Partner: Logo KobietaXL.pl

Opłatek Maltański to ogólnopolska akcja charytatywna, której organizator Związek Polskich Kawalerów Maltańskich, przy współpracy z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej, co roku zaprasza do świątecznego stołu setki osób: ubogie rodziny wielodzietne, osoby samotne i niepełnosprawne. Dla wielu z tych osób możliwość wzięcia udziału w Opłatku Maltańskim jest jedyną szansą na poczucie świątecznej atmosfery Bożego Narodzenia.

Dlatego kierunek charytatywnych działań Opłatka Maltańskiego skupia się wokół pomocy potrzebującym w sposób dwutorowy:

  1. poprzez wsparcie materialne (każda osoba otrzymuje żywność, słodycze i kosmetyki, dzieci otrzymują także zabawkę – koszt jednej paczki to min. 100 złotych), ale przede wszystkim w sposób duchowy:

  2. poprzez zaproszenie do wspólnoty stołu wigilijnego, do dzielenia się opłatkiem, wspólnej modlitwy oraz posiłku.

W tym roku w akcji bierze 25 miast: Kraków, Myślenice, Chrzanów, Katowice, Wadowice, Wieliczka, Tarnów, Warszawa, Olsztyn, Toruń, Gliwice. Stalowa Wola, Bielsko Biała, Nowy Targ, Poznań, Wrocław, Jelenia Góra/Staniszów, Pszczyna, Kęty Korczyna/Kombornia, Rzeszów, Lublin, Szczecin, Szczyrzyc, Bydgoszcz.

 

Zakon Kawlerów maltańskich słynie z dobroczynności i taka jest jego misja. Korzenie Zakonu wywodzą się od szpitalnego bractwa rycerskiego, założonego w Jerozolimie w pierwszej połowie XI w., przez pobożnych włoskich kupców z Amalfii. W pobliżu Grobu Świętego zbudowali oni hospicjum dla pielgrzymów przybywających z Europy.

Zakon czynnie realizuje działalność charytatywną i szpitalniczą w ponad 120 państwach. Kawalerowie Maltańscy niosą pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wojennych. Ich poświęcenie było szczególnie widoczne podczas obu wojen światowych i innych konfliktów zbrojnych. W XX w. nastąpił dynamiczny rozwój działalności szpitalniczej i dobroczynnej, a także religijnej i dyplomatycznej Zakonu.

Początki działalności Zakonu Świętego Jana na ziemiach polskich sięgają XII w., kiedy to książę sandomierski Henryk nadał Zakonowi Zagość k. Wiślicy. Kawalerowie obsługiwali wówczas szpitale i hospicja dla ubogich na terenie Śląska.

Suwerenny Zakon Maltański jest podmiotem prawa międzynarodowego; posiada własną konstytucję, paszporty, znaczki, organizacje publiczne. 79. Wielki Mistrz, Fra’ Matthew Festing, został wybrany na dożywotniego przywódcę Zakonu w dniu 11 marca 2008. Zakon utrzymuje stosunki dyplomatyczne z 102 państwami – wiele z nich są niekatolickie – jak również z organizacjami europejskimi i międzynarodowymi. Zakon Maltański jest neutralny, bezstronny i apolityczny, co pozwala mu grać rolę mediatora pomiędzy państwami. Zakon Maltański pozostaje wierny swym zasadom, podsumowanymi w haśle Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum, obrona Wiary i służba ubogim i cierpiącym. Zasady te spełniają się poprzez ochotniczą pracę Dam i Kawalerów w niesieniu pomocy humanitarnej i działalność medyczną i społeczną.

Co ciekawe, do Zakonu Maltańskiego  nie można się zapisać – można tylko zostać do niego zaproszonym przez innych członków Zakonu. Przedtem trzeba dać im się dobrze poznać przez swoją wzorową postawę życiową praktykującego katolika i przez działalność w dziełach charytatywnych Zakonu lub innych dziełach miłosierdzia. Kandydat musi wykazać się postawą gwarantującą pełną realizację duchowości Zakonu tj. obrony wiary i pomocy potrzebującym.

Trzeba wyznawać i praktykować religię katolicką, co musi zostać poświadczone metryką Chrztu świętego i bierzmowania oraz świadectwem sakramentalnego małżeństwa (dla osób żonatych lub zamężnych). Niezbędny jest list polecający od biskupa Ordynariusza właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata traktujący o jego życiu i zachowaniu.

 

Opłatek Maltański to jedna z akcji społecznych, która ma na celu pomoc najuboższym rodzinom. Oprócz wspólnie spędzonej Wigilii, zaproszone osoby, otrzymują paczki świąteczne. Dzieci – obowiązkowo zabawki i słodycze. Paczki dla dzieci nie są przypadkowe. Pracownicy MOPS zbierają życzenia od najmłodszych, tak aby prezent spełniał ich marzenia.

Jeżeli chcecie włączyć się do akcji i pomóc w jej organizowaniu, wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie Opłatka Maltańskiego.

W tym roku po raz pierwszy Opłatek Maltański odbędzie się w Lublinie. Patronat medialny ma nad nim nasz portal. Jeśli chcecie pomóc lubelskim dzieciakom zapraszmy do informacji na ten temat.

Więcej informacji o zakonie znajdziecie TU

Zdjęcie facebook

Tagi:

życie ,  pomoc ,  Zakon Maltański ,  Opłatek Maltański , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót
Wyszukiwarka
Newsletter
zapisz