Partner: Logo KobietaXL.pl

Odwaga, spokój, poczucie wartości, samoakceptacja oraz asertywność to najczęściej wymieniane przez respondentów cechy charakteru w Badaniu Pewności siebie Polaków, przeprowadzonym na próbie obserwujących media społecznościowe Jakuba B. Bączka oraz wśród osób z panelu badawczego „Analityka Polska”.

 

Owiana tajemnicą pewność siebie – co to takiego?

 

W badaniu wzięło udział 52,4% kobiet oraz 47,6% mężczyzn. Średnia wieku wyniosła 47 lat. Połowa badanych deklarowała zamieszkanie w mieście powyżej 150 tysięcy mieszkańców. Pewność siebie to stan, w którym czujemy się dobrze sami ze sobą, znamy poczucie własnej wartości i posiadanych kompetencji, akceptujemy siebie i wierzymy we własne możliwości. Szereg tych cech bardzo ułatwia życie. Co o pewności siebie myślą respondenci? Najczęstszymi skojarzeniami z terminem pewność siebie są: odwaga (37,6%), spokój (20%), poczucie własnej wartości (16,1%), samoakceptacja (14,5%) oraz asertywność (10%). Co ciekawe, mężczyźni, zdecydowanie częściej niż kobiety, wiążą pewność siebie z poczuciem własnej wartości, samoakceptacją i wyglądem fizycznym. U kobiet zaś, pewność siebie, objawia się w postaci rozwoju osobistego, ekstrawertyzmu oraz wiedzy.

 

 

 

Samoświadomość, czyli świadomość samych siebie?

 

Z danych raportu wynika, że mężczyźni częściej niż kobiety znają swoją wartość, wierzą we własne możliwości oraz są bardziej wytrwali w dążeniu do celu. Kobiety zaś częściej niż mężczyźni znają swoje słabe strony, angażują się w działania na rzecz społeczności lokalnej, dbają o swoje zdrowie oraz czerpią satysfakcję z nauki. Pogłębienie samoświadomości, przez obie płcie to pierwszy krok, otwierający drogę do dalszej pracy i budowania pewności siebie. Wiedza na temat własnej osoby może obejmować lepsze poznanie swoich reakcji pragnień, ale możliwości i zasobów, jakie posiadamy do ich realizacji.

 

Znamy się tylko z widzenia, a jedno o drugim nic nie wie…

 

A jak jest z naszą pewnością siebie wśród osób, których nie znamy? Kobiety zdecydowanie częściej niż mężczyźni lepiej się czują w grupie osób, których nie znają (odpowiednio kobiety 85,6% do 72,5% mężczyzn). Dzieje się tak, być może dlatego, że kobiety bardziej ufają sobie samym, są pewniejsze w podejmowaniu decyzji, jednocześnie, kierując się swoimi przemyśleniami, doświadczeniami i intuicją. Kobiety są ekstrawertyczkami, a więc szybko zyskują znajomych wśród obcych ludzi, energię czerpią z możliwości pracy z ludźmi oraz z szybkiego i aktywnego tempa życia.

 

Jak spędzamy wolne chwile?

 

Czas wolny badani najczęściej lubią spędzać z rodziną i przyjaciółmi (odpowiednio mężczyźni 61,4%
i kobiety 52,6%). Mężczyźni zdecydowanie częściej niż kobiety lubią spędzać czas samotnie
i z przyjaciółmi (odpowiednio 54,6% do 34,7% oraz 55,8% do 48,9%). Kobiety zaś, zdecydowanie częściej niż mężczyźni, lubią spędzać czas z rodziną (odpowiednio 74,5% do 50,2%). Różnica
w spędzaniu wolnego czasu wynika z tego, że mężczyźni, spotykając się ze znajomymi, którzy podzielają ich pasje, lubią i zdecydowanie bardziej wolą spędzać czas w tym gronie. Kobiety z kolei, więcej czasu wolnego spędzają z rodziną, co może wynikać z tego, że od małego opiekują się młodszym rodzeństwem, pomagają przy obowiązkach domowych oraz troszczą się seniorami.

 

Kto jest bardziej pewny siebie? Mężczyzna czy kobieta?

 

Z przeprowadzonych badań można wywnioskować, że mężczyźni zdecydowanie częściej niż kobiety czują się pewni siebie (odpowiednio 92,1% do 78,9%). Nie da się ukryć, że mężczyźni i kobiety różnią się od siebie, nie tylko budową fizyczną, ale i uwarunkowaniami oraz strukturą psychologiczną, co wyraźnie pokazuje przeprowadzone badanie i jego wyniki. Poczucie pewności siebie, pomaga w osiąganiu sukcesów zawodowych i osobistych, w budowaniu dobrych relacji z innymi, a to przekłada się ostatecznie na czerpanie satysfakcji z prowadzonego życia. Jest naturalnym stanem zarówno kobiety, jak i mężczyzny i ma swoje korzenie w ich wnętrzu i z tego wnętrza wypływa. Zaczynając pracę nad sobą należy uświadomić sobie swoje mocne oraz słabe strony i zacząć odpowiednio nimi zarządzać. Autentyczna i pożądana pewność siebie, to nie tylko dobra znajomość samego siebie, to również umiejętność przyznania się niekiedy do błędów, gotowość podejmowania nowych, wymagających i czasami trudnych wyzwań, planowanie przyszłości zgodnie z wyznawanymi wartościami, zainteresowaniami i przekonaniami.

 

Tagi:

pewność siebie ,  samoocena , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót
Wyszukiwarka
Newsletter
zapisz
Reklama: