Partner: Logo KobietaXL.pl


Zdrowie w tradycyjnym rozumieniu to po prostu brak choroby.  Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) „zdrowie jest stanem pełnego/całkowitego dobrego samopoczucia/dobrostanu (ang. wellbeing) fizycznego, psychicznego i społecznego a nie tylko jej brakiem – obiektywnie istniejącej – choroby (ang. disease) czy niepełnosprawności (ang. infirmity)”.
Definicja ta wskazuje, że zdrowie to coś więcej niż brak chorób, schorzeń czy stanów osłabienia. Naukowcy wyodrębnili kilka wymiarów zdrowia, które wzajemnie się przeplatają

Zdrowie emocjonalno-umysłowe
Osoba zdrowa emocjonalna to ta, która nie ma żadnych zaburzeń emocjonalno-umysłowych czy chorób takich jak depresja. Osoba taka jest emocjonalnie wyrównana, pozytywna, zadowolona z życia, nie martwi się błahostkami, nie wchodzi w konflikty. O dobrym stanie zdrowia emocjonalno-umysłowego świadczy też zdolność do radzenia sobie z problemami dnia codziennego i własnymi uczuciami w sposób pozytywny, konstruktywny, asertywny i społecznie akceptowalny.

Zdrowie fizyczne
Osoba zdrowia fizycznie nie cierpi na żadne schorzenia narządu ruchu czy układu krwionośnego nie związane z wiekiem. Osoba taka ma dobra kondycję, jest sprawna fizycznie, nie problemu z wykonywaniem codziennych czynności, a czas wolny spędza aktywnie. Osoba zdrowa fizycznie uważana jest za wysportowaną bez względu na wiek.

Zdrowie intelektualne
To zdolność uczenia się i wykorzystywania informacji w celu poprawy jakości życia i optymalnego funkcjonowania. Osoba mająca dobre zdrowie intelektualne uważana jest z dobrze poinformowaną również w sprawie własnego stanu zdrowia.

Zdrowie społeczne
Osoba zdrowa społecznie nie cierpi na żadne schorzenia, które ograniczałby jej funkcjonowanie w społeczeństwie. Osoby takie są zdolne do kontaktów z innymi ludźmi, potrafią budować trwałe relacje. Wszelakie patologie społeczne są zaprzeczeniem zdrowia społecznego.

Zdrowie duchowe
Nie oznacza przymusu wiary. Jest to natomiast zdolność do budowania systemu wartości, przestrzeganiu go oraz umiejętności stawiania sobie celów życiowych. Dobre zdrowie duchowe często opiera się na wierze w siły wyższe, które pomagają w osiąganiu lepszej jakości życia. Taką osobę oceniamy jako spełnioną.

 

Tagi:

zdrowie ,  choroba ,  dobrostan , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót