Partner: Logo KobietaXL.pl

Z Nowym Rokiem zmieniły się przepisy dotyczące kontrolowania przedsiębiorców. Zakładają, że kontrole prowadzone przez ZUS, urzędy skarbowe, Państwową Inspekcję Pracy, sanepid, czy Inspekcję Handlową będą wycelowane w te podmioty gospodarcze, w których istnieje największe ryzyko wystąpienia nieprawidłowości. – Dlatego obecnie kontrolę poprzedza dokładna analiza ryzyka. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych prowadzi się ją w oparciu
o szczegółowe dane z Kompleksowego Systemu Informatycznego – mówi Jacek Stefaniuk, kierujący Wydziałem Kontroli Płatników Składek w lubelskim ZUS. Instytucja dokładnie weryfikuje to, jak przedsiębiorcy dotychczas wywiązywali się z obowiązków składkowych. Analizuje historię dostarczanych do Zakładu dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.

– Jednym z ważniejszych kryteriów wyznaczania do kontroli konkretnych płatników składek jest zagrożenie przedawnienia składek. Będziemy również bacznie zwracać uwagę na te podmioty, w których wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych są nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do płaconych na te ubezpieczenia składek – tłumaczy Agnieszka Kiełbowicz-Dziwulska z Departamentu Kontroli Płatników Składek w centrali ZUS. Oznacza to, że 1,5 tys. inspektorów ZUS w pierwszej kolejności odwiedzi przedsiębiorców, u których ryzyko nieprawidłowości i naruszenia prawa jest największe. Dotyczy to w szczególności firm zgłaszających do ubezpieczeń społecznych ponad 20 osób.

Rocznie ZUS przeprowadza w granicach 70-80 tys. kontroli u płatników składek. W samym województwie lubelskim w ubiegłym roku odbyło się ponad 3 tysiące kontroli. Około 60 procent z nich wykryło nieprawidłowości.

Tagi:

ZUS ,  społeczeństwo ,  praca ,  kontrola , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót