Partner: Logo KobietaXL.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił narzędzie na stronie internetowej eSkladka.pl.

Kalkulator pomoże też ustalić, czy przedsiębiorca może skorzystać z „małego ZUS”. Zawiera zaktualizowane dane konieczne do obliczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za styczeń. Wśród parametrów jest m.in. nowy limit przychodu przedsiębiorcy na „małym ZUS”, wynoszący 67,5 tys. zł.

Od 2 stycznia przedsiębiorcy będą mogli obliczyć nową podstawę wymiaru składek również w programie Płatnik. A od 8 stycznia będzie to możliwe w Platformie Usług Elektronicznych ZUS i na www.zus.pl.

Mały ZUS” na dotychczasowych zasadach

Jeśli przedsiębiorca w 2019 roku nie korzystał z „małego ZUS”, a chciałby do niego przystąpić w 2020 roku, to ma czas na zgłoszenie tego faktu w ZUS najpóźniej do 8 stycznia. Tak sam termin na zgłoszenie dotyczy firm, którym 31 grudnia kończy się okres korzystania z tzw. preferencyjnych składek.

W innej sytuacji są przedsiębiorcy, którzy już w 2019 roku korzystali z „małego ZUS” i chcą kontynuować ulgę. Oni nie składają nowego zgłoszenia. Za to w lutym powinni złożyć w ZUS dokumenty rozliczeniowe z informacją o wysokości przychodu za 2019 rok. Dostarczają je do Zakładu do 10 lutego (jednoosobowe firmy) lub do 17 lutego (pozostali przedsiębiorcy).

Kto może skorzystać?

Z „małego ZUS” w styczniu 2020 roku może skorzystać przedsiębiorca, którego przychody w poprzednim roku nie przekraczały trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 67,5 tys. zł. Jeśli ktoś prowadził firmę krócej niż rok, to limit przychodów wylicza się proporcjonalnie. Ważne jednak, żeby okres prowadzenia firmy w poprzednim roku wynosił co najmniej 60 dni. „Mały ZUS” uprawnia do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej. Szczegółowe zasady korzystania z „małego ZUS” są opisane na stronie internetowej www.zus.pl.


Tagi:

ZUS ,  składka ,  mały zus , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót