Partner: Logo KobietaXL.pl

Nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia. Dotyczą opiekunów osób z niepełnosprawnością, którzy pobierali świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna. Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej średnio w miesiącu pobiera je około 200 tys. osób w Polsce. Po śmierci podopiecznego i związanej z tym utracie prawa do świadczenia z pomocy społecznej powinny zgłosić się do urzędu pracy po zasiłek dla bezrobotnych. Jeśli nie znajdą pracy, to po 180 dniach pobierania zasiłku mogą wystąpić z wnioskiem o świadczenie przedemerytalne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Żeby w takiej sytuacji otrzymać świadczenie przedemerytalne, należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze trzeba mieć za sobą co najmniej 365 dni nieprzerwanego pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. Po utracie prawa do jednego z nich należy w ciągu 60 dni zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy i pobierać zasiłek dla bezrobotnych przez co najmniej 180 dni. Jeśli w tym czasie były opiekun nie znalazł pracy, to powinien następnie zgłosić w ZUS wniosek o świadczenie przedemerytalne. Instytucja sprawdzi jeszcze warunek wieku i stażu ubezpieczeniowego. Do dnia, w którym ustało prawo do świadczenia z tytułu opieki nad niepełnosprawnym, kobieta musi mieć ukończone 55 lat, a mężczyzna – 60 lat. Natomiast wymagany staż ubezpieczeniowy to 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Więcej informacji na temat świadczenia przedemerytalnego można uzyskać na stronie www.zus.pl i w najbliższej placówce ZUS.


Tagi:

ZUS ,  prawo ,  świadczenie ,  społeczeństwo , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót