Partner: Logo KobietaXL.pl

Zdrowie psychiczne jest równie ważne, jak zdrowie fizyczne. Człowiek nie zawsze jest jednak w stanie samodzielnie poradzić sobie z różnymi problemami. W przypadku takich osób pomocna bywa psychoterapia indywidualna. 

Czym jest psychoterapia i gdzie można z niej skorzystać? 

Psychoterapia to proces oparty na regularnych kontaktach międzyludzkim. Dzięki wykorzystaniu metod psychologicznych ma przynieść określony efekt. Ideą takiej terapii jest osiągnięcie poprawy zdrowia psychicznego pacjenta. Sprzyja ona również pozytywnemu rozwojowi umiejętności oraz relacji społecznych. Psychoterapia indywidualna pomaga w radzeniu sobie z problemami dotyczącymi różnorodnych zaburzeń psychicznych, relacji międzyludzkich, niskiej samooceny i wielu innych trudnych życiowych sytuacji. 

Indywidualna psychoterapia jest sposobem na przepracowanie konkretnego problemu. Pomocy można szukać na warszawskim Ursynowie, gdzie mieści się Strefa Myśli. Sesje terapeutyczne prowadzą w pełni wykwalifikowani oraz doświadczeni terapeuci i psychologowie, o których więcej informacji znajduje się na stronie: http://strefamysli.pl/psychoterapia-indywidualna/

Na czym polegają sesje psychoterapii indywidualnej? 

Indywidualna psychoterapia polega na spotkaniach z terapeutą. Pierwsze 2–3 sesje służą bliższemu poznaniu pacjenta. Przeprowadza się z nim wywiad, na podstawie którego wyznacza się cel terapii i rozpoczyna właściwy proces terapeutyczny. Rolą terapeuty jest wskazanie drogi i inspiracja, a nie udzielanie konkretnych rad czy ocenianie konkretnego zachowania. W psychoterapii indywidualnej najważniejsze jest budowanie z pacjentem relacji opartych na szczerości i zaufaniu. Czas trwania terapii pacjenta ustala się indywidualnie. W psychoterapii istotna jest regularność spotkań. Zwykle odbywają się one raz w tygodniu. 

Rodzaje psychoterapii 

Istnieje kilka rodzajów psychoterapii indywidualnej, a każdy z nich dotyczy nieco innych zagadnień. W warszawskiej Strefie Myśli prowadzone są sesje z zakresu psychoterapii indywidualnej:

  • poznawczo-behawioralnej (nastawionej na rozwiązanie problemu i zmianę przekonań),
  • psychodynamicznej (opartej na wnikliwej psychoanalizie),
  • integratywnej (wykorzystującej kilka nurtów terapeutycznych),
  • skoncentrowanej na rozwiązaniach (polegającej na wydobyciu umiejętności i cech pacjenta).

W czym pomaga indywidualna psychoterapia? 

Psychoterapia indywidualna przeznaczona jest dla osób, które nie mogą sobie samodzielnie poradzić z różnymi problemami np. w pracy, rodzinie, związku. Z terapii korzystają również DDA, czyli dorosłe dzieci alkoholików. Regularne sesje terapeutyczne są formą pomocy w takich przypadkach jak: depresja, niska samoocena, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, odżywiania, osobowości, fobie, uzależnienia, dolegliwości psychosomatyczne, zespół stresu pourazowego.

Tagi:

psychologia ,  psychoterapia , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót
Wyszukiwarka
Newsletter
zapisz
Reklama: