Partner: Logo KobietaXL.pl

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizacje ustaw o PIT i CIT. Znowelizowane przepisy wprowadzają zmiany w zasadach rozliczania zaliczek na podatek dochodowy.

Przypomnijmy, iż do tej pory osoba prowadząca działalność gospodarczą miała obowiązek zapłaty zaliczek na PIT w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym (miesięcznym lub kwartalnym), niezależnie od wysokości obliczonego podatku. W praktyce więc, obowiązek zapłaty podatku powstawał nawet wtedy, gdy wysokość obliczonej zaliczki wynosiła zaledwie złotówkę.

Od stycznia 2018 roku sytuacja ta ulegnie istotnej zmianie. Nowe przepisy wprowadzają bowiem zasadę, że zaliczka na podatek dochodowy staje się obowiązkowa dopiero w momencie, gdy osiągnie ona kwotę 1000 zł. Wpłata do urzędu skarbowego nie będzie zatem obowiązkowa w sytuacji, gdy podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku, pomniejszony o sumę już wpłaconych zaliczek, nie przekroczy 1000 zł.

 Czytaj dalej na zus.pox.pl

Tagi:

podatek ,  społeczeństwo ,  pieniądze , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót