Partner: Logo KobietaXL.pl

Jedni doradzają tzw. "krótkie cięcie", inni polecają przygotowanie szczegółowego planu "wykończenia" przeciwnika , a jeszcze inni długotrwałą spokojną strategię zapienienia sobie zabezpieczenia finansowego przez rozpoczęciem samej sprawy rozwodowej . I jak widać na tych jedynie kilku przykładach każda sprawa jest inna i bardzo indywidualna . To strona musi odpowiedzieć sobie na pytanie czego oczekuje, co chce osiągnąć, ale też czy wyznaczone cele są realne. I tu potrzebna jest fachowa pomoc prawna, bo oczekiwania i emocje nie wystarczą. Przeprowadzić postępowanie o rozwód można na wiele sposobów.

Najmniej bolesny i kosztowny to rozwód bez orzekania o winie którejś ze stron i w sytuacji gdy małżonkowie nie mają małoletnich dzieci. Gdy zaś je mają, niezbędne będzie dodatkowo udowodnienie podczas rozprawy, że dobro dzieci nie ucierpi na rozstaniu rodziców .

Krótki proces będzie wówczas gdy rodzice są zgodni co do ustalenia miejsca pobytu dzieci po rozwodzie, kontaktów z dzieckiem i partycypacji w kosztach jego utrzymania.

W przypadku braku takiej zgody ustalenia te poczyni sąd, a to pociąga za sobą konieczność wywołania na przykład opinii biegłych, ustalenia potrzeb dziecka związanych z jego utrzymaniem ale też sytuacji materialnej rodzica który ma zostać zobowiązany do alimentacji .

W sytuacji głębokiego konfliktu między małżonkami i wzajemnym obwinianiem się o spowodowanie rozpadu małżeństwa zazwyczaj dochodzi do rozwodu z orzekaniem o winie. Każda ze stron w takim procesie musi udowodnić winę drugiej strony w rozpadzie pożycia małżeńskiego. I tu ważna uwaga. Sąd nie ustala kto jest bardziej winny a kto mniej, winy nie ustala się procentowo. Jeżeli Sąd uzna,że oboje małżonkowie zawinili, a więc oboje przyczynili się do rozpadu małżeństwa, orzeknie rozwód z winy obojga małżonków, co skutkuje pod względem skutków prawnych jak rozwód bez orzekania o winie. Może też obarczyć winą za rozpad małżeństwa jednego z małżonków.

Ewa Wagner Kancelaria AdowokackaTagi:

prawo ,  rozwód ,  związek ,  Ewa Wagner ,  adwokat ,  małżeństwo , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót