Partner: Logo KobietaXL.pl

Od 1 marca wzrosną kwoty minimalnych gwarantowanych świadczeń. Emerytura minimalna wyniesie 1000 zł brutto, pod warunkiem, że emeryt wypracował odpowiedni staż ubezpieczeniowy. W przypadku mężczyzn ten staż wynosi zawsze 25 lat, a dla kobiet – od 20 do 22 lat. Do 1000 złotych brutto wzrośnie także renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Natomiast osoba pobierająca rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy może liczyć na minimum 750 zł brutto.

Od marca wszystkie emerytury i renty, które wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czeka waloryzacja. Polega to na pomnożeniu kwoty świadczenia przez procentowy wskaźnik waloryzacji. W tym roku wynosi on 100,44%. Co ważne, kwota podwyżki wynikająca z waloryzacji, nie może być niższa niż 10 zł brutto dla większości emerytur, rent rodzinnych i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy minimalna podwyżka wyniesie 7,5 zł brutto. A dla emerytur częściowych – 5 zł brutto. Gwarancja minimalnej podwyżki nie obejmuje jednak emerytur i emerytur częściowych, które na koniec lutego wynosiły mniej niż 882,56 zł.

Dodatki do świadczeń z ZUS obejmuje tylko waloryzacja procentowa. Od marca dodatek pielęgnacyjny będzie więc wynosił 209,59 zł brutto.

Każdy otrzyma od ZUS decyzję z informacją o swojej nowej wysokości świadczenia. Szczegółowe informacje o tegorocznej waloryzacji oraz kwotach minimalnych świadczeń można znaleźć na stronie www.zus.pl

 

Minimalne świadczenia sporo w górę

Od 1 marca wzrosną kwoty minimalnych gwarantowanych świadczeń. Wysokość dotychczasowych świadczeń gwarantowanych i ich nowe kwoty można odczytać z tabeli:

Minimalne świadczenia gwarantowane (brutto)

 

do 28 lutego 2017

od 1 marca 2017

emerytura* / renta rodzinna / renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

882,56 zł

1000 zł

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

676,75 zł

750 zł

renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową / renta rodzinna wypadkowa

1059,07 zł

1200 zł

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową

812,10 zł

900 zł

renta socjalna

741,35 zł

840 zł

świadczenie przedemerytalne

1029,86 zł

1040 zł

* Ważne! Nie każdy emeryt, który dostawał do tej pory mniej niż 1000 zł, może liczyć na podwyższenie świadczenia do tej kwoty. Taką podwyżkę otrzymają emeryci, którzy wypracowali wymagany staż składkowy i nieskładkowy. Dla mężczyzn wynosi on 25 lat. W przypadku kobiet jest różny w zależności od tego, kiedy kobieta ukończyła powszechny wiek emerytalny i wynosi od 20 do 22 lat.

Staż składkowo-nieskładkowy, który gwarantuje emeryturę w wysokości 1000 zł brutto

dla mężczyzny

25 lat

 

dla kobiety

20 lat

jeśli ukończyła powszechny wiek emerytalny do 31 grudnia 2013 roku

21 lat

jeśli ukończyła powszechny wiek emerytalny od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2015

22 lata

jeśli ukończyła powszechny wiek emerytalny od 1 stycznia 2016

 

Waloryzacja o niecałe pół procenta, ale z kwotą minimalną

1 marca rozpocznie się także coroczna waloryzacja świadczeń, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia obowiązującej na koniec lutego przez procentowy wskaźnik waloryzacji. Wysokość wskaźnika zależy od tego, czy ceny towarów i usług rosły, czy malały i o ile. Na wysokość waloryzacji ma też wpływ wzrost średniego wynagrodzenia Polaków. Zgodnie z tymi danymi wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2017 roku wynosi 100,44%.

Jednak w tym roku, obok waloryzacji procentowej, obowiązuje również minimalna kwota podwyżki dla emerytur i rent. Jeśli po pomnożeniu kwoty świadczenia przez procentowy wskaźnik waloryzacji podwyżka okaże się niższa niż minimalna, to emeryt lub rencista otrzyma ją w kwocie gwarantowanego minimum. Wysokość minimalnych podwyżek zawiera tabela:

świadczenie

minimalna podwyżka świadczenia

w roku 2017

emerytura*

renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

10 zł brutto

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

7,5 zł brutto

emerytura częściowa*

5 zł brutto

* Ważne! Minimalna podwyżka nie obejmuje emerytów, którzy do końca lutego pobierali świadczenie niższe niż 882,56 zł brutto. W ich przypadku emerytura zostanie podwyższona jedynie wskaźnikiem procentowym (100,44%).

Dodatki do emerytur i rent obejmuje tylko waloryzacja procentowym wskaźnikiem. Na przykład dodatek pielęgnacyjny od 1 marca będzie wynosił 209,59 zł brutto.

Waloryzacja i podwyższenie świadczeń do nowych kwot minimalnych odbywa się z urzędu. To znaczy, że nie trzeba składać w tej sprawie żadnego wniosku. Każda osoba pobierająca świadczenie z ZUS dostanie w najbliższym czasie decyzję z informacją o nowej wysokości swojego świadczenia.

Tagi:

emerytura ,  ZUS ,  świadczenie ,  renta , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót
Wyszukiwarka
Newsletter
zapisz