Partner: Logo KobietaXL.pl

Każdy z uczestników Akademii otrzymuje również roczne stypendium na dalszy własny rozwój.

Lider – lubię to! Pod takim hasłem Fundacja Świętego Mikołaja rozpoczęła rekrutację do piątej edycji Akademii Liderów. Program objęty został patronatem honorowym przez Ministra Edukacji Narodowej.

Projekty lokalne można zgłaszać w dwóch obszarach: historycznym i społecznym. Zgłoszenia można wysyłać pojedynczo lub w zespołach dwuosobowych. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń wysłanych poprzez formularz na stronie www.mikolaj.org.pl/akademia wybranych zostanie 30 osób – autorów najlepszych pomysłów. Tegoroczna Akademia rozpocznie się 22 lipca wyjazdem na szkołę letnią, a zakończy się w grudniu spotkaniem ewaluacyjnym w Warszawie.

Interesuje nas szkolenie ludzi, którzy są gotowi wziąć odpowiedzialność za innych, są gotowi do poświęcenia swojego czasu, talentu, energii i zapału. Chcemy szkolić osoby potrafiące zaangażować do działania swoich kolegów, zbudować zespół – osoby które mają szansę zmieniać Polskę w kraj ludzi solidarnych” – wyjaśnia Dariusz Karłowicz, prezes Fundacji Świętego Mikołaja.

Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja została powołana, aby wyszukiwać i kształcić wyjątkowo zaangażowaną młodzież do pełnienia roli liderów w swoich społecznościach lokalnych. To wyjątkowy program rozwojowy dla młodych osób, kuźnia charakterów, a także wspaniała przygoda.

Tak o programie mówi jeden z absolwentów – Wojtek Fokczyński z Lublińca: „Akademia Liderów nie tylko nauczyła mnie prowadzenia projektów społecznych. Pokazała także, że to jak świat będzie wyglądał w przyszłości, zależy tylko od nas. Akademia to szansa na zmianę siebie oraz otoczenia - mam nadzieję, że ją wykorzystam. Akademia dała mi znajomości i niezapomniane wspomnienia i wiedzę. Zmieniła również sposób postrzegania przez mnie świata.”

Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja to miejsce, w którym zawiązują się przyjaźnie na całe życie. W Akademii spotkają się młode zaangażowane społecznie osoby z całej Polski. Wielu uczestników odkrywa, że gdzieś daleko w innym mieście mieszka ktoś, kto widzi świat w podobny sposób.

Zanim uczestnicy rozpoczną prowadzenie autorskich projektów, zaproszeni są do wzięcia udziału w nieodpłatnej dziesięciodniowej szkole letniej, a następnie oferuje się im kilkumiesięczny tutoring. Cel jest jasny: przekazać wiedzę i umiejętności potrzebne do samodzielnego prowadzenia projektów. Zaproszeni przez Fundację eksperci uczą akademistów jak postawione cele przekuć w konkretny plan działania, jak budować harmonogram i budżet projektowy, jak przekonywać partnerów do wspólnego działania oraz jak mądrze przewodzić zespołowi ludzi.

Prowadzone przez akademistów projekty są wyjątkowo różnorodne, tak jak ich temperamenty, wrażliwość i pasje. Łączy je wszystkie jednak to, że odpowiadają na lokalne potrzeby, które zauważone zostały przez samych młodych i tworzone są z młodzieńczym zapałem. W programie w ciągu czterech lat prowadzenia Akademii wzięło udział 146 młodych osób, prowadzących 100 projektów społecznych dotyczących istotnych spraw dla młodzieży i ich społeczności, a także angażując do ich realizacji ponad 700 dodatkowych młodych wolontariuszy.

Wszystkie informacje dostępne są na: www.mikolaj.org.pl/akademia

oraz na: https://www.facebook.com/AkademiaFSM

Tagi:

społeczeństwo ,  lider ,  młodzież , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót