Partner: Logo KobietaXL.pl

Zachodzące w świecie dynamicznie przeobrażenia sprzyjają powstawaniu u coraz większej ilości ludzi, w szczególności młodych, trudności z jego zrozumieniem, przystosowaniem się do niego, odnalezieniem w nim własnego miejsca i kreowaniem swojej tożsamości.

Wielu pedagogów, psychologów, socjologów i przedstawicieli innych nauk społecznych zwraca uwagę na pogłębiającą się destrukcję cielesną, psychiczną i umysłową współczesnego człowieka1. Poparciem tego poglądu może być fakt pojawiania się coraz większej ilości zaburzeń, chorób psychicznych i irracjonalnych zachowań ludzi. Anoreksja i bulimia istnieją od dawna, niezaprzeczalnie jednak to w naszych czasach ich zasięg poważnie się nasilił.

Wypaczony chorobą tok myślenia, nieadekwatny do rzeczywistości obraz własnej osoby, zdominowanie umysłu jedzeniem lub odchudzaniem, zaniżone poczucie własnej wartości - to podstawowe przejawy tych chorób, wszystkie zogniskowane wokół jednego pragnienia: chęci dostosowania się do ideału i perfekcyjnej kontroli nad ciałem.

Ideał ten każdego dnia kreują współczesne mass media i świat reklamy. Jego osiągnięcie stało się obsesją dzisiejszego pokolenia nastolatków, zagubionych w kulturze pozbawionej realnych znaczeń. 

Rodzi się więc potrzeba podjęcia poważnej dyskusji o sposobach widzenia narzuconego nam przez środki masowego przekazu ideału człowieka.

 

1 Por. M. Libiszowska-Żółtkowska, Czego obawiają się ludzie? Współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie, Wyd. UW, Warszawa 2007; Funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie -perspektywa społeczna, psychologiczna i biologiczna, red. M. Grabowska, K. Rosiak, Wyd. KPSW, Bydgoszcz 2005; Kondycja człowieka współczesnego, red. C. Piecuch, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2006; Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania, 1.1, red. M. Plopa, Wyd. Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, Elbląg 2004.

1 2 3 4 ... 12

Tagi:

anoreksja ,  bulimia ,  zdrowie , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót