Partner: Logo KobietaXL.pl

Inteligencja nie dotyczy tego, co wiesz, ale tego, jak szybko pozyskujesz i rozumiesz informacje, które do ciebie docierają. Różne badania wykazały, że iloraz inteligencji kształtuje się na wczesnym etapie życia i nie ma mowy, by stał się wyższy. Ale nie dotyczy do posiadanej wiedzy czy kultury osobistej, tego zawsze można się nauczyć. Chodzi wyłącznie o sam wskaźnik IQ.

 

I choć IQ nie jest jedynym czynnikiem decydującym o sukcesie w życiu, badania sugerują, że bycie bardzo inteligentnym znacznie życie ułatwia i to na wielu płaszczyznach.

Jak się okazuje, wiele doświadczeń z dzieciństwa ma wpływ na inteligencję. Podobnie jest z pewnymi cechami charakteru. Sprawdź więc, czy któryś z punktów ciebie dotyczy.

 

 

1. Jesteś podszyty niepokojem

Okazuje się, że ludzie odczuwający niepokój, mają wyższe IQ. Wyniki eksperymentu przeprowadzonego w Centrum Interdyscyplinarnym Herzliya w Izraelu pokazały, że najbardziej martwiący się ludzie byli również najbardziej skoncentrowani na pracy i wykonali misję z największą szybkością i perfekcją.

Następnym więc razem, gdy ktoś powie ci, żebyś się tak nie martwił, po prostu powiedz mu, że twój wielki intelekt nie pozwala ci zignorować wszystkich możliwych wariantów.

 

2. Zacząłeś czytać od bardzo młodego wieku

 Brytyjskie badanie ponad 2000 par bliźniaków jednojajowych wykazało, że pomimo prawie identycznego DNA, dzieci, które zaczęły czytać wcześniej, miały wyższe IQ (zarówno w zakresie inteligencji werbalnej, jak i niewerbalnej).

 Z pozoru wydaje się to łatwe do wyjaśnienia: dzieci, które czytają jako młodsze, są bardziej inteligentne. Ale tak nie jest. Naukowcy doszli do wniosku, że wcześniejsza nauka czytania faktycznie miała wpływ na rozwój. Ta aktywność uczyniła ich mądrzejszymi, a nie odwrotnie.

 

3. Jesteś leworęczny

 Chociaż istnieje niewielki i jak dotąd niewyjaśniony związek między używaniem lewej ręki a zachowaniem przestępczym, istnieje również korzyść intelektualna.

Duże badanie wykazało, że leworęczność wiąże się z rozbieżnym myśleniem, zwłaszcza u mężczyzn. Odnosi się to do wyjątkowej zdolności łączenia dwóch niepowiązanych ze sobą obiektów w celu osiągnięcia czegoś nowego i innowacyjnego. Niewątpliwy znak inteligencji.

 

4. Jako dziecko brałeś udział w zajęciach muzycznych.

Istnieje wiele badań pokazujących, że trening muzyczny zwiększa inteligencję werbalną i funkcje wykonawcze w mózgu, to znaczy zdolność regulującą koncentrację i samokontrolę.

 W badaniu prowadzonym przez psychologa Sylvaina Moreno 48 dzieci w wieku od czterech do sześciu lat wzięło udział w szkoleniu komputerowym. Przez jedną godzinę dziennie, pięć dni w tygodniu przez miesiąc połowa uczniów miała program muzyczny, a drugą zajęcia plastyczne.

 Pod koniec eksperymentu 90% dzieci, które skupiły się na muzyce, zwiększyło swoje IQ.

 

5. Jesteś zabawny

 Badania wykazały silny związek między byciem zabawnym a posiadaniem dużej inteligencji werbalnej i abstrakcyjnego rozumowania.

 

 

Na tej liście brakuje wielu elementów, więc jeśli żaden z punktów cię nie dotyczy, nie oznacza to, że nie masz wysokiego IQ. Ale jeśli kilka punktów brzmi znajomo, możesz być mądrzejszy od innych.

 

Tagi:

inteligencja ,  IQ ,  psychologia , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót