Partner: Logo KobietaXL.pl

Zdarzają się w życiu dzieci takie sytuacje , że z określonych przyczyn nie są w stanie utrzymać się same. Przyczyną taką może być śmierć rodziców czy jednego z rodziców , niemożności uzyskania środków finansowych na utrzymanie od rodzica czy rodziców , gdy rodzić nie jest w stanie podołać obowiązkowi alimentacji dziecka lub nie jest to możliwe no a dzieci nie maja swoich dorosłych dzieci , które mogłyby spełnić ten obowiązek .

Wówczas dziecko może starać się w postępowaniu sądowym , aby to właśnie sąd nałożył na dziadków obowiązek łożenia na ich utrzymanie .

Może to dotyczyć pełnej kwoty niezbędnej na utrzymanie dziecka lub części niezbędnej kwoty na utrzymanie.

Pozwać można rodzica i dziadków w jednym pozwie ale to rzadka sytuacja .

Sąd prowadząc postępowanie w takiej sprawie musi zbadać czy dziadkowie są zdolni do alimentacji wobec wnuka czy wnuczki .

Zazwyczaj dziadkowie są to osoby starsze.

Z uwagi na wiek mają trudności ze zdrowiem , często brakuje im środków na zakup leków , zdarzają sie też osoby niepełnosprawne w różnym stopniu, wówczas sąd musi zważyć czy taką osobę można obciążyć obowiązkiem alimentacyjnym na rzecz wnucząt .

Z przepisów prawa nie wynika którzy dziadkowie w pierwszej kolejności zobowiązani są do alimentacji ale wydaje się oczywiste ,że w pierwszej kolejności ci dziadkowie którzy są w lepszej sytuacji finansowej .

Podkreślenia wymaga również fakt , iż wnuki mogą żądać alimentów od dziadków tylko wówczas gdy znajdują się w niedostatku ,co jest warunkiem obowiązku alimentacyjnego między krewnymi, ale nie dotyczy to sytuacji gdy dziecko nie osiągnęło samodzielności życiowej i nie jest w stanie samodzielnie sie utrzymać. Z reguły jest to okres do osiągnięcia pełnoletności czy zakończenia nauki .

Wyjaśniając kwestię co oznacza słowo niedostatek to w rozumieniu z przepisów prawa rodzinnego.– niedostatek jest to stan, w którym osoba uprawniona nie może własnymi siłami zaspokoić swych usprawiedliwionych potrzeb i nie posiada własnych środków finansowych. oraz nie uzyskuje dochodów z własnego majątku .

W przypadku śmierci rodziców obowiązek alimentacyjny dziadków trwa do czasu adopcji wnuka .

Ewa Wagner Kancelaria Adowokacka


Tagi:

prawo ,  społeczeństwo ,  alimenty ,  dziadkowie ,  wnuki , 

Kliknij, aby zamknąć artykuł i wrócić do strony głównej.

Polecane artykuły:

Podobne artykuły:

Powrót