Partner: Logo KobietaXL.pl

 

W polskim prawie dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi wynosi do 0.2 promila, zawartość od 0.2 do 0.5 promila jest traktowana jako stan po spożyciu alkoholu natomiast powyżej 0.5 promila jest to stan upojenia alkoholowego

 

Oto jak działa alkohol:

STĘŻENIE ALKOHOLU OBJAWY
0,30 - 0,5 promili Upośledzenie koordynacji ruchowo - wzrokowej, zaburzenia równowagi, euforia i obniżenie krytycyzmu.
0,50-0,7 promili Zaburzenia sprawności ruchowej, nadmierna pobudliwość i gadatliwość, obniżenie samokontroli oraz błędna ocena własnych możliwości, które często prowadzą do fałszywej oceny sytuacji przez kierowcę.
0,7 - 2,0 promili Zaburzenia równowagi, sprawności, koordynacji ruchowej, błędy w logicznym myśleniu, wadliwe wyciąganie wniosków, opóźnienie czasu reakcji, wyraźna drażliwość, zachowanie agresywne, wzrost ciśnienia krwi, przyspieszona akcja serca.
2,0 - 3,0 promili Zaburzenia mowy i równowagi, wzmożona senność, znacznie obniżona zdolność do kontroli własnych zachowań.
3,0 - 4,0 promili Spadek ciśnienia krwi, obniżenie ciepłoty ciała, zanik odruchów fizjologicznych, zaburzenia świadomości prowadzące do śpiączki.
Ponad 4,0 promili Stan poważnego zagrożenia życia.

 
 

Tagi:

alkohol ,  samochód ,  kierowca , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót