Partner: Logo KobietaXL.pl

Malformacje tętniczo-żylne (naczyniaki tętniczo-żylne, łac. angioma arteriovenosum, ang. arteriovenous malformations, AVM) – ogniska konglomeratów nieprawidłowo poszerzonych tętnic i żył mózgowia, charakteryzujących się utratą prawidłowej organizacji naczyń drobniejszych niż tętniczki i brakiem łożyska naczyń kapilarnych, skutkującym przeciekiem tętniczo-żylnym. AVM mogą występować w każdym miejscu ośrodkowego układu nerwowego. Małe tętnice wchodzące w skład AVM nie posiadają warstwy mięśni gładkich. Nieprawidłowe naczynia tętnicze i żylne w kłębku, (gnieździe) (często określanym jako arteriovenous malformation nidus) są połączone przetoką, lub, częściej, wieloma przetokami. Bezpośrednie połączenie naczyń tętniczych i żylnych sprawia, że gradient ciśnienia między nimi jest bardzo wysoki; ścieńczenie ściany żył zwiększa ryzyko ich pęknięcia, którego skutki mogą być śmiertelne.

Najczęstszym objawem prowadzącym do rozpoznania AVM jest krwotok: śródmózgowy podpajęczynówkowy i (lub) dokomorowy (dotyczy 42-72% pacjentów z AVM). Pierwszy krwotok następuje najczęściej między 20. a 40. rokiem życia. Istnieją sprzeczne doniesienia dotyczące ewentualnych zależności między wiekiem a ryzykiem krwotoku; jedne badania sugerowały większe ryzyko u starszych pacjentów, inne u młodych, a w jeszcze innych stwierdzano dwa szczyty częstości krwotoków w młodszym i starszym wieku albo stałą częstość niezmieniającą się z wiekiem. Drugim pod względem częstości objawem prowadzącym do rozpoznania jest napad padaczkowy. Częstym, ale niecharakterystycznym objawem są bóle głowy. Poza tym duże i olbrzymie malformacje mogą być przyczyną ogniskowych objawów neurologicznych powstałych w mechanizmie "zespołu podkradania". - czytamy w Wikipedii.

Jennifer czeka na operację, która być może uwolni ją od choroby, choroby, która jest dla niej piekłem...

Tagi:

zdrowie ,  Malformacje tętniczo-żylne ,  avm , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót