Partner: Logo KobietaXL.pl

Dr Kinga Stasiak była pracownikiem Katedry Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Przedmiotem Jej badań były zagadnienia międzynarodowego prawa karnego i humanitarnego, odpowiedzialności międzynarodowej, sądownictwa międzynarodowego i organizacji międzynarodowych. Jest autorką monografii "Trybunały umiędzynarodowione w systemie międzynarodowego sądownictwa karnego" (Lublin 2012), a także licznych artykułów naukowych w języku polskim i angielskim, opublikowanych zarówno w pracach zbiorowych, jak i renomowanych czasopismach naukowych. Zawsze rzetelnie i dociekliwie prowadziła swoje badania. Miała szczególny dar znajdowania interesujących tematów, które prezentowała zarówno w pracach naukowych, jak i podczas licznych konferencji naukowych. Swoją wiedzę pogłębiała, uczestnicząc w zagranicznych szkoleniach i stażach naukowych, m.in. w Grotius Centre for International Legal Studies (Summer School on International Criminal Law - stypendium w ramach Marie Curie Programme) oraz w Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law w Heidelbergu. Przez dwie kadencje była członkiem Komisji Rewizyjnej Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA - International Law Association).

Jej ogromną pasją była dydaktyka. Prowadzone przez nią zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem studentów, którzy uczęszczali na nie z entuzjazmem – wykładała prawo międzynarodowe publiczne i powiązane z nim przedmioty w języku polskim i angielskim. Przez wiele lat z niezwykłym zaangażowaniem przygotowywała drużyny KUL do udziału w międzynarodowych konkursach prawniczych: Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition (w którym wcześniej sama brała udział jako studentka) oraz Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition. Władając biegle językiem angielskim współorganizowała dla studentów coroczne Legal Forum. Jako koordynator wydziałowy programu Erasmus + opiekowała się odwiedzającymi KUL studentami i pracownikami zagranicznych uczelni.

Wspólnie z przyjaciółmi angażowała się w dzieła charytatywne, organizując pomoc potrzebującym m.in. w ramach akcji Szlachetna Paczka czy wspierając fundusz UNICEF.

Była osobą niezwykle pracowitą i obowiązkową, zawsze można było na Niej polegać. Otwartą na ludzi, wrażliwą i radosną. Podczas choroby cierpliwa, do końca zachowała spokój i pogodę ducha. Zmarła 14 lutego 2019 r.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 18 lutego 2019 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie.

Tagi:

KUL ,  społeczeństwo ,  Lidia Stasiak , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót