Partner: Logo KobietaXL.pl

Raport „Udar mózgu. Sytuacja chorych w Polsce” jest wynikiem badania, jakie od listopada 2016 r. do października br. przeprowadzono na 400 ankietowanych. 68 proc. badanych stanowiły osoby po udarze, pozostałą grupę opiekunowie chorych. Autorzy raportu przyglądają się w nim m.in. innowacyjnym metodom leczenia, opiece poszpitalnej, stosunkowi personelu medycznego wobec pacjentów oraz efektywności polskich oddziałów udarowych i rehabilitacyjnych.

 

- Naszym celem było uzyskanie informacji na temat problemów, z jakimi zmagają się osoby po udarze oraz ich opiekunowie. Dzięki badaniu udało nam się zebrać dane, które być może w przyszłości pomogą poprawić sytuację osób po udarze w Polsce – mówi Adam Siger, wiceprezes Fundacji Udaru Mózgu.

 

WIEK NIE MA ZNACZENIA

 

Szacuje się, że co osiem minut ktoś w Polsce doznaje udaru mózgu. Jest to obecnie trzecia w kolejności, zaraz po chorobach serca i nowotworach, przyczyna śmierci, a pierwsza w kolejności najczęstsza przyczyna niepełnosprawności Polaków. Co istotne udar może się przytrafić każdemu, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Z przeprowadzonego przez Fundację Udaru Mózgu badania wynika, że 24 proc. ankietowanych po udarze stanowiła grupa osób poniżej 40 roku życia.

 

- Należy zmienić powszechną opinię, że udar mózgu to choroba ludzi starszych. Chociaż ryzyko wystąpienia udaru wzrasta razem z wiekiem, coraz głośniej mówi się o tym, że na oddziały udarowe trafiają ludzie młodzi, na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że zdrowi. Dodatkowo liczba chorych z roku na rok wciąż wzrasta, a już teraz udarem mózgu zagrożonych jest ponad 5 mln Polaków – podkreśla Adam Siger.

 

Co wpływa na ryzyko wystąpienia udaru? Eksperci łączą go z wieloma czynnikami, najczęściej wymieniają jednak podwyższony poziom cholesterolu, cukrzycę, otyłość czy choroby sercowo-naczyniowe, jak migotanie przedsionków lub nadciśnienie tętnicze. Poza nie zawsze zależnymi od nas schorzeniami udar mózgu może być spowodowany także nadużywaniem alkoholu, paleniem papierosów lub brakiem aktywności fizycznej.

 

Jak podkreśla Adam Siger z Fundacji Udaru Mózgu, za ryzyko wystąpienia udaru w dużej mierze odpowiadają czynniki, na które mamy wpływ, dlatego tak ważna jest profilaktyka. Jednocześnie im więcej wiemy na temat symptomów udaru, tym szybsza jest nasza reakcja w razie jego wystąpienia, co zwiększa nasze szanse na zachowanie sprawności. - Niestety w Polsce świadomość na temat zagrożeń, jakie niesie za sobą udar mózgu, wciąż jest zbyt niska – dodaje Adam Siger.

 

JAKOŚĆ ŻYCIA PO UDARZE W POLSCE

 

Z raportu Fundacji wynika, że zaledwie 27 proc. uczestników badania z czasem mogło podjąć pracę zarobkową, 56 proc. ze względu na zbyt duży uszczerbek na zdrowiu było zmuszonych do pozostania na rencie lub emeryturze.

 

Według 53 proc. respondentów po udarze najtrudniejszy do zaakceptowania był fakt utraty sprawności fizycznej. U 70 proc. badanych pacjentów rozwinęła się także spastyczność poudarowa kończyn. Terminem tym określa się nadmierne i często bolesne napięcie mięśni, które może dotyczyć zarówno górnych, jak i dolnych kończyn (u 44 proc. ankietowanych spastyczność dotyczyła więcej niż jednej kończyny). Blisko połowa uczestników badania nie wiedziała, że spastyczność może być bezpłatnie leczona w ramach programu lekowego z użyciem toksyny botulinowej, informację o takiej możliwości leczenia usłyszało od swojego lekarza zaledwie 24 proc. badanych.

 

Według ankietowanych poprawy wymaga także inna strefa opieki zdrowotnej - blisko połowa respondentów dostęp do wczesnej rehabilitacji w Polsce oceniła źle lub bardzo źle. Dotyczy to także terapii neurologopedycznych (zaburzenia komunikacji zgłosiło 71 proc. ankietowanych) - po opuszczeniu oddziału udarowego aż 65 proc. respondentów miała problemy z dostępnością do terapii neurologopedycznych finansowanych przez państwo, a 51 proc. pacjentów korzystało z prywatnych terapii opłacanych z własnych pieniędzy.

 

BEZPŁATNE KONSULTACJE W WARSZAWIE

 

Aby zwiększyć świadomość społeczną na temat zagrożeń związanych z udarem mózgu 29 października 2017 r. Fundacja Udaru Mózgu oraz ośrodek Terapii neurologicznej samodzielni pod patronatem Sekcji Neurorehabilitacji Polskiego Towarzystwa Neurologicznego organizuje w Warszawie społeczną akcję edukacyjną, podczas której będzie można zapoznać się z informacjami na temat profilaktyki udarowej, możliwości terapii oraz wsparcia osób po udarze mózgu.

Wydarzenie odbędzie się w ośrodku Terapia neurologiczna samodzielni przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18. Udział jest bezpłatny, wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej: www.samodzielni.com.pl/warsztaty.

- Na tych, którzy tego dnia odwiedzą ośrodek Terapia neurologiczna samodzielni, będą czekać bezpłatnie konsultacje ze specjalistami oraz prezentacje na temat najnowszych możliwości leczenia. Chętni będą mogli też dowiedzieć się, czy i jakie czynniki ryzyka udaru mózgu u nich występują, a także poznać metody i możliwości finansowania terapii osób po udarze w Polsce. W ten sposób chcemy wesprzeć chorych i ich bliskich – podkreśla Adam Siger.

Organizatorzy:

Fundacja Udaru Mózgu to organizacja pozarządowa, której celem jest działalność na rzecz chorych i ich rodzin, cierpiących z powodu udaru mózgu i innych chorób neurologicznych oraz działalność na rzecz ochrony zdrowia i opieki społecznej. Fundacja prowadzi szereg działań związanych z profilaktyką udaru mózgu oraz radzenia sobie z jego skutkami. Kontakt - www.fum.info.pl.

Terapia neurologiczna samodzielni to ośrodek wyspecjalizowany w kompleksowej terapii pacjentów neurologicznych. W ramach realizacji misji, Terapia neurologiczna samodzielni podejmuje działania edukacyjne na temat profilaktyki i terapii udarów, skierowane do pacjentów, opiekunów i środowiska specjalistów, zajmujących się problematyką udarów. Kontakt - www.samodzielni.com.pl.


Tagi:

społeczeństwo ,  udar ,  choroba , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót