Partner: Logo KobietaXL.pl

Tylko kobiety poświęcają na obowiązki domowe do 5 h?

 

Przed badanymi zostało postawione pytanie: ile godzin dziennie poświęcasz na obowiązki domowe? Najwyżej typowaną odpowiedzią wśród kobiet okazał się przedział od 2 do 5 godzin dziennie z 44% wskazań. Niewiele mniej, bo równo 40% kobiet, poświęca dziennie na zdania domowe od godziny do dwóch. Tylko 1 na 10 ankietowanych kobiet poświęca na te zadania mniej niż godzinę.

 

Jak wygląda ta statystyka u mężczyzn? Dominującym przedziałem jest 1-2 godziny dziennie, bo aż 55% badanych mężczyzn wskazało właśnie na tę odpowiedź. Od 2 do 5 godzin pracuje w domu jedynie 15%. Natomiast panowie częściej niż kobiety nie przekraczają jednej godziny na wykonanie codziennych, domowych obowiązków – w 28%.

 

- Osoba, która najwięcej czasu poświęca na domowe prace może czuć się osamotniona i sfrustrowana codziennością. Jednocześnie ten, kto najwięcej zajmuje się domem, często ma decydujące zdanie w wielu ważnych kwestiach dotyczących rodzinnego życia, częściej zarządza domowym budżetem i organizuje codzienne funkcjonowanie rodziny, co czyni kobiety najważniejszą i decyzyjną osobą w domu. To zarówno przywilej jak i również ciężar, w którym należy kobietom ulżyć – komentuje Maria Rotkiel, psycholog, terapeutka rodzinna, trenerka rozwoju zawodowego i osobistego oraz autorka poradników psychologicznych.

 

Dla kobiet trochę za dużo, dla mężczyzn odpowiednio…

 

Zdania wśród kobiet są podzielone – 34% uważa, że na obowiązki domowe poświęcają trochę za dużo czasu; 33% twierdzi, że to jednak odpowiednia ilość; a 28% zaznacza, że zdecydowanie poświęca w ciągu dnia za dużo czasu na obowiązki domowe.

 

Mężczyźni dużo pewniej deklarują, że według nich poświęcają na obowiązki odpowiednią ilość czasu – odpowiedziało tak 43% badanych. „Trochę za dużo czasu” to wskazanie 32% respondentów, a „zdecydowanie za dużo” tylko 15%.

 

Z badania wynika, że kobiety z dużą świadomością oceniają swoje, większe niż u partnerów, zaangażowanie w obowiązki domowe i poświęcony temu czas. Badani mężczyźni natomiast nie ukrywają, że na wykonywaniu zadań domowych koncentrują się mniej i w większości są usatysfakcjonowani z czasu, jaki na te zadania przeznaczają.

 

- Dla prawidłowego funkcjonowania rodziny niezwykle istotne jest to, aby w domu każdy mógł włączać się w codzienne prace i robić to, co lubi i umie najlepiej, odnajdując w tym radość i poczucie bycia ważną i pomocną osobą w rodzinie. Gdy na przykład jedna osoba zajmuje się posiłkiem, a druga w tym czasie sprząta, to współdziałając wzmacniamy wzajemne poczucie przynależności i odpowiedzialności za rodzinę. Sprawiedliwy, przyjemny i efektywny podział domowych obowiązków nie jest trudny pod warunkiem, że potrafimy na ten temat rozmawiać i ustalać zasady, których będziemy konsekwentnie przestrzegać – dodaje Maria Rotkiel.

 

Ja vs. partner

 

Jak ankietowani poradzili sobie z oceną, który z domowników poświęca na obowiązki więcej czasu? To jednocześnie zweryfikowanie – na ile idea #DoItTogether, czyli #ZróbmyToRazem, jest stosowana w ich gospodarstwie domowym. Według niej warto dzielić się obowiązkami domowymi w równym stopniu, aby oszczędzać czas, a tym samym pielęgnować relacje z bliskimi. Jak to wygląda w praktyce?

 

Niemal 3/5 badanych kobiet uważa, że na zadania domowe poświęca dużo więcej czasu niż ich partnerzy. Odpowiedź „trochę więcej czasu” wskazała ponad 1/4 badanych kobiet. Równy podział obowiązków ze swoim partnerem dostrzega jedynie 13% respondentek.

 

Badani mężczyźni równy podział obowiązków dostrzegają jednak w 31% (to różnica 18 punktów procentowych). Niewielu mniej, bo równe 30%, wskazuje na odpowiedź „trochę mniej czasu”. Niespełna 1 na 5 badanych respondentów uważa, że na obowiązki domowe poświęca więcej czasu niż partnerka.

 

- Jeśli podejdziemy do tematu prac domowych jako sposobu na budowanie i pielęgnowanie rodzinnych relacji, a wspólny czas na ich wykonywanie spędzimy z dbałością o przyjemność i radość z bycia razem, to połączymy przyjemne z pożytecznym. Wspólnie dbając o dom wzmocnimy fundamenty naszej rodziny. Pamiętajmy, że nasz dom to nasza przestrzeń, dlatego róbmy razem to, co najważniejsze – dbajmy o nasz dom z miłością i troską. Wzajemne wsparcie i dbanie o wspólny dom to przyjemność, dzielmy się nią – dodaje Maria Rotkiel.

 

Kiedy mamy czas na obowiązki?

 

W badaniu zapytano także respondentów, kiedy wykonują domowe obowiązki. Dla ponad 60% respondentek nie ma ona większego znaczenia i podejmują się zadań w dowolnej chwili. 2/5 badanych kobiet zaczyna pracę w domu po powrocie z pracy, 35% w weekendy, a 28% w dni wolne od pracy. Wskazania mężczyzn najczęściej kierują na odpowiedź „po powrocie z pracy” z 49%. Prawie tyle samo, bo 48% respondentów, wykonuje obowiązki w dowolnej chwili, 44% w weekendy, a 38% w dni wolne od pracy. Kobiety deklarują, że poświęcają więcej czasu na obowiązki, jednak w większości wykonują je w dowolnej chwili, natomiast mężczyźni, mimo mniejszej ilości czasu poświęcanej na domowe zadania, częściej wskazują konkretne pory czy dni, przeznaczone na obowiązki.

 

Polacy, zamiast wykonywania obowiązków domowych, wolą spędzać czas z rodziną

 

Na co poświęcilibyśmy zaoszczędzony czas, gdyby zwolniono nas z wykonywania obowiązków domowych? Dwa pierwsze miejsca, zarówno u kobiet i mężczyzn, zajęły odpowiedzi „czas z rodziną” oraz „odpoczynek”, wskazania tych odpowiedzi oscylują wokół 50% badanych. Trzecie miejsce według wskazań kobiet zajęła odpowiedź „czytanie książek” (44%), natomiast u mężczyzn – hobby (35%).

 

Spędzanie czasu z bliskimi jest kluczowym zagadnieniem w kontekście idei #DoItTogether, czyli #ZróbmyToRazem. Kampania prowadzona przez markę Indesit, w ramach której powstał raport „Podział obowiązków w polskich gospodarstwach domowych”1, zachęca do wspólnego wykonywania obowiązków domowych, co wpływa nie tylko na oszczędność czasu, ale ma także poszerzyć świadomość pielęgnowania rodzinnych relacji. Wykonując zadania wspólnie, spędzamy czas z rodziną podczas tych zadań, a dzięki wykonaniu ich szybciej – zyskujemy dodatkowe chwile na odpoczynek.

 

- Analiza wyników raportu „Podział obowiązków w polskich gospodarstwach domowych” to doskonała wskazówka jak dbać o to, co najcenniejsze, czyli o relacje z najbliższymi. Raport wskazuje również te obszary, które są szczególnie istotne, ale też trudne z perspektywy dbania o rodzinne więzi, potwierdzając, jak ważne dla Polaków są wspólne wykonywanie prac domowych oraz ich podział pomiędzy domowników. Prace domowe mogą być sposobem na budowanie i pielęgnowanie rodzinnych relacji, jeśli docenimy wzajemne wsparcie w ich wykonywaniu, dlatego ważny wniosek wynikający z analizy raportu dotyczy łączenia czasu poświęcanego na prace domowe z byciem razem w gronie najbliższych. Jeśli większość badanych deklaruje, że ogólnie na prace domowe poświęca 2 godziny dziennie, a kobiety nawet do 5 godzin, to warto ten czas spędzać razem, wzajemnie pomagając sobie. Niezależnie od wieku i płci, dla większości Polaków najważniejsza jest rodzina i relacje z bliskimi, dlatego efektywny i sprawiedliwy podział domowych obowiązków powinien być ważnym tematem, a ustalenia dotyczące codziennej organizacji domowego życia rodzinnym priorytetem. Rozumienie konieczności wspólnego zajmowania się domem i pomoc w codziennych obowiązkach to dowód na wzajemny szacunek, troskę i docenianie roli każdego z domowników w budowaniu i pielęgnowaniu rodzinnych relacji – podsumowuje Maria Rotkiel.

 

1 Raport zrealizowany na zlecenie marki Indesit – badanie ilościowe realizowane techniką CAWI - przeprowadzone wśród członków społeczności badawczej Zymetrii. Realizacja badania: 04.07.2018 – 10.07.2018 r, N=501.

Tagi:

związek,  kobieta,  mężczyzna,  dom, 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót