Partner: Logo KobietaXL.pl

Autyzm to złożone zaburzenie rozwoju i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego charakteryzujące się zakłóceniami zdolności komunikowania uczuć i budowania relacji interpersonalnych, zubożeniem i stereotypowością zachowań oraz trudnościami z integracją wrażeń zmysłowych. Alienacja w świecie własnych przeżyć sprawiła, że zaburzenie to nazwano autyzmem, od stgr. αὐτός (autós), co oznacza „sam”.

Wiele dzieci autystycznych wykazuje objawy w wieku 12–18 miesięcy, podczas gdy u niektórych objawy stają się bardziej widoczne wraz z wiekiem.

 

Co powinno zaniepokoić rodziców i może być wskazówką, by szukać porady specjalisty? O to lista objawów u czterolatków:

 

Różnice w komunikacji werbalnej

Dzieci autystyczne mogą mieć inny styl komunikacji werbalnej niż ich rówieśnicy, którzy nie mają ASD.

Autystyczny 4-latek może na przykład:

 

nie reagować na swoje imię

mówić monotonnym głosem

ciągle powtarzać te same słowa lub frazy

zapomnieć słów używanych wcześniej

mieć trudności z dwustronną komunikacją

być mniej skłonny do inicjowania rozmów niż ich rówieśnicy

mieć tendencję do interpretowania informacji dosłownie, co może wydawać się niezdolnością do zrozumienia żartów lub sarkazmu

mieć trudności z komunikowaniem swoich myśli i uczuć

 

Różnice w komunikacji niewerbalnej

Dzieci autystyczne mogą również angażować się w komunikację niewerbalną inaczej niż ich rówieśnicy, którzy nie mają ASD. Mogą na przykład:

 

mieć trudności z nawiązaniem kontaktu wzrokowego

nie lubić przytulania i innych rodzajów kontaktu fizycznego

 

Różnice w zabawie

Autystyczny czterolatek może mieć inny styl zabawy niż jego rówieśnicy. Może na przykład:

 

woleć spędzać czas samotnie

mieć niezwykle intensywne zainteresowanie wykonywaniem jednej czynności lub przywiązanie do określonej gry, zabawki, przedmiotu lub tematu

mieć silną potrzebę wykonywania rytuałów, takich jak układanie zabawek w określonej kolejności lub ich powtarzalne liczenie

mieć problemy z zabawą z wyobraźnią

mieć trudności ze zrozumieniem konwencjonalnych reguł zachowania, co może spowodować, że będzie zachowywać się niewłaściwie

mieć trudności z utrzymaniem przyjaźni

 

Inne różnice w zachowaniu

Dzieci autystyczne mogą również zachowywać się inaczej niż rówieśnicy, co objawia się:

 

powtarzalnymi zachowaniami, takimi jak: kołysanie się czy drapanie

włączaniem i wyłączaniem różnych rzeczy

nadpobudliwością

impulsywnością

wybuchami emocji, szczególnie w odpowiedzi na:

przeciążenie sensoryczne

inwazję na przestrzeń osobistą

zmianę rutyny

 

Rodzaje i nasilenie autyzmu

Istnieją różne typy i ciężkości ASD, które mogą wpływać na dziecko na wiele różnych sposobów.

 

Diagnozowanie autyzmu

Jeśli rodzic lub opiekun uważa, że ​​jego dziecko jest autystyczne, powinien umówić się na wizytę u swojego lekarza pediatry, który powinien skierować dziecko na dalsze, konieczne badania.

 

źródło https://www.medicalnewstoday.com/articles/signs-of-autism-in-a-4-year-old?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=MNT%20Daily%20News&utm_content=2020-09-22&utm_country=&utm_hcp=&apid=35722399#types-and-severity

Tagi:

autyzm ,  choroba ,  dziecko , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót