Partner: Logo KobietaXL.pl
Jaki jest związek inteligencji z poglądami politycznymi? Czy wyższy iloraz inteligencji cechuje zwolenników prawicy, czy lewicy? Na te pytania odpowiada Idan Solon z University of Central Florida na łamach czasopisma Intelligence.

Idan Solon przyjrzał się dostępnym źródłom i doszedł do wniosku, że zarówno ludzie z wyżyn intelektualnych, jak i ci o inteligencji niższej niż przeciętna częściej popierają partie polityczne o charakterze lewicowym. Pozostali, czyli tzw. „intelektualni przeciętniacy”, zwykle w swoich poglądach są bardziej prawicowi.

W wielu państwach polityka dzieli się na dwa przeciwstawne obozy – lewicę oraz prawicę. W Stanach Zjednoczonych partią lewicową jest Partia Demokratyczna. Główną cechą lewicy jest egalitaryzm i liberalizm, wyrażający się w poparciu dla mniejszości narodowych i etnicznych, homoseksualistów, obcokrajowców, osób biednych, kobiet w niechcianej ciąży czy skazańców. Republikanie są o wiele bardziej konserwatywni, dlatego nazywa się ich prawicą. Polskimi partiami deklarującymi się jako skrajna lewica są np. Twój Ruch i Sojusz Lewicy Demokratycznej. Skrajnie prawicowymi partiami w Polsce jest Prawo i Sprawiedliwość lub Nowa Prawica.

Poglądy lewicowe a wysokie IQ
Liczne prace, na które powołuje się Solon, pokazują pozytywną korelację pomiędzy inteligencją i liberalnymi poglądami. Tolerancja wobec mniejszości narodowych wiąże się z otwartością na doświadczenia – jedyną cechą osobowości Wielkiej Piątki, która koreluje z inteligencją. Potwierdzone zostały również związki aktywności przedniej kory zakrętu obręczy – odpowiedzialnej za pamięć oraz wykrywanie błędów – z inteligencją, empatią, otwartością na doświadczenie oraz poglądami lewicowymi. Ponadto wielu badaczy zarejestrowało w swoich analizach związek pomiędzy poziomem edukacji a tendencją do popierania partii lewicowych. Np. czterech na pięciu profesorów i profesorek ma poglądy lewicowe (średnie IQ profesorów jest zdecydowanie wyższe od przeciętnego). Także publiczne dotacje wyborcze z rąk najsłynniejszych naukowców, noblistów i zdobywców prestiżowych nagród zwykle otrzymują partie lewicowe. Zależności te są charakterystyczne nie tylko dla Stanów Zjednoczonych. W ankiecie telefonicznej przeprowadzonej na próbie 9859 osób z dziesięciu krajów europejskich, zależność poziomu inteligencji i liberalizmu była również pozytywna.

Poglądy lewicowe a niskie IQ
Poparcie lewicy przez ludzi o inteligencji niższej niż przeciętna wynika z faktu, że zwykle ludzie o niskim statusie społecznym mają mniejsze IQ i należą do grup mniejszościowych, wspieranych przez lewicowców. Ich poglądy różnią się jednak nieco od poglądów ludzi o wysokim IQ. O ile podobnie jak oni popierają udział państwa we wspieraniu biedniejszych, o tyle w kwestiach społecznych wyrażają zdecydowanie bardziej konserwatywne poglądy. Są też bardziej religijni.

Solon w swoim artykule przedstawił długą listę dowodów na to, że ludziom należącym do intelektualnych elit, ale także ludziom z najniższych klas społecznych bliskie są raczej partie lewicowe. Natomiast ci o inteligencji przeciętnej – w wyborach wybiorą raczej prawicę.

Krzysztof Galos https://badania.net/polityczne-iq/

badania.net

Tagi:

wybory ,  wybory 2015 ,  psychologia ,  partie polityczne ,  inteligencja , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót