Partner: Logo KobietaXL.pl

 W Wielkiej Jadalni zamku łańcuckiego pokazane zostaną unikatowe zbiory, na co dzień przechowywane w zamkniętych magazynach – rękopisy, stare druki, zbiory kartograficzne i muzyczne.
Otwarcie wystawy będzie miało miejsce 2 sierpnia o godzinie 17.00. Ekspozycję będzie można oglądać do 1 września.

Informacja o zbiorach:


Przez 100 lat istnienia Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, dzięki szczodrobliwości darczyńców i zapobiegliwości bibliotekarzy udało się zgromadzić wspaniałą kolekcję rękopisów, starych druków, zbiorów graficznych, kartograficznych i muzycznych. Kolekcja ta stawia Książnicę uniwersytecką w rzędzie najlepszych w kraju. Goście, zwiedzający zamek w Łańcucie będą mieli okazję obejrzeć wybór najcenniejszych obiektów ze skarbca Biblioteki. Wśród prezentowanych dzieł znajduje się Dekret Gracjana- iluminowany rękopis z końca XIII wieku, powstały w południowej Francji, najstarszy obiekt w kolekcji Biblioteki KUL. Szczególną uwagę zwraca fragment Archiwum Filomatów, zbioru dokumentów wileńskiego związku studentów, do którego należeli między innymi Tomasz Zan, Jan Czeczot a przede wszystkim polski wieszcz narodowy: Adam Mickiewicz. To jego ręką pisane wiersze: Romantyczność i Pierwiosnek będzie można podziwiać na ekspozycji.

Wśród starych druków zwiedzający wystawę będą mogli obejrzeć pierwszą książkę wydrukowaną we Polsce czyli Joannes de Turrecremata, Expositio super toto psalterio, tłoczoną w 1474 roku. Absolutnym unikatem, prawdziwym białym krukiem wystawy jest jedyny zachowany egzemplarz Hebdomas To iest Siedem Tegodniowych Piosnek wyietnych z pierwszych Ksiag Moiżeszowych [...], autorstwa Sebastiana Klonowica, przyjaciela Jana Kochanowskiego i lubelskiego burmistrza, wydrukowany w Krakowie przez Macieia Garwolczyka w 1581 roku. Wielbicieli dawnej kartografii zainteresuje atlas: Theatrum Orbis Terrarum, opus nunc tertio auctore recognitum [...] opracowana przez Abrahama Orteliusa, tłoczony w Antwerpskiej oficynie Krzysztofa Plantina w 1584 roku. 


Lubelska kolekcja zbiorów specjalnych odzwierciedla szczególne miejsce miasta między wschodem a zachodem. W muzealnych gablotach znajdą się więc obok siebie rękopiśmienny łaciński Antyfonarz gregoriański powstały ok 1615 oraz cerkiewnosłowiański druk liturgiczny Irmoloj si est' osmoglasnik ot starych rukopisannych eksempljarej ispravlennyj z 1735 roku. 
Dawne księgi i inne cenne dzieła na co dzień przechowywane w magazynie można również obejrzeć w wersji elektronicznej na stronie Biblioteki Cyfrowej KUL.

kul

Tagi:

KUL ,  wystawa ,  łańcut , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót