Partner: Logo KobietaXL.pl

Według raportu „Podział obowiązków w polskich gospodarstwach domowych”, zrealizowanego na zlecenie marki Indesit, kobiety częściej zajmują się zmywaniem i praniem, mężczyźni bezsprzecznie remontami i pracami naprawczymi. Wyniki raportu komentuje psycholog Maria Rotkiel oraz podpowiada, co zrobić, abyśmy lepiej dzielili się pracami domowymi i doceniali wkład poszczególnych członków rodziny.

 

Kto lepiej wykonuje obowiązki?

 

Badanie „Podział obowiązków w polskich gospodarstwach domowych”, zrealizowany na zlecenie marki Indesit, powstał, aby ocenić – na ile polskie pary i rodziny potrafią zastosować się do idei #DoItTogether, czyli #ZróbmyToRazem. Kampania zachęca do wspólnego wykonywania obowiązków domowych, co wpływa nie tylko na oszczędność czasu, ale ma także poszerzyć świadomość pielęgnowania rodzinnych relacji.

 

Kobiety oceniają swoją pracę lepiej

 

Co deklarują ankietowane kobiety? W 82% są przekonane, że lepiej radzą sobie z wykonaniem prania, 73% z nich własne prasowanie uważa za lepsze, a w 67% przypisują sobie bardziej rozwinięte umiejętności związane z gotowaniem. Brak znaczących różnic w jakości wykonania dostrzegają przy wyrzucaniu śmieci (58%), opiece nad dziećmi (47%) oraz zakupach (42%). Partnerom przypisują większe zdolności w wykonywaniu prac naprawczych (66%) oraz remontów domowych (60%). Wskazane deklaracje akcentują postrzeganie domowych obowiązków przez pryzmat utartych schematów społecznych, zgodnie z którymi to kobieta zajmuje się większością zadań domowych, potrzebnych do bieżącego i codziennego funkcjonowania, natomiast mężczyźni są odpowiedzialni za prace, które bardziej wymagają umiejętności technicznych czy siły.

Do przełamania tej tendencji zachęca marka Indesit, dzięki szerzeniu idei #DoItTogether, czyli #ZróbmyToRazem.

 

- W większości polskich rodzin każdy z domowników ma swoje obowiązki, jednak ich podział jest spolaryzowany na zajęcia typowo męskie i typowo kobiece. Klasyczny rozkład domowych prac w polskich gospodarstwach na „kobiece” i „męskie” odzwierciedla konserwatywne rozumienie ról płciowych. Z badania wynika, że kobiety zajmują się głównie praniem, prasowaniem i gotowaniem, a mężczyźni remontami i drobnymi naprawami. Najchętniej i najczęściej wspólnie wykonywane obowiązki to zakupy i zajmowanie się dziećmi. Jednak to kobiety w polskich rodzinach uważają, że poświęcają na prace domowe za dużo czasu i są nimi za bardzo obciążone. Polki zajmują się domem nawet do 5 godzin dziennie, wykonując te prace, które zabierają najwięcej czasu. Poczucie przemęczenia pracami domowymi może być źródłem stresu i innych trudnych emocji, takich jak złość czy smutek, a nierówny podział domowych obowiązków sprawi, że mogą pojawiać się w rodzinie niepotrzebne konflikty i nieporozumienia. Dzięki większemu zaangażowaniu w domowe obowiązki mężczyźni mogą poczuć się bardziej docenieni przez swoje partnerki, co dla wielu z nich jest niezwykle istotne. Dlatego wspólna troska o rodzinę sprawia nie tylko przyjemność, ale buduje sprawiedliwą hierarchię w rodzinnym systemie, w którym każdy ma swoje ważne miejsce i wszyscy mogą poczuć się docenieni i potrzebni. – komentuje Maria Rotkiel, psycholog, terapeutka rodzinna, trenerka rozwoju zawodowego i osobistego, autorka poradników psychologicznych. Podział obowiązków nie powinien wynikać ze stereotypów dotyczących płci, ale z indywidualnych cech każdego z domowników oraz partnerskiej zasady równości i sprawiedliwości. Aby dbanie o dom i codzienne zajęcia były sprawiedliwe i przyjemne, ich podział pomiędzy poszczególnych członków rodziny powinien uwzględniać zainteresowania i preferencje każdego z domowników. Wielu mężczyzn lubi gotować i nic nie stoi na przeszkodzie, aby częściej to robili. Do wspólnego przygotowywania posiłków można również włączać dzieci, sprawiając że ten czas będzie przyjemną zabawą i okazją do ważnych rodzinnych rozmów – dodaje Maria Rotkiel.

 

Co na to mężczyźni?

 

Odpowiedzi udzielone w badaniu przez mężczyzn wskazują na dwie tendencje. Po pierwsze, sami mężczyźni przypisują sobie lepsze wykonywanie prac naprawczych, aż w 72%, oraz remontów domowych – w 69%. Swoim partnerkom bardziej niż sobie ufają w kwestii prasowania (54%), prania (46%), a także gotowania – w 41%. Co jednak bardzo ważne, ankietowani mężczyźni dużo częściej, niż kobiety, postrzegają domowe zadania jako równie dobrze wykonywane przez obydwoje parterów. I w tym wypadku okazało się np., że 39% badanych mężczyzn uważa, że z gotowaniem rodzą sobie tak samo sprawnie, jak ich partnerki. Najwyższe wskaźniki przy tej statystyce uzyskało robienie zakupów z 62% wskazań (20 punktów procentowych więcej niż przy wskazaniach kobiet); opieka nad dziećmi z 60% odpowiedzi (13 punktów procentowych więcej) oraz odkurzanie, wytypowane w 57% (tym razem to rozbieżność 18 punktów procentowych). Najbardziej zauważalna różnica w postrzeganiu zadań, które wykonywane przez obydwoje partnerów są równie dobrze, rysuje się przy wskazaniu prania. Kobiety potwierdziły jednakowe wykonywanie tego zadania w 16%, a mężczyźni aż w 37%, co tworzy „przepaść” 21 punktów procentowych. Na bazie tych wyników można wnioskować, że mężczyźni (bez względu na to, jak często wykonują obowiązki domowe) nieco częściej domowe zadania postrzegają jako wspólny obowiązek, a kobiety w większości odpowiedzi widzą siebie, jako osobę lepszą do wykonywania domowych zadań, oprócz prac naprawczych i remontów domowych. Wyniki badania wykazały również, że większość kobiet poświęca dziennie do 5 h na obowiązki, a mężczyznom do 2 h. Być może fakt, że kobiety częściej wykonują zadania domowe wpływa na ich percepcję i daje im poczucie, że przez to są w nich dokładniejsze.

 

Przypisanie obowiązków do płci

 

Po odpowiedzi na powyższe pytania, przed ankietowanymi zostało postawione zadanie, aby przypisali wcześniej oceniane obowiązki domowe do danej płci lub wskazali, że dany obowiązek nie jest według nich zarezerwowany tylko dla kobiety lub mężczyzny. Czy te deklaracje pokrywają się z poprzednimi?

 

Przede wszystkim, w prawie wszystkich przypadkach statystykę zdominowały odpowiedzi wskazujące na to, że dany obowiązek nie jest przypisany do konkretnej płci. Wyjątkiem były jedynie odpowiedzi związane z pracami naprawczymi i remontami domowymi, którym po raz kolejny ankietowani przypisali „męski” charakter (kolejno 55% i 59% wskazań). Dwa następne typowane dla mężczyzn zadania to prace w ogrodzie (17%) oraz wyrzucanie śmieci (16%). Obowiązkami, które w największym stopniu zostały przydzielone do kobiet, okazały się prasowanie (32%), pranie (30%) i gotowanie (25%). Te wyniki z jednej strony potwierdzają wcześniej ujawnione dominujące opinie – „oddające w ręce kobiet” większość zadań, mężczyznom „zostawiając” jedynie prace naprawcze i remonty. Jednak wskaźnik odpowiedzi bezpośrednio wskazujących na przypisywanie danej płci określonych zadań jest stosunkowo niski – starano się unikać uznawania czynności za typowo kobiece lub męskie, kiedy respondenci zostali o to poproszeni wprost.

 

 

Jak sprawić, abyśmy lepiej oceniali pracę partnerów?

 

Marka Indesit, w ramach prowadzonej kampanii #DoItTogether, czyli #ZróbmyToRazem, zachęca do wspólnego wykonywania obowiązków domowych – przez obydwoje partnerów wraz z dziećmi. Do czego ma to prowadzić? Przede wszystkim do oszczędności czasu, który później będziemy mogli poświęcić bliskim. Nie mniej ważny jest jednak czas poświęcany na obowiązki – który może stać się płaszczyzną do pielęgnowania rodzinnych relacji, np. podczas przygotowywania obiadu przez wszystkich naszych najbliższych. To bardzo ważne, jeśli chcemy wzajemnie odciążać się w trakcie domowych obowiązków. Na co dodatkowo warto zwrócić uwagę?

 

Porozmawiajmy z partnerem o wykonywaniu zadań domowych – zaprezentowanie wyników badania to idealny pretekst do poznania opinii swoich najbliższych na ten temat.

Jeśli okaże się, że nasz partner uważa pewne obowiązki za wspólne, mimo że nie często zabiera się za ich realizację – zaproponujmy mu to!

Starajmy się doceniać efekty pracy naszego partnera, a nie szukać elementów, które my (w naszym odczuciu) zrobilibyśmy lepiej.

Korzystajmy z pomocy nowoczesnych funkcji sprzętów AGD – dodatkowo skrócą czas potrzebny na wykonanie obowiązków.

Nie bójmy się sami włączać do zadań wykonywanych przez partnera, nawet jeśli nie jesteśmy proszeni wprost o pomoc. Czas poświęcony na wspólne obowiązki staje się czasem do pielęgnowania wspólnej relacji.

 

- Wspólnie wykonując prace domowe nie tylko wzmocnimy poczucie współodpowiedzialności za rodzinę, ale będziemy mieli okazje do rozmów czy zabawy podczas sprzątania lub gotowania. Z raportu wynika, iż prace domowe są najniżej w hierarchii ważności, zajmując 4 miejsce w rankingu (podium zajęły „spędzanie czasu z rodziną” na pierwszym miejscu, „wychowywanie dzieci” na drugim oraz „praca zawodowa” na trzecim). Bardziej je docenimy, gdy dostrzeżemy w nich okazję do bycia razem i pielęgnowania relacji. Wzajemna pomoc w domowych obowiązkach pozwoli nam więcej czasu spędzać tak, jak lubimy i cenimy najbardziej, czyli rodzinnie. Sprzątanie, robienie zakupów czy przygotowywanie posiłków może być bardzo przyjemne – jeśli wspólne gotowanie będzie znakomitą zabawą, a zakupy okazją do spaceru czy wycieczki to będziemy robili to chętniej, a wzajemna pomoc pozwoli szybciej i łatwiej uporać się z domowymi obowiązkami – dodaje Maria Rotkiel.

 

 Raport zrealizowany na zlecenie marki Indesit – badanie ilościowe realizowane techniką CAWI - przeprowadzone wśród członków społeczności badawczej Zymetrii. Realizacja badania: 04.07.2018 – 10.07.2018 r, N=501.

 

Tagi:

związek ,  dom ,  sprzątanie , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót