa stanowią, iż zaciągnięcie zobowiązania bez wymaganej zgody drugiego małżonka spowoduje, że wierzyciel może dochodzić zaspokojenia tylko z majątku osoby, która zaciągnęła takie zobowiązanie. Za spłatę tak powstałego długu odpowie więc jedynie dłużnik, swoim własnym majątkiem. Tak samo będzie w przypadku, gdy zadłużenie powstało jeszcze przed ślubem. W niektórych przypadkach małżonek może jednak wziąć kredyt czy pożyczkę bez zgody drugiej osoby – np. w sytuacjach gdy jest to niezbędne, by opłacić rachunki, zakupić żywność czy lekarstwa – wyjaśnia Ziemowit Bittner, radca prawny Departamentu Prawno-Legislacyjnego Związku Przedsiębiorstw Finansowych.

W jaki sposób spłacane są długi we wspólnocie majątkowej?

  • zobowiązanie zostało zaciągnięte wspólnie - spłata następuje zarówno z majątku wspólnego, jak i majątków osobistych

  • zobowiązanie zaciągnęła jedna osoba za zgodą współmałżonka - spłata następuje z majątku wspólnego oraz osoby, która faktycznie zaciągnęła to zobowiązanie

  • zobowiązanie zaciągnęła jedna osoba bez zgody i wiedzy drugiej – spłata następuje tylko z majątku osoby, która zaciągnęła zobowiązanie (wyjątkiem są długi wynikające z konieczności zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny)

Intercyza – czy zawsze chroni przed długami?

Z roku na rok rośnie popularność intercyzy, której podpisanie oznacza pozostanie przy dwóch osobnych majątkach. W ubiegłym roku mimo pandemii, która wpłynęła na znacznie mniejszą liczbę zawieranych małżeństw – na podpisanie tego typu umowy o rozdzielności majątkowej zdecydowało się blisko 60 tys. par. Warto pamiętać, że intercyzę można zawrzeć w każdym momencie, nawet kilka lat po ślubie. Chroni ona m.in. przed odpowiedzialnością za długi „drugiej połówki”.

- Chociaż w takim przypadku mąż i żona nie odpowiadają wzajemnie za długi swojego partnera, to takie długi w znakomitej większości przypadków nadal mają ogromny wpływ na małżeństwo i mogą prowadzić do wielu nieporozumień, sytuacji konfliktowych, a w konsekwencji nawet do rozwodu. Pamiętajmy, że zadłużenie może zdarzyć się każdemu i nie zawsze jest ono wynikiem nieodpowiedzialnego zarządzania budżetem. Korzystniejszym rozwiązaniem dla obojga małżonków będzie więc jak najszybsza spłata długów. Jednym z dostępnych rozwiązań jest np. porozumienie się i ustalenie z firmą windykacyjną dogodnych dla dłużnika rat spłaty zobowiązania – dodaje Ziemowit Bittner.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że choć z roku na rok spada liczba rozwodów spowodowanych nieporozumieniami na tle finansowym, to nadal są one jedną z częściej wskazywanych przyczyn. Nie warto więc bagatelizować problemu pojawiających się długów w małżeństwie, tylko podjąć odpowiednie kroki do jego rozwiązania.

 

 

Eksperci projektu Windykacja? Jasna Sprawa! podpowiadają 5 kroków do wyjścia z długów w małżeństwie:

  1. Kontakt z wierzycielem lub firmą windykacyjną, która obsługuje zadłużenie.

  2. Ustalenie wysokość zadłużenia.

  3. Określenie możliwości jednorazowej spłaty zobowiązania.

  4. Ewentualne ustalenie dogodnego harmonogramu spłat i wysokości rat pozostałej sumy.

  5. Szczera rozmowa na temat zarządzania finansami z partnerem.Tagi:

pieniądze ,  małżeństwo ,  prawo , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót
Wyszukiwarka
Newsletter
zapisz