Partner: Logo KobietaXL.pl

  W związku ze stosowaniem przez producentów suplementów diety reklamy sugerującej, że produkty te posiadają właściwości produktu leczniczego, uprzejmie proszę o podjecie skutecznych działań w celu wyegzekwowania przestrzegania przez nich przepisów ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) (...)

Stosownie do art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r., informacje na temat żywności nie mogą wprowadzać w błąd, w szczególności:

a) co do właściwości środka spożywczego, a w szczególności co do jego charakteru, tożsamości, właściwości, składu, ilości, trwałości, kraju lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji;

b) przez przypisywanie środkowi spożywczemu działania lub właściwości, których on nie posiada;

c) przez sugerowanie, że środek spożywczy ma szczególne właściwości, gdy w rzeczywistości wszystkie podobne środki spożywcze mają takie właściwości, zwłaszcza przez szczególne podkreślanie obecności lub braku określonych składników lub składników odżywczych;

d) przez sugerowanie poprzez wygląd, opis lub prezentacje graficzne, że chodzi o określony środek spożywczy lub składnik, mimo że w rzeczywistości komponent łub składnik naturalnie obecny lub zwykle stosowany w danym środku spożywczym został zastąpiony innym komponentem lub innym składnikiem.

Powyższe zasady mają również zastosowanie do:

1) reklamy, oznaczającej przedstawianie w jakiejkolwiek formie w ramach działalności handlowej, gospodarczej, rzemieślniczej lub wykonywania wolnych zawodów w celu wspierania zbytu towarów lub usług, w tym nieruchomości, praw i zobowiązań,

2) prezentacji środków spożywczych, w szczególności kształtu, wyglądu lub opakowania, zastosowanych materiałów opakowaniowych, sposobu ustawienia oraz otoczenia, w jakim są pokazywane.

Z uwagi na duże znaczenie powyższej kwestii dla środowiska farmaceutycznego, uprzejmie proszę o poinformowanie mnie o podjętych przez Pana Ministra krokach. - czytamy w piśmie.

 

Problem w Polsce jest duży, bo uwielbiamy leki i suplementy, bezkrytycznie wierząc w reklamy. Tymczasem nawet niewinne z pozoru witaminy mogą szkodzić. A wiele z nich po prostu nie działa.

Czytaj Łykasz magnez? Nie daj się zwieść reklamom!

 

Tagi:

reklama ,  prawo ,  leki ,  suplementy diety ,  suplementy , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót
Wyszukiwarka
Newsletter
zapisz